Tags

slu 425 biologisk mångfald 253 lantbruksuniversitet 250 naturvård 231 jordbruk 225 skog 203 miljöanalys 183 arter 181 klimatpåverkan 178 veterinärmedicin 129 livsmedel 69 trädgård 61 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 landskapsarkitektur 21 skogsbruk 19 fisk 18 fiske 17 häst 14 hund 13 forskning 13 älg 10 rovdjur 10 jakt 10 gris 10 foder 9 hälsa 9 mjölk 9 övergödning 9 genetik 9 djur 8 mjölkkor 8 utbildning 7 insekter 7 nationalnyckeln 7 fiskodling 7 varg 7 vilt 7 djurvälfärd 7 vattenbruk 7 hav 7 kor 6 avel 6 böcker 6 bioenergi 6 svenska artprojektet 6 miljöövervakning 6 miljö 6 östersjön 6 landsbygdsdepartementet 6 vatten 6 natur 6 blåbär 6 husdjursvetenskap 5 husdjur 5 ekosystem 5 nötkött 5 växthusgaser 5 kulturarv 5 artdatabanken 5 kadmium 5 landskap 5 mat 5 medicin 5 fåglar 5 torsk 5 giftfri miljö 5 ekonomi 5 bär 5 forskningscentrum 4 ekosystemtjänster 4 samverkan 4 lax 4 lantbruk 4 hållbar utveckling 4 förvaltning 4 skogshistoria 4 metylkvicksilver 4 metan 4 lövsta 4 agrarhistoria 4 park 4 slakt 4 rehabilitering 4 riksskogstaxeringen 4 eu 4 biologisk bekämpning 4 ekologi 4 vhc 4 växtförädling 4 gran 4 beteende 4 klimat 4 odling 4 mikroorganismer 4 landskapsplanering 4 landskapsanalys 4 sjukvård 4 frukt 4 markanvändning 4 turism 4 växthusgas 3 tillväxt 3 lamm 3 trädförädling 3 uppsala 3 nötköttsproducenter 3 lo 3 lustgas 3 miljödepartementet 3 tall 3 biogas 3 eskil erlandsson 3 livsmedelsförsörjning 3 företagande 3 våtmarker 3 sjukdom 3 kulturhistoria 3 fattigdomsbekämpning 3 stadsplanering 3 bok 3 kvävenedfall 3 marin miljö 3 virus 3 växtskyddsmedel 3 kastrering 3 sorkfeber 3 ko 3 djurskydd 3 växtskydd 3 potatis 3 djursjukvård 3 landskapsutveckling 3 björn 3 djurhållning 3 arkitektur 3 grisar 3 historia 3 vete 3 sportfiske 3 nötkreatur 3 kungsörn 3 naturresurser 3 klimatförändringar 3 fjärilar 3 älgjakt 3 trädgårdsprodukter 3 hästar 3 inventering 3 matsvinn 3 fosfor 3 vattenkvalitet 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 mark 3 doft 3 skogsskador 3 arbetsmiljö 3 infrastruktur 3 landsbygdsutveckling 3 fiskevård 3 röding 3 hälsa friskvård stress 3 abborre 3 invasiva arter 3 bakterier 3 politik 3 artportalen 3 fettsyror 3 grönsaker 3 granbarkborre 3 cap 2 ägg 2 frukt och grönt 2 samer 2 rekreation 2 arkeologi 2 etiopien 2 djuromsorg 2 musik 2 vattenmiljö 2 vattenförsörjning 2 entreprenörskap 2 jägare 2 forest 2 växter 2 friluftsliv 2 unghästprojektet 2 uds 2 slakteri 2 naturresurstillgångar 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 kraftledningsgator 2 havre 2 gmo 2 asätare 2 kvicksilver 2 trädgårdshistoria 2 sesamin 2 räv 2 biodiversitet 2 stadsodling 2 trädgårdsnäring 2 svedjebränning 2 nötköttsproduktion 2 landskapsarkitekt 2 cbm 2 nöt 2 gödsel 2 hedersdoktor 2 universitetsdjursjukhuset 2 får 2 klimatförändring 2 studenter 2 professorsinstallation 2 naturupplevelser 2 dödlighet 2 alzheimer disease 2 katt 2 baljväxter 2 rävens dvärgbandmask 2 hälsa. rehabilitering 2 bärprognos 2 bekämpningsmedel 2 rovfisk 2 utemiljö 2 läkemedel 2 ål 2 allergi 2 taxonomi 2 trädgårdsodling 2 cancer 2 feromoner 2 fiskfett 2 pristagare 2 kväve 2 dikor 2 vildsvin 2 etologi 2 sjukdomar 2 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 2 avloppsslam 2 protein engineering 2 professorsföreläsningar 2 lustgassänka 2 contortatall 2 immunförsvar 2 matförgiftning 2 afrika 2 rödlista 2 miljöpsykologi 2 naturvägledning 2 mjölkko 2 konst 2 miljöstöd 2 fruktsamhet 2 miljögifter 2 global 2 biodling 2 zoonos 2 jordbrukslandskap 2 växtbioteknik 2 bröd 2 skattningsmetod 2 forskningsinfrastruktur 2 bakterie 2 forskningsprojekt 2 odlad mångfald 2 biodiesel 2 rennäring 2 blåbärsprognos 2 landsbygd 2 kraftfoder 2 käringtand 2 djursjukhus 2 växtfysiologi 2 butikssvinn 2 perenner 2 inavel 2 ehec 2 utsläpp 2 mjölkproduktion 2 travhäst 2 sorkar 2 predation 2 växtbiologi 2 svamp 2 fjäderfä 2 mehg 2 stad 2 övergödning av vattendrag 2 honung 2 bladlöss 2 ensilage 2 kvävefixering 2 attityder 2 burkina faso 2 biologi 2 lantbrukets djur 2 vindkraft 2 grisproduktion 2 kemisk ekologi 2 fastighet 2 blomning 2 energi 2 förtjänstmedalj 2 pris 2 utfodring 2 tvärvetenskap 2 järv 2 vattendrag 2 grundskola 2 skåne 2 försurning 2 vetenskapsrådet 2 laserskanning 2 blommor 2 savann 2 köttproduktion 2 skogsskada 2 app 2 veterinär 2 trädgårdsbruk 2 henrik ericsson 2 lingon 2 djurhälsa 2 balsgård 2 strömstad 2 landsbygdsutcveckling 2 interreg 2 veterinärmedicine 1 skadegörare 1 lantbrukare 1 vall 1 omega 3 1 småskalig livsmedelsproduktion 1 skarvfågel 1 skaderisk 1 östersjöprogrammet 1 kulturskillnader 1 surgery devices 1 landsbygdsdepertementet 1 tävling entreprenörskap 1 konstverk 1 mycel 1 livsmedelsvetenskap 1 byggande 1 jordbrukspolitik 1 sustainability research 1 skogsgenetik 1 skötsel 1 fackbok 1 buffert 1 psa 1 nordsjön 1 ridsport 1 majshybrider 1 fäbodar 1 vallfoder 1 akvakultur 1 hygien 1 biodrivmedel 1 buntband 1 universitet 1 molekylära metoder 1 torvjordar 1 gränsvärde 1 pollination 1 brunfläcksjuka 1 död ved 1 hamburgare 1 bok & bibliotek 1 acaricider 1 fågelsafari 1 torskfiske 1 sexualferomoner 1 parkförvaltning 1 lågteknologiska företag 1 benbrott 1 kolinlagring 1 äpplen 1 sommar 2013 1 blomman och hunden 1 alkärr 1 medeltiden 1 entomologi 1 biobränsle 1 wången 1 ultuna 1 regionen västra götaland 1 sik 1 cop 15 1 fullkorn 1 biobränsleförsörjning 1 våtmark 1 magnetresonanstomografi 1 schmallenbergvirus 1 invasiv art 1 ekologiskt lantbruk 1 gps 1 landskapsekologi 1 inplantering 1 kommunikation växt-insekt 1 ekar 1 gm-grödor 1 glykoalkaloider 1 tävlingshäst 1 hållbart lantbruk 1 björnpredation 1 kattdjur 1 göteborgs universitet 1 stadsdelsträdgård 1 sårläkning 1 värphöns 1 halmstad 1 lodjur 1 bantningsmedel 1 salmonella 1 svansbitning 1 genomisk avelsvärdering 1 hjälpmedel 1 international 1 konstnär 1 vägverket 1 reynakor 1 kriterieauktionen 1 apple 1 hållbara landskap 1 äggproduktion 1 facebook 1 gener 1 märkning 1 älgförvaltning 1 vernalisering 1 storspov 1 bomullsfly 1 nederbörd 1 juvenilstadium 1 smittskydd 1 flygburen och markburen 1 världsrekord 1 marin 1 svartrost 1 höstraps 1 mjölkbönder 1 neurobiologi 1 utbrott 1 astma 1 biotechnology 1 traditionell kunskap 1 näring 1 fiskeförvaltning 1 stresshantering 1 multiresistenta bakterier 1 gubbslem 1 skogsekonomi 1 ek 1 livsmedelsindustrin 1 genteknik 1 berberis 1 gun lidestav 1 kirurgi 1 träpellets 1 algblomning 1 lärande 1 skogsforskning 1 djursjukskötare 1 utbildningsstatistisk 1 dikoproduktion 1 metanutsläpp 1 hyacint 1 växtlistor 1 fiskapp 1 lektidsfredning 1 gräsmatta 1 skyddszoner 1 blomsterlök 1 programmet för odlad mångfald 1 perennupprop 1 uppsala universitet 1 jubileum 1 undernäring. malnutrition 1 complex 1 sök- och-plock 1 forskningsstationer 1 slakttransport 1 acrocona 1 kraftledningar 1 rotröta 1 kålodling 1 kirseberg 1 kanarieörarna 1 snödroppar 1 campus ulltuna 1 havtorn 1 färskvara 1 svenska artdatabanken 1 tillgänglighet 1 restprodukter 1 vitklöver 1 scaw 1 hippolog 1 vindruvor 1 personskadeförbundet 1 klinikchef 1 cikoria 1 fiska 1 doftforskning 1 utemiljöförvaltning 1 konflikt 1 swedish university of agricultural sciences 1 majs 1 överfiskning 1 klimatarbete 1 veterinärförbundet 1 hundavel 1 upphandling 1 rehabiliteringsmedicin 1 masterprogram 1 skogsmästare 1 antioxidanter 1 vattensork 1 öring 1 närproducerat 1 naturens kalender 1 viltövervakning 1 upplevelser 1 virkeskvalitet 1 undervisningshuset 1 vitamin 1 omsorg 1 hästsport 1 amerikansk hummer 1 olycksfall 1 bilkatalysatorer 1 hälsa friskvård f 1 religion 1 aß-peptid 1 konferens 1 europeisk jämförelse 1 hedersdoktorsföreläsningar 1 Lovén 1 dogs 1 potatisbladmögel 1 konkurrens 1 scintigrafi 1 zygomyceter 1 hälsokost 1 odlingsresultat 1 gamla sorter 1 bottendjur 1 viltforskning 1 ecosystem 1 livsmedelsindustri 1 gen 1 skarpsill 1 bioaktiva ämnen 1 fågelskådning 1 kameler 1 växtskyddsbiologi 1 skört skelett 1 vedämne 1 celltal 1 torvbildning 1 klosettvatten 1 vuxna 1 mjölkproducenter 1 skogens estetiska värden 1 fjällkor 1 höganäs 1 klimatomställning 1 avrinningsområden 1 spatt 1 3d structure 1 livskraftighet 1 renskötsel 1 samhälle 1 branschbeskrivning trädgård 1 stadsträd 1 it 1 kemi 1 blomsterfrö 1 julmat 1 naturlig föryngring 1 biodiverse 1 populärvetenskaplig bok 1 viltförvaltning 1 tillman 1 glycerol 1 arbetsliv 1 bildanalys 1 gotland 1 träd 1 offentlig marknad 1 europa 1 dt 1 galtvaccination 1 mellanskarv 1 björk 1 konstgjord befruktning 1 röjning 1 svampsjukdom 1 kustlandskap 1 lill-skansen 1 mortalitet 1 fruktfluga 1 kustlaboratorium 1 hälsoeffekter 1 urin 1 Vetenskapsakademin i Beijing 1 ekologisk odling 1 solanin 1 kohälsa 1 höstvete 1 digeröden 1 potatissjukdomar 1 gästrikland 1 avverkning 1 östrogen 1 grisuppfödning 1 potatisodling 1 öppet hus 1 modelldjur 1 gröna tak 1 officiell statistik 1 simänder 1 pärlhyacint 1 naturbetsmarker 1 forskarskola 1 styrelseordförende 1 urban forestry 1 agrifood 1 backtrav 1 sitkagran 1 agrahistoria 1 växtekologi 1 frukten 1 sveriges veterinärförbund 1 växtodlingssystem 1 ventilation i stall 1 europeiska godssystem 1 ny tidskrift 1 barkborre 1 västerås 1 rovinsekter 1 ekologiska produkter 1 neurologi 1 myllrande våtmarker 1 hänsyn 1 odontologi 1 epigenetik 1 dricksvatten 1 pärluggla 1 omega-3 1 musselmjöl 1 dvärgbandmask 1 vaccinering 1 vårtecknen 1 röntgen 1 ungdomsundersökning 1 självhushållning 1 network 1 ecosystem services 1 gallring 1 spannmålssorter 1 handel 1 kalvar 1 medicinsk forskning 1 econwelfare 1 lipononsyra 1 fodermajs 1 vedberoende lavar 1 forskningsfartyg 1 urban 1 tjärnö 1 dofter 1 andersson 1 ren 1 bin 1 skörd 1 codling moth 1 biparasiter 1 årets alumn 1 urban utveckling 1 energipolitik 1 stormfällda granar 1 bioteknologi 1 gårdsbutik 1 hälsofrämjande 1 titthålskirurgi 1 fattigdom 1 proteinfoder 1 riksskogstaxering 1 fiskekvot 1 vattensalamander 1 fjäll 1 gröna blad 1 nitrifikation 1 marknadsföringskampanj 1 forskningsstöd 1 grön infrastruktur 1 drycken 1 brandlilja 1 veterinärutbildning 1 långa tidsserier 1 amyloid plaques 1 mångfald 1 åtgärd 1 plantering 1 cytokromer 1 bok- och bibliotek 1 miljökonsekvensbeskrivningar 1 skogliga landskap 1 lavar 1 kolförråd 1 jästsvampar 1 mossart 1 lantmästare 1 metanavgång 1 slutna odlingssystem 1 stress 1 växtforskning 1 kompetens 1 gräs 1 julgran 1 ingrid strid 1 styrmedel 1 sveriges lantbruksuniversitet 1 spenar 1 stråsäd 1 hundekipage 1 byggeri 1 luktsinne 1 medicin och hälsa 1 skalkvalitet 1 fastighetsbranschen 1 utmark 1 baltic landscape 1 tomat 1 ekonomisk historia 1 fungicider 1 näktergal 1 markorganismer 1 sustainable forested landscapes 1 urea 1 musselodling 1 studenttävling 1 slott 1 jord 1 kvalitetsbedömning 1 skogsföryngring 1 sommarkurser 1 forskning och innovation 1 svin, gris, hälta, klövar, gummimattor 1 gris beteende genetik 1 tomografi 1 miljöjournalistik 1 bilddiagnostisk 1 miljöekonomi 1 jordbruksgrödor 1 bioraffinaderi 1 tillväxtvila 1 självförsörjningsgrad 1 ornitologi 1 utveckling + gröna näringarna 1 förfrukt 1 marknadsföring 1 urskog 1 jordbruksdepartementet 1 kött och chark 1 ollonår 1 offentligt rum 1 species 1 aluminium 1 duvhök 1 antibiotika 1 nya växtprodukter 1 fiskavel 1 renar 1 cryptosporidium 1 vegetationsmätning 1 importmat 1 påsklilja 1 vitaminer 1 mognad 1 svin 1 företagande affärsutveckling 1 alzheimer 1 biblioteksmässan 1 lignin 1 aktivitetsersättning 1 population 1 travträning 1 hästuppfödning 1 unga forskare 1 interact 1 regnskog 1 1900-talet 1 ädellöv 1 patogena bakterier 1 vårtecken 1 dialog 1 torv 1 hemträdgård 1 gård till gaffel 1 industrialismen 1 mätarlarver 1 djurvällfärd 1 betesmark 1 proteinkvalitet 1 rödlistad 1 hygienisering 1 miijö 1 vandringsväg 1 lantraser 1 snytbagge 1 forskningsmagasin 1 kalkonproduktion 1 soja 1 dövhet 1 fytoöstrogener 1 fiskekvoter 1 läromedel 1 fjädernejlika 1 kastrering av smågrisar 1 interferon 1 brunröta 1 stadsnära natur 1 kartering 1 dessertvin 1 proteinomvandling i våmmen 1 ölproduktion 1 reproduktion 1 plantskoleväxter 1 dg-agri 1 regn 1 barriär 1 naturobservationer 1 husdjursavel 1 bollnäs 1 korn 1 nektar 1 ägarförhåålanden 1 sva 1 malmö 1 surgery 1 törskate 1 statistik 1 platthuvudkatt 1 hg 1 skogskonsulent 1 campus ultuna 1 charlotte lagerberg fogelberg 1 mikrobiologi 1 blogg 1 skogskarta 1 fisken 1 kollagring 1 programmerad celldöd 1 tarmhälsa 1 mink 1 ledarskap och management 1 nötköttsproducent 1 järnväg 1 hampbetong 1 naturliga fiender 1 simuleringsmodell 1 indikatorarter 1 växthusodling 1 broccoli 1 djurpark 1 röda tallstekeln 1 växtgenetik 1 växtnamn 1 fossilt bränsle 1 lokal livsmedelsproduktion 1 omega 1 tallprocessionssvärmare 1 tikar 1 samhällsplanering 1 stadsmiljö 1 naturvårdspriset 1 biologisk kontroll 1 fyrisån 1 dikning 1 lifewatch 1 entré/malmö plaza 1 grannar 1 översvämning 1 lisa sennerby forsse 1 aminosyror 1 kina 1 kompositmaterial 1 höstlov 1 miljöförändringar 1 ekologiska modeller 1 ensamhet 1 torleif härd 1 rötrester 1 lekplatser 1 vård 1 fettsyrasammansättning 1 lingonprognos 1 policy 1 offentlig upphandling 1 alzheimers 1 halland 1 sill 1 facebook-app 1 model 1 epidemier 1 växthus 1 göran dalin 1 nomenklatur 1 bevarande 1 livscykelanalys 1 ornitolog 1 partnerskap alnarp 1 grön kulturarv 1 flora- och faunavård 1 trafiksäkerhet 1 philips 1 horticulture 1 regnbåge 1 hungersnöd 1 körskador 1 reggaefestival 1 bytesfisk 1 kolkälla 1 plast 1 åker 1 pollinering 1 växtnäring 1 mastceller 1 vänern 1 ängsmark 1 syntrof acetoxidation 1 faringe 1 fiskolja 1 husdjurvetenskap 1 svenolov hjelmstad 1 terapi 1 småbrukare 1 ogräsbekämpning 1 böka 1 byggteknik 1 livsmedelsproduktion 1 ögonskador 1 boot camp 1 rådgivare 1 restaurering 1 skog, miljö 1 benimplantat 1 biogasanläggning 1 hästtävling 1 ögonsjukdom 1 gävleborgs län 1 medicindos 1 laos 1 prostatacancer 1 genomslag 1 parasiter 1 grisstall 1 plantlink 1 proteiner 1 feromon 1 ärtrotröta 1 fleråriga ogräs 1 biodiversity hotspots 1 skansen 1 trädskötsel 1 deformed wing virus 1 skagerrak 1 gsm 1 miljömål 1 markfrågor 1 koldioxid 1 exoter 1 stärkelse 1 återvinning av avfall 1 amyloida plack 1 trådlös 1 kalhuggning 1 scenarier 1 artsamspel 1 antagning 1 havsörn 1 kvävegödsel 1 phytophthora lateralis 1 unga företagare 1 rhizopus oryzae 1 kärr 1 student 1 renflyttning 1 kristianstad 1 galtvaccin 1 radioaktivitet 1 hälsingland 1 forskarutbildning 1 ny sorts havtorn 1 ekostad 1 satellite transmitter 1 betesskador 1 cydia pomonella 1 mjölkningsrobot 1 lärarkurs 1 växtbioteknologi 1 wind farm 1 grebbestad 1 utvecklingsländer 1 doften 1 bygg 1 forskningsmedel 1 mårten carlssons pris 1 tiger 1 fiskeri 1 vaccin 1 klimatfrågor 1 sortblandning 1 bete 1 laxodling 1 ornelukt 1 hydrofob 1 stövsländor 1 produktionskedja 1 laktation 1 avlopp & miljö 1 mjölkpris 1 ledarskap 1 nomader 1 exploatering 1 vattenlandskap 1 insektsskador 1 etnobiologi 1 rotticka 1 doktorspromotion 1 oljeväxt 1 utlalkning 1 nyårstips 1 snöleopard 1 datamodell 1 energiväxter 1 smågnagare 1 avmaskningsmedel 1 rehabilitering handlingsplan 1 parkskötsel 1 människor 1 näringsvärde 1 mistra biotech 1 jordvärderingssystem 1 nya professorer 1 alpacka 1 ekololgiskt 1 äldreboende 1 landsbygdsprogram 1 rovdjursattityder 1 ljusnan 1 torskbur 1 gröna städer 1 fjärranalys 1 eu-program 1 investeringsstöd 1 nicaragua 1 fäbod 1 cellulosa 1 ensilering 1 förgrening 1 åkermark 1 trakthyggesbruk 1 fiskfoder 1 innovationer 1 havets hus 1 öresund 1 fläsk 1 entreprenör 1 hotade arter 1 skogsövervakning 1 fågel 1 kommunal upphandling 1 smittsam 1 förskola 1 ekogrisar 1 rehabiliteringsträdgård 1 esparsett 1 fiskare 1 livsmedelsbutik 1 tuja 1 importplantor 1 media 1 kemiska bekämpningsmedel 1 bevarande biologisk bekämpning 1 lustgasreduktas 1 margareta uhlhorn 1 sjunde ramprogrammet 1 varroalvalster 1 grovfoder 1 gäss 1 nedfall 1 doftkommunikation 1 deltagande 1 natursten 1 kust 1 alnarp 1 bilddiagnostik 1 bladgrönt 1 historiska växter 1 stigande havsvattennivåer 1 ombyggnation 1 vår 1 prins carl philip 1 norrland 1 omättade fettsyror 1 stressbiologi 1 kaw 1 knut och alice wallenbergs stiftelse 1 kolonilott 1 rödlistade lavar 1 hållbart jordbruk 1 förluster 1 fuktupptagning 1 allmänhet 1 landskaparkitekter 1 galtlukt 1 arktis 1 fånggröda 1 kalhygge 1 glesbygd 1 miljöbelastning 1 global livsmedelsförsörjning 1 groddar 1 vetenskap 1 tekniska oljor 1 land 1 artfynd 1 fritidsodling 1 sportdykning 1 baltic sea region program 1 kriser 1 1900-1950 1 tättingar 1 landskap konst samtidskonst supermarket 1 risodling 1 skola 1 kärleksört 1 infektion 1 nanopartiklar 1 kustlaboratoriet 1 produktion 1 lilla kålflugan 1 återvinning 1 rödlistade svamparter 1 future forests 1 grodor 1 export 1 radionuklider 1 hälsa friskvård 1 hajar 1 sortval 1 planerare 1 säker mat 1 husdjursagronom 1 landskapsarkitekter 1 energieffektivisering i stall 1 evolutionär neuroetologi 1 stormen gudrun 1 mattillsatser 1 bistånd 1 vax 1 grönt 1 täkt 1 vattenflöde 1 chefsveterinär 1 utomhuspedagogik 1 cancerforskning 1 bakteriesjukdom 1 stadsnära landskap 1 psykologi 1 wood 1 djuromvårdnad 1 tidning 1 idisslare 1 svinavel 1 skogsskötsel 1 agronomie 1 trädgåd 1 pcb 1 rovdjursskador 1 bäckar 1 företagsinkubator 1 klöver 1 bioplast 1 mineralgödsel 1 groblad 1 fiskeripolitik 1 lingon & blåbär 1 skötselideal 1 fältkrassing 1 eu-konferens 1 översiktlig planering 1 avrinningsområde 1 genforskning 1 lärka 1 sorkår 1 kommunal förvaltning 1 barnhem kenya 1 virkesförråd 1 låginkomstländer 1 grustag 1 påsk 1 livsstil 1 jultips 1 hampans vedämnen 1 hållbarhetsfrågor 1 krukväxter 1 granen 1 vietnam 1 tropiskt skogsbruk 1 arabidopsis 1 contorta 1 lantsorter 1 professorer 1 kinesisk kärleksört 1 narkos 1 kvävegödselmedel 1 kolbalans 1 skogskadegörare 1 skogsdata 1 sveriges veterinärmedicinska sällskap 1 rödlistade arter 1 nationalnyckel 1 kissa 1 mjlökproduktion 1 byggnadsmaterial 1 potatisförädling 1 frystorkning 1 doftämnen 1 u-länder 1 ecosystems 1 in 1 lammkött 1 livsmedelskontroll 1 äppelvecklare 1 bygga hus 1 växtätande insekter 1 myrmark 1 avgaser 1 dna 1 strukturbiologi 1 grönt kväve 1 hunger och fattigdomsbekämpning 1 alnus glutinosa 1 2011 1 spermiefrysning 1 Gullspångsälven 1 smådjur 1 styrelse 1 ultraljud 1 innovation 1 universitetsdjursjukhusdirektör 1 mjöl 1 juice, havtorn, nypon, antioxidanter, vitaminer 1 havsmiljö 1 nyfödda 1 knoppsättning 1 fenologi 1 organogena jordar 1 SLU Alnarp 1 skogsdata 2010 1 tungmetall 1 lilja 1 mossor 1 livsmedelssäkerhet 1 konsumenter 1 råg 1 skogligt basår 1 sockerbeta 1 alnarpsdagen 1 genmodifiera 1 ägarskiften 1 diarréer 1 mrt 1 leptospira 1 avvattning 1 grön terapi 1 emissioner 1 danmnark 1 adultstadium 1 internettidskrift 1 västafrika 1 markberedning 1 kulturgeografi 1 forest products 1 vinodling 1 andjakt 1 rödklöver 1 hundar 1 västkusten 1 kampanj 1 trädgårdsanläggning 1 lövsta forskningscentrum 1 kväveomsättning 1 kulturväxter 1 samhällsvetenskap 1 gift 1 skinkan 1 golden eagle 1 fetma 1 stadspark 1 datortomografi 1 gödsling, markkartering, jordanalys 1 heminredning 1 viltvård 1 karin östensson 1 creolkor 1 strategisk satsning 1 transporter 1 näringslivsdag 1 habitat 1 folkhälsa 1 hyggesfritt skogsbruk 1 framtidsfrågor 1 läkemedelsrester 1 trav 1 detaljhandel 1 norra polarområdet 1 ogräsmedel 1 'vitmossan' och renen 1 kantzoner 1 fågelinventering 1 statens veterinärmedicinska anstalt 1 länsstyrelse 1 cesium 1 grönsöö 1 föda 1 ärftlig sjukdom 1 utegrisar 1 samefrågor 1 öresundsregionen 1 sustainable innovations 1 mälardalen 1 hybridasp 1 citizen science 1 umeå universitet 1 rovdjursforskning 1 naturturism 1 influensa 1 immunologi 1 öregrund 1 förgasning av biomassa 1 kolsänka 1 enzym 1 avlopp 1 hållbar turism 1 myrar 1 kött 1 korp 1 fiskar 1 samarbete 1 kvoter 1 skara 1 fiskeapp 1 liljebaggen 1 handelsträdgård 1 stubbar 1 tanniner 1 förnybar energi 1 hortikultur 1 vargar 1 lean 1 kretslopp 1 information 1 hästsjukvård 1 klarälven 1 lulcf 1 fjällen 1 larvutbrott 1 diagnostik 1 proteinteknik 1 lantbrukspolitik 1 formas 1 hållbarhet 1 skyddade rovdjur 1 urskogar 1 japansk encefalit 1 spannmål 1 biodiversity 1 foderväxt 1 trä 1 vita blodkroppar 1 suggfixering 1 urbana miljöer 1 sojaprotein 1 mejeri 1 antikroppar 1 mattias eriksson 1 wram 1 direktförsäljning 1 formulering 1 sallad 1 klibbal 1 fekalier 1 blåtunga 1 lantbruksutbildning 1 eksem 1 cytokiner 1 nyckelpigor 1 brasan 1 höns 1 boskap 1 mjölkkontroll 1 hästutfodring 1 hampa 1 vilda djur 1 miljökommunikation 1 Visa alla taggar
Nya perenner från förr!

Nya perenner från förr!

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 12:00 CEST

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Pressmeddelanden   •   2013-08-28 09:47 CEST

Preparat med jäst som attraherar insektslarver och ett virus som gör dem sjuka – det är forskarnas nya vapen mot skadeinsekter. Jästen väcker larvens aptit och säkerställer att den får i sig viruset. – Metoden är miljövänlig och det går att välja ett virus som är ofarligt för andra djur, säger Peter Witzgall från SLU.

Media-no-image

Pressinbjudan: Jordbruks- och trädgårdskonferens i Alnarp

Pressmeddelanden   •   2013-02-26 09:49 CET

Nu är det dags för den årligen återkommande Jordbruks-och Trädgårdskonferensen, i år onsdagen den 27 februari 2013. Teman för i år är växtbioteknik och tillväxt. Välkommen till en fullspäckad dag med många intressanta infallsvinklar på våra teman!

Media-no-image

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp presenterar aktuell branschbeskrivning

Pressmeddelanden   •   2012-12-12 16:27 CET

Ta del av en mycket intressant branschbeskrivning av trädgård ‐ hortikultur, utemiljö och fritidsodling!

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressmeddelanden   •   2012-11-26 12:07 CET

Ohälsosituationen i världen har ändrats de senaste årtiondena och stressrelaterad mental ohälsa är ett stort problem. Nu uppmärksammas naturens och djurens roll att kunna förebygga, lindra, bota och rehabilitera människor från livsstilsberoende sjukdomar. SLU bjuder in till en konferens med fokus på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa.

Historiska perenner får nytt liv och spridning!
Media-no-image
Vetenskap, parkvandringar dans och musik på Alnarpsdagen 27 maj!
Fascination of Plants day 18 maj

Fascination of Plants day 18 maj

Pressmeddelanden   •   2012-05-14 08:12 CEST

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Pressmeddelanden   •   2012-01-24 15:02 CET

Bisamhällen angrips av varroakvalster som samtidigt överför olika virus som försvagar bina. Efter några år kan samhället helt duka under om ingen bekämpning, vanligtvis med kemiska acaricider, görs. Enligt ny forskning vid SLU ökar virusförekomsten efter en sådan kur tillfälligt, men den minskar vartefter som de överförande kvalstren dör.

Största svinnet i butik av grönt och kött

Största svinnet i butik av grönt och kött

Pressmeddelanden   •   2011-12-12 13:36 CET

Ett sätt att minska matproduktionens miljöbelastning är att reducera mängden svinn som uppstår inom livsmedelskedjans alla led. En minskning i slutet av kedjan, t.ex. i butiken, ger större samlad effekt än motsvarande minskning i tidigare led, t.ex. lager och transport. Inom fruk&gröntavdelningen är potentialen stor för att minska svinnet, liksom i kött&charken, enligt en SLU-studie.

Medicinska bevis för att naturen läker

Medicinska bevis för att naturen läker

Pressmeddelanden   •   2011-11-23 15:05 CET

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelanden   •   2011-11-08 13:46 CET

Baljväxters nettoutsläpp av koldioxid och lustgas är mindre än för kvävegödslade grödor, vilket gör dem extra bra som energigröda. Erik Steen Jensen vid SLU har i en syntesartikel ställt samman den befintliga kunskapen om baljväxter. Odlingen av baljväxter innebär också mindre användning av fossil energi än kvävegödslade grödor, eftersom produktionen av kvävegödsel är mycket energikrävande.

Media-no-image

SLU Balsgård – flytt sker enligt långsiktig plan

Pressmeddelanden   •   2011-10-19 14:49 CEST

SLU:s forsknings- och växtförädlingsverksamhet vid enheten hortikulturell växtförädling i Balsgård flyttas till Alnarp, som är SLU:s huvudort för hortikultur – universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Detta är förslaget som lämnas till fakultetsnämndens möte den 10 november.

Media-no-image

Var med när 148 ekar planteras i Ultuna

Pressmeddelanden   •   2011-10-10 09:00 CEST

Det nya Campus Ultuna som växer fram i Uppsala bygger på tanken om en grönare, skönare och lärande plats för studenter och anställda vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Ett viktigt steg tas när 148 ekar med en spännande historia anländer och planteras vid Ulls väg.

Media-no-image
Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna

Nektar och gömslen åt de naturliga fienderna

Pressmeddelanden   •   2011-10-03 11:50 CEST

Problemen med skadeinsekter i odlingslandskap och hemträdgårdar skulle kunna reduceras om de naturliga fienderna fick bättre livsbetingelser. Så beskriver Ulf Nilsson tanken bakom så kallad bevarande biologisk bekämpning i sin doktorsavhandling från SLU. I det moderna odlingslandskapet saknas ofta nektarproducerande växter och ostörda övervintringsplatser för rovlevande skalbaggar och spindlar.

Media-no-image

Kulturväxtdatabasen SKUD stängd

Pressmeddelanden   •   2011-09-26 15:05 CEST

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD är för närvarande stängd i avvaktan på rekonstruktion.

SLU-forskare skriver om den hälsosamma naturen

SLU-forskare skriver om den hälsosamma naturen

Pressmeddelanden   •   2011-07-21 13:54 CEST

Den nyutkomna boken ”Naturupplevelse och hälsa – forskningen visar vägen”, ger kunskap om vistelse i naturen kopplat till hälsa. Entreprenörer som vill utveckla verksamheter inom området kan där hämta inspiration.

Media-no-image

SLU:s forskning på Balsgård flyttas

Pressmeddelanden   •   2011-06-22 14:09 CEST

SLU:s forskningsverksamhet vid Balsgård utanför Kristianstad flyttas till Alnarp. Verksamheten på Balsgård är i huvudsak inriktad mot forskning och förädling av frukt och bär.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.