Pressmeddelanden Visa alla 231 träffar

SLU: Åter ett svagt lingonår

SLU: Åter ett svagt lingonår

Pressmeddelanden   •   2014-08-06 09:08 CEST

Det ser ut att bli ont om lingon i år. Prognosen från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar på klart sämre tillgång i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normalår.

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Nu svärmar bastarderna in i mobilen

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 13:00 CEST

Lär känna Sveriges bastardsvärmare! Med hjälp av en ny kostnadsfri app kan du lära dig mer om dessa vackra och ovanliga fjärilar och samtidigt hjälpa naturvården genom att rapportera in fynd.

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

Retention forestry benefits biodiversity, new global meta-analysis shows

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:00 CEST

A global meta-analysis published in Journal of Applied Ecology embracing boreal and temperate regions confirms that retention forestry has good effects on forest species compared to clearcuts. Nevertheless, some forest species will still need protection of large reserves.

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt”

Pressmeddelanden   •   2014-06-18 10:00 CEST

Naturhänsyn i skogsbruket genom att lämna enskilda träd och trädgrupper vid avverkning fungerar, konstaterar en internationell forskargrupp ledd av två forskare vid SLU. Forskargruppen har analyserat data från ett stort antal studier världen runt.

Nyheter 2 träffar

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyheter   •   2013-07-10 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

Media-no-image

Rörledning räddar ålen

Nyheter   •   2012-10-23 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Bilder Visa alla 60 träffar

Appen om bastardsvärmare

Appen om bastardsvärmare

Med appen om bastardsvärmare kan du läsa mer om de arter som finns i Sverige, artbestämma med hjälp av nyckeln, och rapportera in fynd ti...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

1,47 MB • 2916 x 1298 px

Peter Feuerbach med spade

Peter Feuerbach med spade

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Johan Strand
Ladda ner
Storlek

3,33 MB • 2448 x 3264 px

Johan Strand med håv

Johan Strand med håv

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Jesper Molin
Ladda ner
Storlek

1,17 MB • 5478 x 7304 px

Strandsandjägare

Strandsandjägare

Strandsandjägaren är bland annat knuten till sandiga älvstränder och har sannolikt försvunnit från flera vattendrag på grund av vattenreg...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sven-Åke Berglind
Ladda ner
Storlek

11 MB • 4660 x 3472 px

Dokument 3 träffar

Aqua reports 2012:1: Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

I en nyligen utkommen rapport från institutionen för akvatiska resurser, SLU, presenteras resultat från intervjuer och journaler från yrkesfiskare, sportfiskare samt personal på fiskodlingar. Studien visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning. Författare: Annika Strömberg, Sven-Gunnar Lunneryd och Arne Fjälling.

Figur i ArtDatabanken Rapporterar 9.

Dokument   •   2011-10-27 11:59 CEST

Figur 2. Utvecklingen efter trakthyggesbrukets införande. Det moderna skogsbruket har omvandlat merparten av den produktiva skogsmarken i Sverige, men stora regionala skillnader förekommer. Den areal som är undantagen skogsbruk utgör bara en bråkdel av landskapet och kan inte rymma alla naturligt förekommande skogsarter.

Tidsserie från SLU, andel bebodda pärluggleholkar i Västerbotten

Andelen bebodda holkar i procent sedan år 1980 och framåt. I början var andelen bebodda holkar 45 procent under toppår för att sedan minska till nio procent i år. Resultatet baseras på undersökningar av 270 pärluggleholkar i skogslandet i Västerbottens inland. Källa: Birger Hörnfeldt, Tim Hipkiss och Ulf Eklund, SLU.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Fackredaktör
  • Information om SLU:s fortlöpande miljöanalys
  • ann-katrin.hallin@slu.se
  • 070-3233825
  • 018-673825

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.