Pressmeddelanden Visa alla 215 träffar

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Analysportalen – ett nytt sätt att analysera art- och miljödata

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 14:30 CEST

Analysportalen är ett nytt verktyg för att studera långsiktiga förändringar i naturen, göra modeller för arters utbredning eller ta fram underlag för samhällsplanering. Portalen gör det möjligt att söka, visualisera och hämta art- och miljödata från många olika källor samtidigt.

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Storskalig röjning och gallring hot mot talltitor

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 08:00 CET

Antalet talltitor har mer än halverats sedan 1970-talet. Vad detta beror på har diskuterats i fågelkretsar under många år. Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är orsaken en kraftig minskning av små granar i gallrings- och avverkningsmogen skog. Granarna är viktiga för att skydda bo- och födosöksplatser.

Media-no-image

Beståndet av mört visar sjöförsurning över tid

Pressmeddelanden   •   2014-03-21 08:00 CET

Historiska data kring förekomsten av fiskarter i svenska sjöar ger en bild av hur försurning och andra miljöförändringar har har varierat. Bland annat visar beståndet av mört hur sjöförsurningen har slagit. Studien är gjord av bl a forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Grundvattnet visar naturvården var skogsbäckarnas artrikedom är störst

Pressmeddelanden   •   2014-03-18 13:00 CET

Genom att kartlägga grundvattenflöden kring ett vattendrag går det att identifiera områden med stor biologisk mångfald visar en ny studie. Det är kunskap som kan få stor betydelse när forskarna utvecklar nya verktyg för naturhänsyn inom framtidens skogsbruk.

Nyheter 2 träffar

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Läs om medborgarforskning i Miljötrender från SLU

Nyheter   •   2013-07-10 09:28 CEST

Med modern teknologi blir det allt enklare för entusiaster att rapportera in naturobservationer. Och intresset för att bidra ideellt med observationer av arter och årstidstecken verkar öka. I senaste Miljötrender kan du läsa mer om medborgarforskning.

Media-no-image

Rörledning räddar ålen

Nyheter   •   2012-10-23 10:56 CEST

De flesta ålar överlever kylvattenhanteringen vid Ringhals kärnkraftverk. Det visar en sammanställning av de svenska kärnkraftverkens påverkan på fiskbestånden, som SLU-forskaren Andreas Bryhn vid institution för akvatiska resurser har gjort.

Bilder Visa alla 57 träffar

Strandsandjägare

Strandsandjägare

Strandsandjägaren är bland annat knuten till sandiga älvstränder och har sannolikt försvunnit från flera vattendrag på grund av vattenreg...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Sven-Åke Berglind
Ladda ner
Storlek

11 MB • 4660 x 3472 px

Klådris

Klådris

Klådris är en lågväxt buske som har ett eget åtgärdsprogram eftersom den har minskat kraftigt till följd av vattenkraftsutbyggnad. Foto: ...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Michael Krikorev
Ladda ner
Storlek

1,98 MB • 3266 x 2177 px

Igenväxning vid Vänern

Igenväxning vid Vänern

I Vänern har man minskat vattenståndets amplitud för att ha marginaler vid mycket stor nederbörd, vilket har lett till en snabb igenväxni...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa oakim Lannek och Camilla Finsberg
Ladda ner
Storlek

2,54 MB • 2272 x 3145 px

Jättebalsamin - en trädgårdsväxt på villovägar

Jättebalsamin - en trädgå...

Jättebalsamin är en trädgårdsväxt som kan ta över strandvegetationen och tränga undan den ursprungliga floran. De flesta invasiva arter s...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Ulf Bjelke
Ladda ner
Storlek

5,59 MB • 2555 x 3606 px

Dokument 3 träffar

Aqua reports 2012:1: Mellanskarv – ett problem för svenskt fiske och fiskodling?

I en nyligen utkommen rapport från institutionen för akvatiska resurser, SLU, presenteras resultat från intervjuer och journaler från yrkesfiskare, sportfiskare samt personal på fiskodlingar. Studien visar att många är oroliga över att skarven kan ha en negativ inverkan på fiskbestånd och sysselsättning. Författare: Annika Strömberg, Sven-Gunnar Lunneryd och Arne Fjälling.

Figur i ArtDatabanken Rapporterar 9.

Dokument   •   2011-10-27 11:59 CEST

Figur 2. Utvecklingen efter trakthyggesbrukets införande. Det moderna skogsbruket har omvandlat merparten av den produktiva skogsmarken i Sverige, men stora regionala skillnader förekommer. Den areal som är undantagen skogsbruk utgör bara en bråkdel av landskapet och kan inte rymma alla naturligt förekommande skogsarter.

Tidsserie från SLU, andel bebodda pärluggleholkar i Västerbotten

Andelen bebodda holkar i procent sedan år 1980 och framåt. I början var andelen bebodda holkar 45 procent under toppår för att sedan minska till nio procent i år. Resultatet baseras på undersökningar av 270 pärluggleholkar i skogslandet i Västerbottens inland. Källa: Birger Hörnfeldt, Tim Hipkiss och Ulf Eklund, SLU.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Fackredaktör
  • Information om SLU:s fortlöpande miljöanalys
  • ann-katrin.hallin@slu.se
  • 070-3233825
  • 018-673825

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.