Skip to main content

Taggar

slu 573 lantbruksuniversitet 385 biologisk mångfald 328 naturvård 281 jordbruk 271 skog 242 arter 241 klimatpåverkan 233 miljöanalys 230 veterinärmedicin 163 livsmedel 76 trädgård 65 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 24 landskapsarkitektur 22 fisk 21 fiske 20 hund 17 häst 16 forskning 15 miljöövervakning 12 jakt 11 foder 11 älg 11 gris 11 rovdjur 11 övergödning 10 hälsa 10 insekter 10 utbildning 10 genetik 9 miljö 9 mjölk 9 varg 9 fiskodling 9 odling 9 klimat 9 växtförädling 8 djur 8 mjölkkor 8 vilt 8 hav 8 landskap 8 bioenergi 8 nationalnyckeln 8 djurvälfärd 8 kor 8 förvaltning 7 östersjön 7 avel 7 vattenbruk 7 Svenska artprojektet 7 kulturarv 7 vatten 7 mark 7 torsk 7 växtskydd 7 fåglar 7 potatis 6 lantbruk 6 riksskogstaxeringen 6 ekosystemtjänster 6 ArtDatabanken 6 landsbygdsdepartementet 6 blåbär 6 mat 6 husdjursvetenskap 6 natur 6 böcker 6 ekologi 6 markanvändning 6 rehabilitering 6 växthusgaser 6 ekosystem 6 metan 6 ekonomi 6 UDS 6 husdjur 5 veterinär 5 universitetsdjursjukhuset 5 tillväxt 5 nötkött 5 hållbar utveckling 5 landskapsplanering 5 växthusgas 5 klimatförändring 5 skogshistoria 5 agrarhistoria 5 medicin 5 djurskydd 5 giftfri miljö 5 företagande 5 kadmium 5 vete 5 bär 5 djursjukhus 5 lingon 4 växter 4 sjukvård 4 abborre 4 jord 4 park 4 ko 4 mikroorganismer 4 eu 4 odlad mångfald 4 CBM 4 henrik ericsson 4 malaria 4 frukt 4 metylkvicksilver 4 granbarkborre 4 vhc 4 lövsta 4 beteende 4 fosfor 4 turism 4 biologi 4 biogas 4 lax 4 slakt 4 biologisk bekämpning 4 landskapsanalys 4 katt 4 ultuna 4 mångfald 4 röding 4 trädgårdsbruk 4 forskningscentrum 4 ål 4 skogsskador 4 arkitektur 4 sorkfeber 4 uppsala 4 energi 4 samverkan 4 jämställdhet 4 gran 4 naturresurser 3 restvärme 3 amerikansk hummer 3 björn 3 jägare 3 vattenkvalitet 3 kulturhistoria 3 matsvinn 3 kemisk ekologi 3 politik 3 djurhållning 3 vildsvin 3 mjölkko 3 stadsplanering 3 inventering 3 mjölkproduktion 3 genbank 3 biodiversitet 3 virus 3 trädgårdsprodukter 3 försurning 3 köttproduktion 3 sportfiske 3 får 3 våtmarker 3 kastrering 3 fiskevård 3 kemi 3 lamm 3 bakterier 3 trädgårdsodling 3 laserskanning 3 lo 3 hänsyn 3 genus 3 hästar 3 bekämpningsmedel 3 grönsaker 3 stadsodling 3 inavel 3 konst 3 fruktsamhet 3 miljöpsykologi 3 doft 3 klimatförändringar 3 perenner 3 rovfisk 3 förtjänstmedalj 3 infrastruktur 3 arbetsmiljö 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 kantzoner 3 historia 3 tall 3 miljödepartementet 3 landskapsutveckling 3 hälsa friskvård stress 3 zoonos 3 fettsyror 3 trädförädling 3 avverkning 3 landsbygdsutveckling 3 balsgård 3 livsmedelsförsörjning 3 invasiva arter 3 älgjakt 3 eskil erlandsson 3 djurhälsa 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 nötköttsproducenter 3 fjärilar 3 artportalen 3 sjukdom 3 skogsskada 3 kungsörn 3 bok 3 baljväxter 3 nötkreatur 3 lustgas 3 livsmedelssäkerhet 3 växtskyddsmedel 3 afrika 3 marin miljö 3 fattigdomsbekämpning 3 rödlista 3 innovation 3 plantering 3 grisar 3 kvävenedfall 3 växtfysiologi 3 kväve 3 djursjukvård 3 predation 2 etiopien 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 fjäderfä 2 arktis 2 bioteknik 2 salix 2 utemiljö 2 övergödning av vattendrag 2 djuromsorg 2 fånggröda 2 cancer 2 lika villkor 2 future forests 2 naturhänsyn 2 gmo 2 stärkelse 2 miljömål 2 hormonstörande ämnen 2 havre 2 entreprenörskap 2 musik 2 naturresurstillgångar 2 vattenförsörjning 2 värphöns 2 burkina faso 2 forest 2 strömstad 2 pris 2 parasiter 2 vindkraft 2 Biodiverse 2 rekreation 2 kraftfoder 2 naturupplevelser 2 naturvägledning 2 plast 2 skattningsmetod 2 pollinering 2 universitet 2 friluftsliv 2 savann 2 policy 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 biobränsle 2 travhäst 2 skötsel 2 bärprognos 2 biologisk kontroll 2 kvävefixering 2 immunförsvar 2 stadsträd 2 interreg 2 dricksvatten 2 naturliga fiender 2 renskötsel 2 jordbrukslandskap 2 förädling 2 djurpark 2 allergi 2 räv 2 etologi 2 miljögifter 2 rennäring 2 skåne 2 slakteri 2 åsa rising 2 grisproduktion 2 sjukdomar 2 hästsjukvård 2 honung 2 protein engineering 2 stubbar 2 vårtecken 2 miljöstöd 2 vetenskapsrådet 2 fältkrassing 2 biodiesel 2 vattenmiljö 2 matförgiftning 2 forskningsprojekt 2 hortikultur 2 skadegörare 2 studenter 2 restprodukter 2 biodling 2 medborgarforskning 2 pristagare 2 åkermark 2 contortatall 2 fiskfett 2 dikor 2 antibiotika 2 hedersdoktor 2 ensilage 2 utsläpp 2 fjärranalys 2 trav 2 alzheimer disease 2 frukt och grönt 2 rävens dvärgbandmask 2 hälsa. rehabilitering 2 skogsskötsel 2 blåbärsprognos 2 blomning 2 habitat 2 avloppsslam 2 professorsinstallation 2 sötvatten 2 naturunderstödd rehabilitering 2 järv 2 lantbrukets djur 2 stad 2 butikssvinn 2 mink 2 kvicksilver 2 gödsel 2 feromoner 2 ehec 2 asätare 2 blommor 2 kulturväxter 2 käringtand 2 trädgårdshistoria 2 snöleopard 2 forskningsinfrastruktur 2 global 2 landskapsarkitekt 2 lustgassänka 2 arkeologi 2 dödlighet 2 ledarskap 2 fastighet 2 skara 2 markberedning 2 myggor 2 nöt 2 svedjebränning 2 kålväxter 2 attityder 2 grovfoder 2 samer 2 fiskeförvaltning 2 tvärvetenskap 2 höstvete 2 ägg 2 svamp 2 sorkar 2 taxonomi 2 grundskola 2 professorsföreläsningar 2 svartrost 2 marin 2 bladlöss 2 ekologisk odling 2 bakterie 2 mossor 2 bröd 2 läkemedel 2 växtbioteknik 2 app 2 kraftledningsgator 2 utfodring 2 stress 2 landsbygdsutcveckling 2 vattendrag 2 växtforskning 2 välfärd 2 unghästprojektet 2 landsbygd 2 sesamin 2 cap 2 smådjur 2 mehg 2 nötköttsproduktion 2 trädgårdsnäring 2 bin 2 grön infrastruktur 2 kompetens 2 jens häggström 2 växtbiologi 2 protein 1 miljöbelastning 1 oljeväxter 1 svampsjukdom 1 hållbar produktion 1 malörtsambrosia 1 landskapsarkitekter 1 bottendjur 1 akvatiska resurser 1 lammkött 1 läckage 1 kalhygge 1 bilkatalysatorer 1 husdjursagronom 1 in 1 säker mat 1 compex landscapes 1 planerare 1 Lanna 1 röjning 1 u-länder 1 sortval 1 hajar 1 frystorkning 1 konstgjord befruktning 1 hotad 1 bladgrönt 1 öring 1 björk 1 byggnadsmaterial 1 mellanskarv 1 klimateffekt 1 galtvaccination 1 gamla sorter 1 jordbruks och trädgårdskonferens 2015 1 dt 1 hälsa friskvård 1 odlingsresultat 1 europa 1 samråd 1 radionuklider 1 hälsokost 1 olycksfall 1 nationalnyckel 1 rödlistade arter 1 export 1 parasit 1 syrsor 1 forskare 1 marit gorvy 1 höstförsök 1 econwelfare 1 äppelforskning 1 lipononsyra 1 srtormfällda träd 1 kissa 1 grodor 1 mjlökproduktion 1 landskapsvård 1 fodermajs 1 galtlukt 1 arktiskt 1 öppet campus 1 potatisförädling 1 medicinsk forskning 1 skogsdata 1 offentlig marknad 1 doftämnen 1 pests 1 skogskadegörare 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 metodutveckling 1 drönare 1 tjärnö 1 ecosystems 1 kolbalans 1 kalvar 1 dofter 1 kvävegödselmedel 1 träd 1 zygomyceter 1 bilddiagnostik 1 andersson 1 vattensork 1 bevarande biologisk bekämpning 1 Visa alla taggar
Media no image

Pressinbjudan: Framtiden ledarskap i lantbruk och trädgård

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:26 CET

Allt större företag kräver fler anställda och kravet på tydligt och bra ledarskap ökar. Det gäller att hitta rätt personal och att skapa en arbetsmiljö som engagerar och gör det roligt att gå till jobbet. Men hur gör man? Hur ser morgondagens ledarskap inom lantbruk och trädgård ut? Den 8 december håller KCF-Kompetenscentrum företagsledning ett seminarium om ledarskap på SLU Alnarp.

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod
Allt börjar med ett frö!

Allt börjar med ett frö!

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 12:21 CET

Media no image

Landsbygdsministern besöker SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2015 09:35 CET

Nya perenner från förr!

Nya perenner från förr!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2013 12:00 CEST

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2013 09:47 CEST

Preparat med jäst som attraherar insektslarver och ett virus som gör dem sjuka – det är forskarnas nya vapen mot skadeinsekter. Jästen väcker larvens aptit och säkerställer att den får i sig viruset. – Metoden är miljövänlig och det går att välja ett virus som är ofarligt för andra djur, säger Peter Witzgall från SLU.

Media no image

Pressinbjudan: Jordbruks- och trädgårdskonferens i Alnarp

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2013 09:49 CET

Nu är det dags för den årligen återkommande Jordbruks-och Trädgårdskonferensen, i år onsdagen den 27 februari 2013. Teman för i år är växtbioteknik och tillväxt. Välkommen till en fullspäckad dag med många intressanta infallsvinklar på våra teman!

Media no image

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp presenterar aktuell branschbeskrivning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2012 16:27 CET

Ta del av en mycket intressant branschbeskrivning av trädgård ‐ hortikultur, utemiljö och fritidsodling!

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2012 12:07 CET

Ohälsosituationen i världen har ändrats de senaste årtiondena och stressrelaterad mental ohälsa är ett stort problem. Nu uppmärksammas naturens och djurens roll att kunna förebygga, lindra, bota och rehabilitera människor från livsstilsberoende sjukdomar. SLU bjuder in till en konferens med fokus på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa.

Historiska perenner får nytt liv och spridning!
Media no image
Vetenskap, parkvandringar dans och musik på Alnarpsdagen 27 maj!
Fascination of Plants day 18 maj

Fascination of Plants day 18 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2012 08:12 CEST

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2012 15:02 CET

Bisamhällen angrips av varroakvalster som samtidigt överför olika virus som försvagar bina. Efter några år kan samhället helt duka under om ingen bekämpning, vanligtvis med kemiska acaricider, görs. Enligt ny forskning vid SLU ökar virusförekomsten efter en sådan kur tillfälligt, men den minskar vartefter som de överförande kvalstren dör.

Största svinnet i butik av grönt och kött

Största svinnet i butik av grönt och kött

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2011 13:36 CET

Ett sätt att minska matproduktionens miljöbelastning är att reducera mängden svinn som uppstår inom livsmedelskedjans alla led. En minskning i slutet av kedjan, t.ex. i butiken, ger större samlad effekt än motsvarande minskning i tidigare led, t.ex. lager och transport. Inom fruk&gröntavdelningen är potentialen stor för att minska svinnet, liksom i kött&charken, enligt en SLU-studie.

Medicinska bevis för att naturen läker

Medicinska bevis för att naturen läker

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2011 15:05 CET

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2011 13:46 CET

Baljväxters nettoutsläpp av koldioxid och lustgas är mindre än för kvävegödslade grödor, vilket gör dem extra bra som energigröda. Erik Steen Jensen vid SLU har i en syntesartikel ställt samman den befintliga kunskapen om baljväxter. Odlingen av baljväxter innebär också mindre användning av fossil energi än kvävegödslade grödor, eftersom produktionen av kvävegödsel är mycket energikrävande.

Media no image

SLU Balsgård – flytt sker enligt långsiktig plan

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2011 14:49 CEST

SLU:s forsknings- och växtförädlingsverksamhet vid enheten hortikulturell växtförädling i Balsgård flyttas till Alnarp, som är SLU:s huvudort för hortikultur – universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Detta är förslaget som lämnas till fakultetsnämndens möte den 10 november.

Media no image

Var med när 148 ekar planteras i Ultuna

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2011 09:00 CEST

Det nya Campus Ultuna som växer fram i Uppsala bygger på tanken om en grönare, skönare och lärande plats för studenter och anställda vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Ett viktigt steg tas när 148 ekar med en spännande historia anländer och planteras vid Ulls väg.

Media no image

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.