Tags

Allt börjar med ett frö!

Allt börjar med ett frö!

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 12:21 CET

Media-no-image
Nya perenner från förr!

Nya perenner från förr!

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 12:00 CEST

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Pressmeddelanden   •   2013-08-28 09:47 CEST

Preparat med jäst som attraherar insektslarver och ett virus som gör dem sjuka – det är forskarnas nya vapen mot skadeinsekter. Jästen väcker larvens aptit och säkerställer att den får i sig viruset. – Metoden är miljövänlig och det går att välja ett virus som är ofarligt för andra djur, säger Peter Witzgall från SLU.

Media-no-image

Pressinbjudan: Jordbruks- och trädgårdskonferens i Alnarp

Pressmeddelanden   •   2013-02-26 09:49 CET

Nu är det dags för den årligen återkommande Jordbruks-och Trädgårdskonferensen, i år onsdagen den 27 februari 2013. Teman för i år är växtbioteknik och tillväxt. Välkommen till en fullspäckad dag med många intressanta infallsvinklar på våra teman!

Media-no-image

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp presenterar aktuell branschbeskrivning

Pressmeddelanden   •   2012-12-12 16:27 CET

Ta del av en mycket intressant branschbeskrivning av trädgård ‐ hortikultur, utemiljö och fritidsodling!

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressmeddelanden   •   2012-11-26 12:07 CET

Ohälsosituationen i världen har ändrats de senaste årtiondena och stressrelaterad mental ohälsa är ett stort problem. Nu uppmärksammas naturens och djurens roll att kunna förebygga, lindra, bota och rehabilitera människor från livsstilsberoende sjukdomar. SLU bjuder in till en konferens med fokus på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa.

Historiska perenner får nytt liv och spridning!
Media-no-image
Vetenskap, parkvandringar dans och musik på Alnarpsdagen 27 maj!
Fascination of Plants day 18 maj

Fascination of Plants day 18 maj

Pressmeddelanden   •   2012-05-14 08:12 CEST

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Pressmeddelanden   •   2012-01-24 15:02 CET

Bisamhällen angrips av varroakvalster som samtidigt överför olika virus som försvagar bina. Efter några år kan samhället helt duka under om ingen bekämpning, vanligtvis med kemiska acaricider, görs. Enligt ny forskning vid SLU ökar virusförekomsten efter en sådan kur tillfälligt, men den minskar vartefter som de överförande kvalstren dör.

Största svinnet i butik av grönt och kött

Största svinnet i butik av grönt och kött

Pressmeddelanden   •   2011-12-12 13:36 CET

Ett sätt att minska matproduktionens miljöbelastning är att reducera mängden svinn som uppstår inom livsmedelskedjans alla led. En minskning i slutet av kedjan, t.ex. i butiken, ger större samlad effekt än motsvarande minskning i tidigare led, t.ex. lager och transport. Inom fruk&gröntavdelningen är potentialen stor för att minska svinnet, liksom i kött&charken, enligt en SLU-studie.

Medicinska bevis för att naturen läker

Medicinska bevis för att naturen läker

Pressmeddelanden   •   2011-11-23 15:05 CET

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelanden   •   2011-11-08 13:46 CET

Baljväxters nettoutsläpp av koldioxid och lustgas är mindre än för kvävegödslade grödor, vilket gör dem extra bra som energigröda. Erik Steen Jensen vid SLU har i en syntesartikel ställt samman den befintliga kunskapen om baljväxter. Odlingen av baljväxter innebär också mindre användning av fossil energi än kvävegödslade grödor, eftersom produktionen av kvävegödsel är mycket energikrävande.

Media-no-image

SLU Balsgård – flytt sker enligt långsiktig plan

Pressmeddelanden   •   2011-10-19 14:49 CEST

SLU:s forsknings- och växtförädlingsverksamhet vid enheten hortikulturell växtförädling i Balsgård flyttas till Alnarp, som är SLU:s huvudort för hortikultur – universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Detta är förslaget som lämnas till fakultetsnämndens möte den 10 november.

Media-no-image

Var med när 148 ekar planteras i Ultuna

Pressmeddelanden   •   2011-10-10 09:00 CEST

Det nya Campus Ultuna som växer fram i Uppsala bygger på tanken om en grönare, skönare och lärande plats för studenter och anställda vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Ett viktigt steg tas när 148 ekar med en spännande historia anländer och planteras vid Ulls väg.

Media-no-image
Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna

Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna

Pressmeddelanden   •   2011-10-03 11:50 CEST

Problemen med skadeinsekter i odlingslandskap och hemträdgårdar skulle kunna reduceras om de naturliga fienderna fick bättre livsbetingelser. Så beskriver Ulf Nilsson tanken bakom så kallad bevarande biologisk bekämpning i sin doktorsavhandling från SLU. I det moderna odlingslandskapet saknas ofta nektarproducerande växter och ostörda övervintringsplatser för rovlevande skalbaggar och spindlar.

Media-no-image

Kulturväxtdatabasen SKUD stängd

Pressmeddelanden   •   2011-09-26 15:05 CEST

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD är för närvarande stängd i avvaktan på rekonstruktion.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.