Skip to main content

Vargen påverkar jakten på älg

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 11:43 CEST

Om det finns varg i ett område påverkar det älgjakten. Det visar en studie utförd av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Umeå universitet.

Undersökningen presenteras vid ett seminarium på måndag den 1 juli kl. 15:3017:00. Lokal: Ödins garveri/Saltboden, Tage Cervins gata 3 i Visby. 

Studien visar att antalet sålda jaktkort har minskat i kommuner med vargförekomst under den senaste sjuårsperioden. Likaså har avskjutningen av älg minskat i dessa områden sedan 1998. Studien ger inget stöd för att färre personer väljer att bedriva fårskötsel i kommuner med varg. Inte heller har författarna kunnat visa på någon skillnad i prisutvecklingen för skogsfastigheter i varg- respektive icke-vargområden. De aktuella tidsperioderna som författarna studerat varierar mellan 7 och 17 år.

Vargens återkomst till Sverige har orsakat en intensiv debatt om faktiska och tänkbara effekter på till exempel älgjakt, fårskötsel och skogsbruk. Syftet med studien är att undersöka sådana effekter på kommunnivå, där kommunerna har delats in i varg- respektive icke-vargområden. Studien har genomförts av Göran Ericsson, professor vid SLU, Camilla Sandström, forskare vid Umeå universitet och Emma Kvastegård, student vid SLU:s masterprogram skötsel av fisk- och viltpopulationer. Studien baseras på data från SLU:s inventering av vargrevir, samt uppgifter om antal fårföretag, antal lösta jaktkort, älgavskjutning samt pris på skogsmarksfastigheter i kommuner med respektive utan varg.

Flest vargar i socioekonomiskt utsatta områden

Många av de områden där vargen har etablerat sig är socioekonomiskt utsatta, vilket innebär att de kännetecknas av hög utflyttningsgrad, låg medelinkomst, låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet. Eftersom socioekonomiska faktorer påverkar människors välbefinnande, men även känsla av utsatthet, så antar författarna att detta kan påverka intensiteten i vargdebatten.

Denna studie är av pilotkaraktär och behöver följas upp av fler studier, både kvantitativa och kvalitativa.

Kontaktpersoner:

Universitetslektor Camilla Sandström, Umeå universitet, tel. 070-219 63 44, camilla.sandstrom@pol.umu.se

Emma Kvastegård, SLU, tel. 073-992 70 07, emkv0001@stud.slu.se

Professor Göran Ericsson, SLU, tel. 070-67 65 012, goran.ericsson@slu.se

Läs mer:

Fakta Skog, Vargen påverkar jakten – men inte markpriset

Emma Kvastegård: Social and economic consequences of wolf (Canis lupus) establishments in Sweden

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.