Skip to main content

Pressmeddelanden

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2017 11:15 CEST

SLU har fått i uppdrag av regeringen att bygga ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Nu vill vi ha förslag på vad det nya fartyget ska heta.

Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

Skogsbrukets transporter kan förbättras genom optimerade vägval

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 09:29 CET

Genom att även ta hänsyn till backar, kurvor och korsningar blir det nu lättare att välja väg för skogsbrukets virkestransporter. I sin doktorsavhandling vid SLU har Gunnar Svenson vidareutvecklat systemet Krönt vägval, som används för att hitta den bästa vägen och mäta avståndet från skog till industri.

Norskt företag ska designa SLU:s undersöknings- och forskningsfartyg

Norskt företag ska designa SLU:s undersöknings- och forskningsfartyg

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 09:21 CET

Det blev det norska företaget Skipsteknisk som fick uppdraget att ta fram det design- och konstruktionsmässiga underlaget till byggandet av SLU:s fartyg för miljöövervakning och fiskeriforskning. Avtalet skrevs på igår, 17 december 2015. Det underlag som avtalet gäller ska ligga till grund för upphandling av varv under hösten 2016.

Avgasernas hälsoeffekter på spåren

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2011 10:03 CEST

Hur farliga är de små nanopartiklar som kommer från bilkatalysatorerna för våra lungor? Forskare vid institutionen för kemi, SLU, har nu undersökt detta i samarbete med forskare från Karolinska institutet.

Mindre stress vid djurhantering lärs ut

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2010 14:42 CET

Om hur djur kan hanteras med minsta möjliga stress handlar två seminarier som hålls vid SLU den 16-17 november. Det är Jim Lindsay från Australien som kommer att berätta om sin metod att hantera djur, främst boskap, i samband med transport och vid slakt. Metoden ”Low stress stock handling” (LSS) går ut på att hantera djur på ett lugnt och säkert sätt med så få stressmoment som möjligt.

Guldälgen 2010 – GPS-märkta älgar

Guldälgen 2010 – GPS-märkta älgar

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2010 15:00 CEST

Årets Guldälg går till professor Göran Ericsson och hans forskargrupp för forskningsprojektet med GPS-märkta älgar – Temaprogrammet Vilt och Skog. Projektet ger värdefull information som ökar kunskapen om älgar, rörelse och viltolyckor.

Norrländska svältsnören - cykelstigar från förr

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2010 21:06 CEST

Om du på vandring genom en norrländsk skog plötsligt befinner dig på en smal väg som slingrar sig fram genom landskapet, så kan du vara ganska säker på att du hittat en cykelstig. Jägmästarstudenten Anna-Maria Rautios examensarbete ”De norrländska svältsnörena - en skogshistorisk analys av cykelstigsbyggnationen under 1900-talet” beskriver dessa smala cykelstigars tillkomst och historia.

Från boskapssot till nya hot för människor och djur

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2010 11:54 CEST

Turista med djur, blir det sju resor värre? Utan effektiv antibiotika – vad gör vi då? Kan leishmanios bli en realitet i Sverige? Ämnena kommer att avhandlas i ett EU-perspektiv med devisen ”djur plus människa = en hälsa”. Sveriges Veterinärförbund firar 150 år med ett seminarium om zoonoser och antibiotikaresistens den 11 maj under den traditionella Hernquistdagen vid SLU i Skara.

Möjligt minska dödlighet av kycklingar vid transport

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2010 13:27 CEST

Färre individer i besättningen och lägre vikt vid slakt tycks ge minskad dödlighet vid transporter av kycklingar. Det visar forskning som gjorts vid SLU i Alnarp. I samband med lastning och transport av slaktkycklingar i Sverige dör mellan 0,04 - 0,29 procent i mekaniskt ventilerade bilar . Det går dock att sänka dödligheten enligt forskning vid SLU.