Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 259 träffar

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

Arbeta smartare med gröna infrastrukturer

Pressmeddelanden   •   2015-12-18 08:03 CET

Nu är det dags att använda moderna verktyg när vi bygger upp landskapets gröna infrastrukturer. Uppgifter om den biologiska mångfalden i landskapet kan vi hämta från stora, öppna databaser, och det finns datorprogram som kan omvandla denna information till användbara kartor. Det möjliggör en smartare hänsyn till arter och ekosystemtjänster, menar forskare.

142 blommor blommade på första advent

142 blommor blommade på första advent

Pressmeddelanden   •   2015-12-02 09:27 CET

När Adventskollen genomfördes för första gången under första adven påträffades 142 blommande arter. På Öland hittade man hela 123 olika blommande arter, trots att det kommit en rejäl köldknäpp veckan innan.

Media-no-image

Afrikanska lejonstammen halverad

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 09:37 CET

En ny studie gjord av bl a forskare från SLU visar att lejonpopulationen i stora delar av Afrika är i snabb minskning. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, uppskattar att antalet lejon i Väst- och Centralafrika minskar kraftigt och beräknas minska med ytterligare femtio procent under de kommande två decennierna om inget görs för att bevara stammen.

Nya Grönt kulturarv®-sorter i handeln

Nyheter 2 träffar

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyheter   •   2013-07-10 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

Media-no-image

Rörledning räddar ålen

Nyheter   •   2012-10-23 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Evenemang 2 träffar

Flora- och faunavård 2010

Evenemang   •   2010-04-20 18:13 CEST

För nittonde året i rad arrangerar ArtDatabanken den årliga konferensen som är en mycket uppskattad tillställning av landets naturvårdare. Årets tema är Biologisk mångfald 2010 - var står vi? Programmet är späckat med intressanta gäster som angriper temat utifrån sin synvinkel. Konferensen äger rum 28 april i Uppsala.

2010-04-28 00:00

Aulan i undervisningshuset SLU, Ultuna, Uppsala

Flora- och faunavård 2009

Evenemang   •   2009-03-11 14:44 CET

Från Nationalromantik till EU-politik Konferensen är en viktig träffpunkt för naturvårdare andra med intresse för naturvård. I år fyller svenskt naturskydd 100 år. Vi frågar oss vad har vi gjort fel och vad har vi gjort rätt? Hur bör vi arebta i framtiden med biologisk mångfald? ArtDatabankens naturvårdspris delas ut. Miljöminister Carlgren medverkar samt många andra intressanta talare.

2009-04-29, 09:00 - 16:30

Ultuna, Uppsala. I undervisningshusets stora aula.

Bilder Visa alla 71 träffar

Röjning och eldning

Röjning och eldning

Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun. Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Naturvårdspriset.

Licens © All rights reserved
Fotograf/Källa Josefin Edling
Storlek

284 KB • 1134 x 1512 px

Röjning i Gredelby hagar och Trunsta träsk i Knivsta kommun

Röjning i Gredelby hagar ...

Trunstagruppen tar fikapaus i hagen efter en stunds röjande. Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Naturvårdspriset.

Licens © All rights reserved
Fotograf/Källa Karin Ek
Storlek

1,1 MB • 2048 x 1536 px

Grov rävsvansmossa

Grov rävsvansmossa

Grov rävsvansmossa (Thamnobryum subserratum) Starkt hotad (EN) Foto: Tomas Hallingbäck Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildninga...

Licens © All rights reserved
Fotograf/Källa Tomas Hallingbäck
Storlek

7,68 MB • 4928 x 3264 px

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge

Svartfläckig blåvinge (Phengaris arion) Nära hotad (NT) Foto: Pavel Bína Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/art...

Licens © All rights reserved
Fotograf/Källa Pavel_Bína
Storlek

1,06 MB • 1944 x 2592 px

Dokument 4 träffar

Resultat Vårkollen 2015

Resultat Vårkollen 2015

Dokument   •   2015-05-04 14:43 CEST

Resultat från Vårkollens datainsamling 2015. Under Valborgshelgen, 20150430-20150501 uppmanades allmänheten att rapportera in vårtecken. 4 000 vårtecken inrapporterades från cirka 700 platser.

Aqua reports 2012:1: Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

I en nyligen utkommen rapport från institutionen för akvatiska resurser, SLU, presenteras resultat från intervjuer och journaler från yrkesfiskare, sportfiskare samt personal på fiskodlingar. Studien visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning. Författare: Annika Strömberg, Sven-Gunnar Lunneryd och Arne Fjälling.

Figur i ArtDatabanken Rapporterar 9.

Dokument   •   2011-10-27 11:59 CEST

Figur 2. Utvecklingen efter trakthyggesbrukets införande. Det moderna skogsbruket har omvandlat merparten av den produktiva skogsmarken i Sverige, men stora regionala skillnader förekommer. Den areal som är undantagen skogsbruk utgör bara en bråkdel av landskapet och kan inte rymma alla naturligt förekommande skogsarter.

Tidsserie från SLU, andel bebodda pärluggleholkar i Västerbotten

Andelen bebodda holkar i procent sedan år 1980 och framåt. I början var andelen bebodda holkar 45 procent under toppår för att sedan minska till nio procent i år. Resultatet baseras på undersökningar av 270 pärluggleholkar i skogslandet i Västerbottens inland. Källa: Birger Hörnfeldt, Tim Hipkiss och Ulf Eklund, SLU.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Fackredaktör
  • Information om SLU:s fortlöpande miljöanalys
  • veann-dezdulkatrin.hudnbalbylin@mtslu.ivsotdse
  • 070-3233825
  • 018-673825

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.