Skip to main content

Specialnummer av Biodiverse till biologiska mångfaldens dag

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2010 13:30 CEST

FN har utsett 2010 till det internationella året för biologisk mångfald och på lördag den 22 maj firas den biologiska mångfaldens dag över hela världen.

I anslutning till firandet kommer Centrum för biologisk mångfalds tidskrift Biodiverse ut med ett specialnummer med tema biologisk mångfald och extra stor upplaga. Tidningen ska bland annat delas ut vid Naturum över hela landet, på Skansen och i samband med firandet av biodiversitetsdagen på Stora Torget i Uppsala.

Ur innehållet:

Bokslut för 2010-målen

Finns det verkligen anledning att fira? Trots de ambitiösa 2010-målen och många bra åtgärder fortsätter den snabba förlusten av biologisk mångfald. Texter av Torbjörn Ebenhard, CBM och Johan Bodegård och Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken, ger tillsammans en bild av läget för biologisk mångfald både i Sverige och världen: orsaker till varför vi inte nådde målen - och vilka nya som kan sättas upp.

Ekosystemen är vår hemförsäkring

Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och naturens ekosystemtjänster är som att vara utan hemförsäkring. Maria Schultz och Fredrik Moberg, systemekologer på CBM respektive Albaeco, skriver om kopplingarna mellan ekosystem, ekonomi och samhälle.

Ett myller av arter

Den okända mångfalden fascinerar. Till exempel resultaten från det svenska Malaisefälleprojektet som hittat 600 för vetenskapen helt nya arter. Text av Per Alström, ArtDatabanken

Matval för mångfald

Vårt ätande formar landskapet. Med rätt val i livsmedelsbutiken och på restaurangen kan vi gynna den biologiska mångfalden, både i vår närhet och globalt. Intervju med Johanna Björklund av Mats Hellmark

 Skogsbruk för mångfald

Ofta är det vårt nyttjande av naturen som bestämmer förutsättningarna för den biologiska mångfalden. Johnny de Jong visar i sin artikel hur skogsbruk kan skapa artrikedom i landskapet, till exempel genom att efterlikna naturliga processer.

 Biologisk mångfald i ändrat klimat

Bevarande av biologisk mångfald handlar till stor del om att identifiera hot och hitta sätt att åtgärda dem. Tommy Lennartsson skriver om hur nyttjandet kan styra klimatförändringens påverkan på mångfalden.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nr 2 2010 av BIODIVERSE har en upplaga på 12000 ex (tidningen har cirka 5000 prenumeranter). Gratisprenumerationer kan beställas på biodiverse@cbm.slu.se. Tidningen finns också att läsa som pdf på http://www.cbm.slu.se/biodiverse.php

Vill du veta mer? Kontakta redaktör Mats Hellmark, tel 018-67 13 93, e-post mats.hellmark@cbm.slu.se

Biodiverse kommer att delas ut på Stora Torget i Uppsala lördagen den 22 maj kl 2010 kl 12:00-16:00. Projektet Livets vetenskaper i samarbete med Centrum för biologisk mångfald och Uppsala universitet firar då FN:s internationella dag för biologisk mångfald med konstperformance, utställning och föredrag av forskare.

Tidningen kommer också att delas ut vid invigningen av Internationella året för biologisk mångfald på Bollnästorget, Skansen, Stockholm, kl 13-14 lördag den 22 maj.

Specialnumret av Biodiverse utgör en av satsningarna inom samverkansprojektet Naturens år som koordineras av Naturvårdsverket, se www.naturensår.se

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: www.cbm.slu.se