Skip to main content

SLU har fortsatt stark ekonomi

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 15:40 CET

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU har en fortsatt stark ekonomi och gjorde ett överskott med 32 miljoner kronor under 2010, framgår av universitetets senaste årsredovisning.

Universitetet har ett ackumulerat kapital på 420 miljoner kronor, vilket är mer än tio procent av omsättningen. Målsättningen är att kapitalet skall vara mellan noll och tio procent. Efter de besparingar som genomfördes åren 2002 till 2004 dröjde det innan nyanställningarna tog fart, vilket har lett till att kapital har ackumulerats.

Av årsredovisningen framgår att både anslags- och avgiftsintäkter ökade under fjolåret, men även personalkostnader och investeringar, inte minst pga den pågående byggenskapen på framför allt Campus Ultuna.

I flerårsprognosen, som sträcker sig fram till år 2020, beräknas personalstyrkan ligga runt dagens nivå, cirka 2 800 personer plus minus ett hundratal. Det är emellertid helt beroende av hur SLU:s finansiering ser ut dels genom forskningspropositionerna, dels genom hur väl man lyckas ta in medel från externa bidragsgivare. Andelen lärare/forskare av den totala personalvolymen har ökat de senaste åren.

SLU har fått fler studenter, vilket har lett till en överproduktion i förhållande till uppdraget från regeringen. Antalet antagna till masterprogrammen har också ökat kraftigt, mer än fördubblats på två år. Även antalet antagna till forskarutbildning har ökat, men en viss ökning av antalet examinerade krävs för att klara regeringens uppdrag.

På forskningssidan har den externa finansieringen ökat, så även den vetenskapliga publiceringen. SLU har också ökat antalet samarbeten med andra lärosäten såväl internationellt som nationellt.

För ytterligare kommentarer: Universitetsdirektör Ulf Heyman, tel 070-342 10 23

SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy