Skip to main content

Vad styr skogsägarnas beslut i klimatförändringsfrågor?

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 08:34 CEST

Är det skogsägares utbildning eller värdeprofiler (vad de tycker om och sätter värde på i samband med skog och skogsägande) som förklarar deras anpassning till klimatförändringar?

I en ny studie, ledd av Kristina Blennow från Sveriges lantbruksuniversitet och Johannes Persson från Lunds universitet, visas det för första gången att universitetsutbildning överträffar värdeprofil som förklaring till skogsägares respons på klimatförändringar.

Forskarteamets resultat är viktiga bland annat för att de kommer att göra det lättare att utforma framgångsrika strategier för att få skogsägare att göra viktiga förändringar i anslutning till klimatförändringarna. I denna studie visar forskarna att i de flesta fall finns det inte anledning att betvivla att utbildning kan ge skogsägare förståelse av och motiv till att anpassa sitt beslutsfattande till en värld i förändring. Detta resultat skiljer sig från vad som kan förväntas enligt den nyligen framförda ”cultural cognition thesis” (CCT) som rekommenderar att information om klimatförändringar anpassas till mottagarnas värdeprofil för att bli effektiv.

Studien publicerades i sin helhet i tidskriften PLOS ONE, den 25 maj 2016.

Mer information

Artikel i PLOS ONE

Blennow, K., Persson, J., Persson, E. och Hanewinkel, M. 2016. Forest Owners’ Response to Climate Change: University Education Trumps Value Profile, PLOS ONE, 11(5).

Kontakt

Kristina Blennow, professor, institutionen för landskaparkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp,
tel: 040-4152 30, e-post: kristina.blennow@slu.se

Studien bekostades delvis av EU-projektet MOTIVE ("Models for adaptive forest management", kontrakt 226544) (motive-project.net) och delvis av Riksbankens Jubileumsfonds program VBE (Vetenskap och beprövad erfarenhet, kontrakt M14-0138:1)(www.vbe.lu.se), Linnéprogrammet LUCID (Lund University Centre of Excellence for Integration of Social and Natural Dimensions of Sustainability, www.lucid.lu.se/) och Mistra-SWECIA (www.mistra-swecia.se/en).

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.