Skip to main content

Vem ansvarar för de gemensamma naturresurserna?

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 14:41 CEST

Gemensamma naturresurser, som exempelvis luft eller vatten, där enskilda
ägare saknas riskerar att överutnyttjas eller förstöras. Därför är det viktigt att de förvaltas på ett hållbart sätt där alla intressenters intressen tas till vara, men utan att resursen utarmas. SLU arrangerar en konferens i Umeå på temat.

Forskare från 24 länder samlas nu i Umeå på konferensen ”From Generation to Generation - the use of commons in a changing society” som syftar till att skapa forum för att diskutera hur lokala samhällen hanterar förändrade institutionella förutsättningar tillsammans med förändringar i naturresursanvändning, nationellt såväl som internationellt. Konferensen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Umeå universitet.

Snabba förändringar sker i norra delen av Europa, liksom i övriga delar av världen, förändringar som drivs av bland annat klimatförändringar, snabb ekonomisk utveckling och nya geopolitiska situationer. Det har blivit än mer viktigt att fundera över hur naturresurser brukas och förvaltas, särskilt de naturresurser som är gemensamma, exempelvis luft eller vatten. Gemensamma resurser där enskilda ägare saknas, överutnyttjas ofta och resurserna riskerar att förstöras.

Ursprungsbefolkningars traditionella användning av naturresurser har särskilt förändrats samtidigt som alltmer politiskt och juridiskt erkännande erhålls. Ofta karaktäriseras ursprungsbefolkningars resursanvändning av en gemensam resurs, ofta delad med andra användare. Förändringar påverkar därmed alla användare av naturresurser oavsett om resursen är privat eller om den är gemensam.

År 1989 bildades IASC (Internationell Association for the Study of the Commons) för att främja nätverk mellan forskare som arbetar med olika typer av gemensamma resurser. En av grundarna var Nobelpristagaren Elinor Ostrom och sammanslutningen samlar forskare från hela världen från olika discipliner. En viktig uppgift för IASC är att anordna konferenser, vilket görs i nära samarbete med universitet runt om i världen.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, tillsammans med Umeå Universitet (CERE, Arcum och Cesam) arrangerar den tredje upplagan av den europeiska konferensen, i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014, i Umeå 16-19 september.

För mer information om keynotes och programmet, se http://www.slu.se/iasc-europe2014

Kontaktperson: Camilla Widmark, +46 90 786 85 96 

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.