Skip to main content

Träffa trädgårdsexperter!

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 16:52 CEST

SLU Alnarp inbjuder till seminarieserie om fyra kvällar i höst.

Först ut, tisdagen den 26 oktober, är Kimmo Rumpunen. Kimmo är forskare vid SLU Balsgård (strax utanför Kristianstad) och projektledare vid Ideon Agro Food med inriktning frukter och bär.

Förutom växtförädlingsforskning och växtförädling av traditionella växtslag har Balsgård arbetat med att utveckla för Sverige nya växtslag med mål att kunna stärka svensk trädgårdsnäring och inhemsk livsmedelsproduktion. Detta arbete har nu börjat ge resultat i form av lovande sortmaterial av bl a havtorn och nypon. Båda växtslagen har mycket intressanta potentialer inte minst som råvara för framställning av drycker och andra livsmedel med hälsomervärde.

Föreläsningen, med rubriken "Helande havtorn och nyttiga nypon" kommer att belysa nypon och havtorn ur olika perspektiv: växtmaterial, odling, bioaktivitet samt visioner kring utvecklingsmöjligheter.

9/11 Goda nyheter från grönsakslandet, Lotta Nordmark

Lotta Nordmarks bakgrund handlar om grönsaker på kors och tvärs. Hon är uppvuxen med växtodling och har arbetat mycket med grönsaker och lite med frukt och bär genom åren. Är hortonom med inrikting på odling och hantering av produkterna efter skörd. Har även ett förflutet inom växtskyddsrådgivning på frukt och bär.

Lottas utmaning är att öka intresset hos svenska folkets att äta mer grönsaker eftersom det kan ökar vårt välbefinnande. Varför börjar vi inte med att planera vad som skall ingå i middagens sallad istället för vilket kött och sås som ska serveras?

Lottas föreläsning kommer att handla om asiatiska bladgrönsaker som hon arbetat med för introduktion i storskalig odling och odling av dessa samt andra bladgrönsaker som primörblad. Så det blir mycket blad; vackra, nyttiga, med intressant färger, former och smaker!

23/11 Bättre äpplen i framtiden, Hilde Nybom

Hilde Nybom är professor, från SLU Balsgård, där drygt 20 personer arbetar med forskning, växtförädling och försök på frukt, bär och en del vedartade prydnadsväxter.

Hon är bland annat ansvarig för växtförädlingen av äpple, och arbetar med att ta fram nya sorter som lämpar sig för miljövänlig odling. Hon har också hand om flera genetiskt inriktade forskningsprojekt, både om äpplen och om andra växtslag, till exempel nypon.

Hildes föreläsning kommer framför allt att handla om det praktiska arbetet med växtförädling av äpple på Balsgård. Hon kommer även att berätta om hur dagens äpplesorter karteras med DNA-analyser och bevaras i genbanker, samt om våra forskningsprojekt rörande både nyttiga (antioxidanter och kostfibrer) och onyttiga (allergener) substanser i äpplena.

14/12 Jorden, vattnet och växterna - ett samspel, Göran Kritz

I mer än 30 år har Göran Kritz varit verksam som forskare och lärare vid SLU, först på Ultuna och sedan 1988 på Alnarp. Frågan, som löpt som en blå tråd genom hans verksamhet, har gällt jordarnas förmåga att förse växterna med vatten och hur den förmågan kan förbättras.

Våra jordar är ett spännande mikrokosmos framhåller Göran Kritz. För att bättre ta till sig storleksskillnaden mellan en lera och en sandjord kan man förstora partiklarna 10 000 gånger. Då blir de finaste lerpartiklarna som kartnålshuvuden eller mindre, medan de största sandkornen får en diameter på 20 m, ungefär som höjden på ett sjuvåningshus. Inte undra på att förmågan att hålla kvar vattnet på dessa jordar skiljer sig åt.

Dräneringen är betydelsefull för växterna på fälten såväl som för krukväxterna. Orsaken till att en nyvattnad låg kruka innehåller procentuellt mer vatten än en nyvattnad hög kruka kommer att redas ut under föreläsningen. Varför en jungfrulig gyttja innehåller svavelsyra som måste lakas ut innan den kan börja odlas behandlas också, såväl som användningen av organiska material som jordförbättringsmedel.

Vad har ett vulkanutbrott, som inträffade 1840 på Hawaii, för koppling till dagens tomatodling i stenull? Ja, även den frågan kommer Göran Kritz att besvara under sin föreläsning.

Plats: Crafoordsalen, Navet (Inst f växtvetenskap), Alnarp

Tid: 18.30-20.30, inkl. kort kaffepaus (fika ingår i priset)

Pris: 50 kr per föreläsningskväll

Info: Lena Elg, Inst f växtvetenskap; 040-41 53 74, e-post: lena.elg@vv.slu.se

Carl-Magnus Dolby, SLU Omvärld; 040-41 52 84, e-post:carl-magnus.dolby@omv.slu.se

Anmälan: Inte nödvändig, men skicka gärna ett meddelande om du tänker komma

Arrangörer: Inst. f växtvetenskap och SLU Omvärld vid SLU i Alnarp

VÄLKOMMEN!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera