N2z3hget4ajwuemcl7xg

Ny film om vårdnadsfred

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 09:35 CEST

I dag släpper Sveriges Makalösa Föräldrar en ny film för att belysa sitt arbete för vårdnadsfred. Filmen är en del av ett större arbete att lägga mer fokus på vad barnen tycker i vårdnadstvister. – Vi tycker att man alltid bör ha barnets bästa i fokus. Barnet har rätt till båda föräldrarna oavsett vad man själv som förälder tycker, säger Catarina Danso, generalsekreterare.

Tmmnfgpcuv0rsbaheuxj

Hellre vårdnadsfred än vårdnadstvist

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 11:45 CET

Vad kan vi göra för att förebygga tvister mellan föräldrarna? Är det samhällets eller föräldrarnas ansvar att se till att föräldrarelationen fungerar. Sveriges Makalösa Föräldrar föreläser om vårdnadsfred för barnens bästa.

Kj44y9nf9tf86th9ei1lg

Tjugo år som makalös förälder!

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 09:57 CEST

Media no image

Makalösa Föräldrar bjuder in till träff

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 15:31 CEST

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam!

Kom till vår träff där vi informerar om vår verksamhet och uppstart av familjenätverk. Hoppas du och ditt/dina barn vill vara med. För gemenskap, aktiviteter, dela erfarenheter och att driva våra frågor (tex. barnomsorg på obekväm arbetstid).

Vid frågor kontakta Catarina Danso 070-202 30 10

Varmt välkomna!

Var: Kramfors Församlingshem, Jättestagatan 13 

När: Måndag 16 maj kl. 18.00.

Vi bjuder på fika!

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Läs vidare »
Media no image

Sveriges Makalösa Föräldrar har en ny förbundsordförande

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 13:53 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrars årsstämma har nu ägt rum och då passade man även på att fira att organisationen har funnits i 20 år.

Marie-Louise Dolk valdes in som ny förbundsordförande och efter flera års engagemang på lokalnivå ser Dolk fram emot sitt nya uppdrag.

Dolk har över 10 års erfarenhet av det lokala arbetet i Stockholms Makalösa Föräldrar där hon bland annat varit lägerledare, startat upp familjenätverk och självhjälpsgrupper, hållit i utbildningar och varit aktiv i den politiska gruppen.

Nu ser Marie-Louise fram emot att få axla den nya rollen som ordförande tillsammans med generalsekretare Catarina Danso och förbundsstyrelsen.

Marie-Louise Dolk har varit ensam med sin idag 15-årige son sedan han var liten. Hon har erfarenhet av att vara ensammamma med dålig ekonomi och en ständig stress över att inte räcka till. Trots det har Marie-Louise hittat glädjen i att kunna hjälpa och stötta andra ensamföräldrar. Hennes breda erfarenhet och hennes kunskap av att kunna samarbeta och se till varje enskild persons behov tror hon kan vara en styrka i hennes nya roll som förbundsordförande.

Som förbundsordförande ser Dolk fram emot att få driva organiationen framåt och mot nya mål.

-Det gäller att hitta stabiliteten och förståelsen för hur det är att driva det politiska påverkansarbetete. Det är inget quick fix utan här jobbar man med långsiktighet.

Det stora arbetet kommer att handla om hur vi kan hjälpa föräldrar och barn att förebygga vårdnadstvister och i stället jobba för vårdndasfred för barnens bästa.

Om 10 år önskar jag att vårdnadsfred är ett begrepp och ett verktyg för föräldrar, socialtjänst och domstolar.

För mer information kontakta

Catarina Danso, gs@makalosa.org, 070-202 30 10

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Läs vidare »
Media no image

Föräldrautbildning för alla!

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2015 09:27 CEST

För att minska kriminialiteten i vuxen ålder föreslår kriminologen Marie Torstensson att unga ensamstående blivande mammor ska erbjudas en föräldrautbilding så att barnen inte växer upp och blir kriminella. Man vill att dessa unga mammor ska få stöd, hjälp och utbildning i att vara förälder och ja, det är en god tanke. Men bör inte alla föräldrar får ett sådant stöd och utbildning?

Att bli förälder är en stor omställning, oavsett om man är ensamstående, lever i ett parförhållande eller är en ung mamma. Att få en utbildning som ger kunskap i föräldrarollen är lika viktig oavsett vem man är eller hur man är. I grund och botten handlar det om att ge barnet en god och trygg uppväxt.

Sveriges Makalösa Föräldrar skulle gärna se en föräldrautbilning för ALLA blivande föräldrar. Det krävs tex utbildnig för att ta körkort men inte för att skaffa barn och då vet vi ändå att detta är en väldigt stor omställning i ens liv och att många separerar redan under barnets första år.

Att ge de bästa förutsättningarna till barnet är en självklarhet och för det behövs trygga och stabila föräldrar. Föräldrar som vet vad det innebär att vara just föräldrar.

Ge alla samma förutsättningar för att bli en så bra förälder som möjligt så att barnen växer upp till till trygga och sjävständiga individer!

Catarina Danso

Förbundsordförande

Sveriges Makalösa Föräldrar

070-202 30 10

ordforande@makalosa.org

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Läs vidare »
Hfrwgagwhxgfapinr89i

Makalösa Föräldrar i Växjö

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2015 11:07 CEST

Media no image

Nätverksträff i Växjö

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 09:28 CEST

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam!


Sveriges Makalösa Föräldrar

är en intresseorganisation som verkar för att stärka och synliggöra ensamföräldrar. Tillsammans är vi starka!

Torsdagen den 27 augusti klockan 17.30

finns vi i Sensus lokaler i Växjö (Norrgatan 15)

för att informera om vår verksamhet och uppstart av familjenätverk.

Kom och träffa andra mammor och pappor, dela erfarenheter och umgås tillsammans med era barn.

Barnledare finns på plats.

Vid frågor kontakta Catarina Danso 070-202 30 10

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Läs vidare »
Kj44y9nf9tf86th9ei1lg

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam! Kom på en nätverksträff i Växjö!

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2015 09:00 CET

Kj44y9nf9tf86th9ei1lg

Är du ensamstående förälder? Du är inte ensam! Kom på en nätverksträff i Luleå!

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2014 06:01 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Generalsekreterare
  • gs@mzbunakalosa.org
  • +46 70 2023010
  • 0722-526261

Om Sveriges Makalösa Föräldrar

Intresseorganisation för ensamföräldrar och deras barn!

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som skapar bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn. Det gör vi genom vårt politiska arbete där vi driver frågor om bland annat vårdnadsfred och barnomsorg på obekväm arbetstid men också genom det sociala nätverkandet där ensamföräldrar med barn träffas och gör roliga saker tillsammans och stöttar varandra.

Maila gs@makalosa.org för frågor.

Adress

  • Sveriges Makalösa Föräldrar
  • Klara Södra Kyrkogata 20
  • 111 52 Stockholm Stockholm
  • Vår hemsida