Skip to main content

Tillbaka till framtiden i senaste numret av Miljötrender

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 11:52 CET

SLU kan visa upp långa tidsserier med miljödata- och statistik både på land och i vatten. I senaste numret av Miljötrender kan du läsa om hur tillbakablickar på naturresurshistorien hjälper forskarna att tolka nuläget och spana framåt.

Exempel ur det 68-sidiga innehållet:

När blir mätvärden ett miljöproblem? Idéhistorikern Erland Mårald konstaterar att vi gärna vill hantera miljökonflikter med mätvärden och naturlagar. Men vad som blir ett miljöproblem är också en fråga om samhällsvärderingar.

Värdefulla svenska miljödata. Långa mätserier kan ge svar om långsamma processer som återhämtning från försurning och effekter av ett förändrat klimat. De kan också locka toppforskare till Sverige.

Mer skog i framtiden. Den svenska skogen växer snabbare när klimatet blir varmare. Det visar färska skogliga konsekvensanalyser som spanar 100 år framåt (SKA15) .

Är vi inne i det sjätte stora massutdöendet? Under året har fler alarmerande artiklar och rapporter publicerats i ämnet. Läs Sebastian Sundbergs reflektioner och tankar för framtiden.

Karterar Kosterhavet. Med kunskap om vilka fiskarter och livsmiljöer som finns skapar SLU-forskare kartor där skyddsvärda havsområden kan pekas ut.

Bläddra i senaste Miljötrender #Tillbaka till framtiden

Ladda hem senaste numret av Miljötrender 2015 #Tillbaka till framtiden (pdf)

Läs mer

Prenumerera på Miljötrender
På tidningen Miljötrenders hemsida finns information om hur du kostnadsfritt kan prenumerera på den tryckta tidningen eller få tidningen digitalt. Här hittar du också tidigare nummer.

Om Miljötrender
Tidningen Miljötrender från SLU vänder sig till dig som jobbar inom miljö- och naturvård eller är engagerad i miljö- och naturvårdsfrågor på fritiden. Här kan du läsa om nya rön och få koll på vilka forskare som håller på med vad.

Illustration: copyright Nadia Nörbom.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.