Skip to main content

Taggar

 • Ombudsman
 • Löner
 • mokiniiqkapx.errlokwwshnonho@skwkovtllhkeddsarlenaic.soqeoy
 • 0709-676206

 • Kanslichef
 • mafiriqqa.ugbesvrgvjstnlrodrm@alsktgolutlevadanfrnhja.xasedb
 • 0706-746207
 • 08-56706207

 • Utredare
 • leuynada.lbiinpnnepsrbbzorjig@bcskbooldeleradaakrnfxa.mwseqr
 • 0706-176209
 • 08-56706209

 • Presskontakt
 • Informatör
 • Evcka.vbAhgwlbiferweg@pvskmuolkbleycdaytrnypa.eqserl
 • 08-567 062 08
 • 0709-676208

 • Presskontakt
 • Redaktör
 • Tidningen Skolledaren
 • kedmrsivtiyjn.tuweesylzaernj@stxkoulllmiedszarnhnakr.slaefz
 • 08-56706201
 • 0709-676201

 • Ombudsman
 • Lönestatistik
 • brfaitezt essuhcndotstthromjm@bjskiholiulevmdawmrnffa.imsepv
 • 0709-676205