Oauri9ilcmspxrosgnw4

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Media no image

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:34 CET

- De förbättrade resultaten i PIRLS är ett resultat av att skolan har hittat tillbaka till sitt kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Särskilt roligt är att förbättringen skett jämt över alla elevgrupper. Det är ett styrkebesked för skolan.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, de avsevärt förbättrade resultaten från den internationella undersökningen PIRLS. PIRLS testar fjärdeklassares läsförmåga både vad gäller faktatexter och skönlitteratur.

Resultaten visar att de svenska elevernas resultat är tillbaka på en nivå som är jämförbar med 2001. Då tillhörde Sverige de bästa länderna i världen.

Elevers tillgång till stöd i hemmet, till exempel tillgång till internet och böcker, betyder mer än utländsk bakgrund för resultaten, visar PIRLS. Ofta samvarierar dessa faktorer men det är ändå en viktig skillnad.

- Lärare, skolledare och elever kan sträcka på sig och fira idag, tycker jag, säger Matz Nilsson.
- Utmaningen nu är att avvärja den hotande lärarbristen. Välutbildade lärare är särskilt viktiga för elever med sämre stöd hemma. Vi måste lyckas bättre där för att inte riskera att den goda utvecklingskurvan bryts igen.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 biträdande förskolechefer, förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Läs vidare »
Zaelqerhpjgb7qboglqn

Matz Nilsson invald i Sacostyrelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 16:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson blev på fredagen invald som ordinarie ledamot i Sacos styrelse. - Jag kommer att driva chefsfrågor hårt i styrelsen. Där måste Saco bli mycket skarpare, säger Matz Nilsson.

Media no image
Eloukzokn63ew716p6am

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:10 CET

SKL och Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

- Vi är nöjda med att nu ha ett avtal som i större utsträckning än tidigare stödjer den praktiska tillämpningen gällande både verksamhetsutveckling och arbetsmiljöarbete. AkademikerAlliansen ser samverkan som grunden för en bra dialog mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivaren. Avtalet är dessutom bra strukturerat, pedagogiskt och synliggör tydligt nyttan med samverkan, säger Maria Andrén Bergström, vice ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation och AkademikerAlliansens representant i Arbetsmiljörådet.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Fakta

 • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
 • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
 • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
 • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
 • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.

Kontakt:

AkademikerAlliansen; bl a Sveriges Skolledarförbund; Maria Andrén Bergström, kanslichef, 0706-746207, maria.bergstrom@skolledarna.se

Pressjour, Sveriges Kommuner och Landsting, 08-452 71 01, press@skl.se

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Läs vidare »
Yx0m2tgmvahtvhutp4av
3c7wrpcj50lif2qngt9a Eloukzokn63ew716p6am

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:00 CEST

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Media no image

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:35 CEST

- Skolkommissionens nationella strategi och förslagen för framtidens skola måste genomföras som en helhet. Jag är besviken över att regeringen inte söker bredare politiskt stöd för en sammanhållen reform. Att endast plocka ut enstaka delar ur förslaget utan sammanhang kommer inte att ge svensk skola den stadga den behöver.

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar förbundets remissvar på Skolkommissionens förslag Samling för skolan som skickats in till Regeringskansliet.

Sveriges Skolledarförbund anser att förslagen har goda möjligheter att förbättra förutsättningarna för hög kvalitet i utbildningen och är positivt till Skolkommissionens slutsatser.

- Tack vare den goda förankringen finns det nu en unik chans att skapa en mer stabil grundstruktur för svensk grundskola, säger Matz Nilsson. Nu är det upp till regeringen och oppositionspartierna att visa var de står.

- Skolan behöver samling, inte fortsatt splittring, säger Matz Nilsson.

Läs Sveriges Skolledarförbunds remissvar här:

http://www.skolledarna.se/Om-forbundet/Nyheter-press/Nyhetsarkiv/2017/bra-forslag-fran-skolkommissionen/

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Läs vidare »
Media no image

Rektorer i förskola och skola – ett välkommet likställande

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:56 CEST

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument.

Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

- Jag förstår däremot inte varför utredaren föreslår att de här rektorernas utbildning ska bli mycket kortare än andras. Om uppdraget är i princip likartat, som utredaren själv skriver, bör utbildningen vara lika omfattande, fortsätter Matz Nilsson.

Delbetänkandet innehåller en hel del förslag till förändringar i lärarlegitimationslagstiftningen. Matz Nilsson bedömer de flesta förslagen som rimliga men är tveksam till att ta bort undantaget från legitimationsbestämmelserna för yrkeslärarna.

- Vårt stora problem är att yrkesutbildningarna tappar i attraktivitet bland ungdomarna. Om krav på legitimation av yrkeslärare innebär att fler ungdomar väljer yrkesprogrammen är det en bra förändring. Om inte borde vi kanske lägga fokus på andra frågor.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

Läs vidare »
Media no image

Bra att Skolverket får ny generaldirektör säger Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 14:20 CEST

Idag utsågs Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket.

- Bra att regeringen nu äntligen bestämt sig. Vi önskar Peter Fredriksson stort lycka till i sitt viktiga uppdrag, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Läs vidare »
Media no image

Matz Nilsson berättar om Skolkommissionens arbete

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:24 CEST

I den här filmen svarar Matz Nilsson på frågan om vad han är mest nöjd med i Skolkommissionens slutrapport och vilken betydelse den kommer att få för skolledarna. Han berättar också om hur förbundet har arbetat med frågorna som kommissionen har hanterat.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Läs vidare »
Media no image
3c7wrpcj50lif2qngt9a

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 21:25 CEST

- Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen, kanske för första gången, tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem.

- Skolledarperspektivet har funnits med från början den här gången och det betyder mycket för hållbarheten och genomslagskraften i förslagen, säger Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, i en kommentar till Skolkommissionens rapport.

- Skolkommissionen ger en nyanserad och heltäckande bild av det svenska skolsystemets svagheter och de utmaningar vi står inför. Förslagen är väl förankrade hos oss som möter skolans verklighet. Nu förväntar vi oss att politikerna tar stafettpinnen och fortsätter arbetet för ett starkare Skolsverige.

Under Skolkommissionens arbete har Matz Nilsson lagt särskild kraft på frågorna om skolledares och lärares kontinuerliga professionella utveckling och statens ansvar för att säkerställa det. Behovet av en statlig närvaro på regional nivå med uppgift att stödja skolutveckling har också varit en viktig fråga att driva. Förslagen kommer att öka lärar- och skolledaryrkenas attraktivitet.

Matz Nilsson är dock kritisk mot att regeringen redan har kommit med flera förslag som finns i kommissionens rapport.

- Det är märkligt att regeringen väljer att förekomma Skolkommissionen med egna förslag på just det här området. Det hade varit bättre att vänta så att alla nödvändiga aspekter kommer med, säger han.

Ett ökat nationellt ansvar för skolans finansiering är en fråga som Sveriges Skolledarförbund drivit länge tillsammans med andra förbund inom Saco. Förslagen till ett stärkt huvudmannaskap genom ett utbyggt statligt stöd och samverkan är steg i rätt riktning.

- Jag ser det som en nödvändig återställare. Kommuner och fristående skolor kommer även i fortsättningen ha ett stort ansvar och friutrymme, men eleverna måste tillförsäkras en miniminivå i form av resurser för undervisning och elevhälsa, säger Matz Nilsson.

Att skolchefens ansvar ska regleras i skollagen är Matz Nilssons idé. En sådan förändring skulle ge ökad stabilitet i systemet och verka stödjande för rektorerna i deras uppdrag att få skolan att nå målen i skollag och läroplaner.

Skolkommissionen föreslår också insatser för ett aktivt skolval för alla och ändrade antagningsprinciper för att motverka skolsegregering.

- Jag tror att det finns bra förutsättningar för att de förslag som vi lämnar kan bidra till att utvecklingen mot ökande skillnader mellan skolor bryts.

Även förslagen om en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa, och insatser för en trygg studiemiljö, är nödvändiga förstärkningar för att förbättra förutsättningarna för elevernas lärande.

- Elever, lärare och skolledare har allt att vinna på Skolkommissionens förslag. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Informatör
 • Eva.Ahlberg@skolledarna.se
 • 08-567 062 08
 • 0709-676208

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • Tidningen Skolledaren
 • gosekeklrstidnn.weemylzlixer@skolyvkllspedowarna.se
 • 08-56706201
 • 0709-676201

Om Sveriges Skolledarförbund

Förbundet för chefer inom utbildningsväsendet - Sveriges viktigaste chefer

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.