Skip to main content

Taggar

SLU 624 lantbruksuniversitet 430 biologisk mångfald 353 naturvård 309 jordbruk 290 arter 263 skog 256 klimatpåverkan 250 miljöanalys 244 veterinärmedicin 173 livsmedel 81 trädgård 67 miljökvalitet 41 konsumentfrågor 36 klimatsmart mat 33 skogsbruk 25 fisk 24 fiske 24 landskapsarkitektur 23 hund 17 forskning 17 häst 16 hälsa 12 miljöövervakning 12 miljö 12 utbildning 11 jakt 11 älg 11 foder 11 gris 11 rovdjur 11 hav 10 övergödning 10 insekter 10 fiskodling 9 mjölk 9 landskap 9 klimat 9 genetik 9 varg 9 odling 9 djur 8 kor 8 växtskydd 8 växtförädling 8 bioenergi 8 vilt 8 mjölkkor 8 djurvälfärd 8 fåglar 8 nationalnyckeln 8 ekonomi 7 vatten 7 ekosystem 7 förvaltning 7 vattenbruk 7 kulturarv 7 ekosystemtjänster 7 östersjön 7 Svenska artprojektet 7 avel 7 lantbruk 7 mark 7 torsk 7 mat 7 UDS 6 ekologi 6 natur 6 växter 6 företagande 6 katt 6 potatis 6 växthusgaser 6 riksskogstaxeringen 6 blåbär 6 markanvändning 6 metan 6 ArtDatabanken 6 rehabilitering 6 böcker 6 landsbygdsdepartementet 6 hållbar utveckling 6 agrarhistoria 6 husdjursvetenskap 6 universitetsdjursjukhuset 5 husdjur 5 arbetsmiljö 5 djurskydd 5 miljöpsykologi 5 nötkött 5 växthusgas 5 skogshistoria 5 tillväxt 5 klimatförändring 5 kadmium 5 EU 5 bär 5 vete 5 samverkan 5 landskapsplanering 5 landskapsanalys 5 djursjukhus 5 medicin 5 veterinär 5 giftfri miljö 5 sorkfeber 4 mikroorganismer 4 biologi 4 granbarkborre 4 sjukvård 4 henrik ericsson 4 djurhälsa 4 energi 4 jord 4 metylkvicksilver 4 biologisk bekämpning 4 arkitektur 4 miljömål 4 ål 4 trädgårdsbruk 4 malaria 4 röding 4 växtskyddsmedel 4 biogas 4 historia 4 lingon 4 konst 4 landsbygdsutveckling 4 ko 4 beteende 4 ultuna 4 bekämpningsmedel 4 klimatförändringar 4 mångfald 4 vhc 4 odlad mångfald 4 lövsta 4 forskningscentrum 4 gran 4 livsmedelsförsörjning 4 frukt 4 jämställdhet 4 abborre 4 skogsskador 4 slakt 4 park 4 turism 4 fosfor 4 djurhållning 4 lax 4 uppsala 4 fattigdomsbekämpning 4 CBM 4 avverkning 4 fettsyror 3 lustgas 3 jägare 3 infrastruktur 3 livsmedelssäkerhet 3 bakterier 3 miljödepartementet 3 afrika 3 trädgårdsprodukter 3 veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum 3 diabetes 3 kulturhistoria 3 bok 3 hänsyn 3 köttproduktion 3 eskil erlandsson 3 landskapsarkitekt 3 stadsodling 3 vattenkvalitet 3 mjölkko 3 invasiva arter 3 trädgårdsodling 3 våtmarker 3 tall 3 kungsörn 3 sjukdom 3 artportalen 3 balsgård 3 rödlista 3 genbank 3 lo 3 mjölkproduktion 3 kväve 3 doft 3 inavel 3 virus 3 hälsa friskvård stress 3 ekologisk produktion 3 fjärranalys 3 genus 3 hästar 3 restvärme 3 skogsskada 3 marin miljö 3 fruktsamhet 3 förtjänstmedalj 3 plantering 3 nötkreatur 3 kvävenedfall 3 antibiotika 3 landskapsutveckling 3 älgjakt 3 matsvinn 3 politik 3 nötköttsproducenter 3 laserskanning 3 rovfisk 3 trädförädling 3 fjärilar 3 stadsplanering 3 får 3 innovation 3 vildsvin 3 grönsaker 3 björn 3 inventering 3 växtfysiologi 3 baljväxter 3 biodiversitet 3 kantzoner 3 grisar 3 perenner 3 lantbrukets byggnadsteknik 3 kastrering 3 kemi 3 lamm 3 zoonos 3 försurning 3 fiskevård 3 kemisk ekologi 3 sportfiske 3 naturresurser 3 djursjukvård 3 amerikansk hummer 3 djurpark 2 cancer 2 sesamin 2 cap 2 fastighet 2 bröd 2 arbetsliv 2 ägg 2 trädgårdshistoria 2 gmo 2 lika villkor 2 kålväxter 2 åsa rising 2 mossor 2 planering 2 övergödning av vattendrag 2 plast 2 biologisk kontroll 2 jens häggström 2 företagsledning 2 miljötrender 2 medborgarforskning 2 dikor 2 lustgassänka 2 bladlöss 2 naturhänsyn 2 grovfoder 2 hortikultur 2 mehg 2 växtbioteknik 2 Partnerskap Alnarp 2 matförgiftning 2 contortatall 2 välfärd 2 naturunderstödd rehabilitering 2 käringtand 2 marin 2 rävens dvärgbandmask 2 unghästprojektet 2 skogsmästare 2 SLU Alnarp 2 stadsträd 2 skattningsmetod 2 värphöns 2 växtforskning 2 ensilage 2 sötvatten 2 predation 2 stad 2 åkermark 2 asätare 2 smådjur 2 Biodiverse 2 kraftfoder 2 sveriges veterinärmedicinska sällskap 2 future forests 2 naturvägledning 2 snöleopard 2 kvävefixering 2 skadegörare 2 grön infrastruktur 2 spindeltråd 2 bärprognos 2 salix 2 sjukdomar 2 blåbärsprognos 2 hästsjukvård 2 fiskeförvaltning 2 ekologisk odling 2 landsbygdsprogram 2 kraftledningsgator 2 butikssvinn 2 ipm 2 blomning 2 stärkelse 2 höstvete 2 järv 2 svedjebränning 2 entreprenörskap 2 naturresurstillgångar 2 veterinär- och husdjurscentrum 2 honung 2 mink 2 arkeologi 2 burkina faso 2 hormonstörande ämnen 2 pristagare 2 sorkar 2 skogsskötsel 2 hälsa. rehabilitering 2 lavar 2 läkemedel 2 professorsinstallation 2 ledarskap 2 dödlighet 2 stubbar 2 förädling 2 restprodukter 2 naturliga fiender 2 ehec 2 lantbrukets djur 2 grundskola 2 rennäring 2 pris 2 samer 2 etiopien 2 travhäst 2 nöt 2 naturupplevelser 2 jordbrukslandskap 2 etologi 2 pollinering 2 markberedning 2 vårtecken 2 djuromsorg 2 taxonomi 2 renskötsel 2 biodling 2 arbete 2 feromoner 2 landsbygd 2 hållbarhet 2 vetenskapsrådet 2 utfodring 2 bin 2 interreg 2 fånggröda 2 friluftsliv 2 folkhälsa 2 fältkrassing 2 forest 2 olycksfall 2 allergi 2 arktis 2 utsläpp 2 miljögifter 2 fjäderfä 2 svamp 2 låginkomstländer 2 musik 2 Almedalen 2 skötsel 2 savann 2 nötköttsproduktion 2 gödsel 2 dricksvatten 2 protein engineering 2 parasiter 2 utemiljö 2 habitat 2 myggor 2 Alnarp 2 app 2 vindkraft 2 blommor 2 professorsföreläsningar 2 stress 2 havsmiljö 2 forskningsprojekt 2 miljöstöd 2 biobränsle 2 avloppsslam 2 räv 2 forskningsfartyg 2 frukt och grönt 2 grisproduktion 2 trädgårdsnäring 2 bakterie 2 skara 2 slakteri 2 attityder 2 policy 2 svartrost 2 hedersdoktor 2 vattenförsörjning 2 tvärvetenskap 2 vattendrag 2 rekreation 2 skåne 2 strömstad 2 universitet 2 växtbiologi 2 studenter 2 kvicksilver 2 alzheimer disease 2 havre 2 biodiesel 2 trav 2 design 2 vattenmiljö 2 bioteknik 2 landsbygdsutcveckling 2 kompetens 2 immunförsvar 2 fiskfett 2 forskningsinfrastruktur 2 global 2 kulturväxter 2 omega-3 1 bevarande 1 gotland 1 julgran 1 kampanj 1 vitaminer 1 hundavel 1 flyktingar 1 konstverk 1 australien 1 fjärrvärme 1 Västra götalandsregionen 1 restaurering 1 hälsa friskvård 1 vinodling 1 blåtunga 1 konstnär 1 kol 1 råg 1 fastighetsutveckling 1 mjöl 1 västerås 1 järnväg 1 genforskning 1 arbetskraft 1 zygomyceter 1 integration 1 musselmjöl 1 öresundsregionen 1 naturturism 1 avgaser 1 växtlistor 1 sustainable innovations 1 livsmedelsindustrin 1 livsmedelsindustri 1 ek 1 medicin och hälsa 1 grönsöö 1 tiger 1 utlysning 1 sill 1 beslutsunderlag 1 biogasanläggning 1 byggteknik 1 björk 1 fiskeripolitik 1 Grönland 1 öppet hus 1 kristianstad 1 gräsmatta 1 mälardalen 1 hampa 1 byggeri 1 klimatarbete 1 skola 1 natursten 1 salmonella 1 mjölkbönder 1 slutna odlingssystem 1 tillgänglighet 1 lodjur 1 gårdsbutik 1 omättade fettsyror 1 potatissjukdomar 1 Visa alla taggar
Branschdag skapar kontakter inom den gröna näringen
Pressinbjudan: KCF arrangerar seminarier i företagsledning

Pressinbjudan: KCF arrangerar seminarier i företagsledning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 14:44 CET

Den 17 januari är det dags för KCF:s första regionala seminarium i företagsledning inom lantbruk och trädgård. Seminarierna handlar om marknad, ekonomistyrning, ledarskap, produktion och strategiutveckling – företagsledningens grundpelare.  Deltagarna får även göra en företagsscanning och träffa forskare och framgångsrika företagare inom den gröna sektorn. Först ut är Örebro.

Media no image

Pressinbjudan: Framtiden ledarskap i lantbruk och trädgård

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:26 CET

Allt större företag kräver fler anställda och kravet på tydligt och bra ledarskap ökar. Det gäller att hitta rätt personal och att skapa en arbetsmiljö som engagerar och gör det roligt att gå till jobbet. Men hur gör man? Hur ser morgondagens ledarskap inom lantbruk och trädgård ut? Den 8 december håller KCF-Kompetenscentrum företagsledning ett seminarium om ledarskap på SLU Alnarp.

Vässat Tillväxt Trädgård går in i ny verksamhetsperiod
Allt börjar med ett frö!

Allt börjar med ett frö!

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 12:21 CET

Media no image

Landsbygdsministern besöker SLU Alnarp

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2015 09:35 CET

Nya perenner från förr!

Nya perenner från förr!

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2013 12:00 CEST

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Jäst och virus i dödlig cocktail mot skadeinsekter

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2013 09:47 CEST

Preparat med jäst som attraherar insektslarver och ett virus som gör dem sjuka – det är forskarnas nya vapen mot skadeinsekter. Jästen väcker larvens aptit och säkerställer att den får i sig viruset. – Metoden är miljövänlig och det går att välja ett virus som är ofarligt för andra djur, säger Peter Witzgall från SLU.

Media no image

Pressinbjudan: Jordbruks- och trädgårdskonferens i Alnarp

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2013 09:49 CET

Nu är det dags för den årligen återkommande Jordbruks-och Trädgårdskonferensen, i år onsdagen den 27 februari 2013. Teman för i år är växtbioteknik och tillväxt. Välkommen till en fullspäckad dag med många intressanta infallsvinklar på våra teman!

Media no image

Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp presenterar aktuell branschbeskrivning

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2012 16:27 CET

Ta del av en mycket intressant branschbeskrivning av trädgård ‐ hortikultur, utemiljö och fritidsodling!

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressinbjudan - natur, djur och hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2012 12:07 CET

Ohälsosituationen i världen har ändrats de senaste årtiondena och stressrelaterad mental ohälsa är ett stort problem. Nu uppmärksammas naturens och djurens roll att kunna förebygga, lindra, bota och rehabilitera människor från livsstilsberoende sjukdomar. SLU bjuder in till en konferens med fokus på hur kontakter med natur och djur kan påverka människors hälsa.

Historiska perenner får nytt liv och spridning!
Media no image
Vetenskap, parkvandringar dans och musik på Alnarpsdagen 27 maj!
Fascination of Plants day 18 maj

Fascination of Plants day 18 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2012 08:12 CEST

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Varroabekämpning i bikupan ökar virusinfektion tillfälligt

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2012 15:02 CET

Bisamhällen angrips av varroakvalster som samtidigt överför olika virus som försvagar bina. Efter några år kan samhället helt duka under om ingen bekämpning, vanligtvis med kemiska acaricider, görs. Enligt ny forskning vid SLU ökar virusförekomsten efter en sådan kur tillfälligt, men den minskar vartefter som de överförande kvalstren dör.

Största svinnet i butik av grönt och kött

Största svinnet i butik av grönt och kött

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2011 13:36 CET

Ett sätt att minska matproduktionens miljöbelastning är att reducera mängden svinn som uppstår inom livsmedelskedjans alla led. En minskning i slutet av kedjan, t.ex. i butiken, ger större samlad effekt än motsvarande minskning i tidigare led, t.ex. lager och transport. Inom fruk&gröntavdelningen är potentialen stor för att minska svinnet, liksom i kött&charken, enligt en SLU-studie.

Medicinska bevis för att naturen läker

Medicinska bevis för att naturen läker

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2011 15:05 CET

Att ha möjlighet att motionera i en fridfull natur, gärna lövskog, är mycket viktigt för dagens stressade människor. Det har Matilda Annerstedt konstaterat i sin avhandling vid SLU. Återhämtning från stress blev mer effektiv i en virtuell skogsmiljö med fågelkvitter m.m. än i en lugn inomhusmiljö utan naturljud.

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Baljväxter minskar jordbrukets utsläpp av växthusgaser

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2011 13:46 CET

Baljväxters nettoutsläpp av koldioxid och lustgas är mindre än för kvävegödslade grödor, vilket gör dem extra bra som energigröda. Erik Steen Jensen vid SLU har i en syntesartikel ställt samman den befintliga kunskapen om baljväxter. Odlingen av baljväxter innebär också mindre användning av fossil energi än kvävegödslade grödor, eftersom produktionen av kvävegödsel är mycket energikrävande.

Media no image

SLU Balsgård – flytt sker enligt långsiktig plan

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2011 14:49 CEST

SLU:s forsknings- och växtförädlingsverksamhet vid enheten hortikulturell växtförädling i Balsgård flyttas till Alnarp, som är SLU:s huvudort för hortikultur – universitetets trädgårdsvetenskapliga verksamhet. Detta är förslaget som lämnas till fakultetsnämndens möte den 10 november.