Skip to main content

Taggar

skolans ledning

pedagogiskt ledarskap

ansvar

rektor

Du och din lön 2018

Du och din lön 2018

Dokument   •   2018-01-19 09:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik

Skolledarnas framtidsfrågor

Skolledarnas framtidsfrågor

Dokument   •   2017-11-22 09:00 CET

Skolledarförbundets krav inför valet: - En konkurrenskraftig lön som motsvarar uppdraget - Förutsättningar för ett gott ledarskap - En politik som främjar barnens utveckling och elevernas resultat

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Dokument   •   2017-10-30 12:10 CET

Syftet med denna centrala överenskommelse är att stimulera en väl fungerande lokal samverkan som utgår från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten och dess utveckling samt arbetsmiljö och hälsa.

Brev till regeringen om "ansvarsavståndet" rörande skolledarnas löner

Nu när lärarlönesatsningen implementerats, kan Sveriges Skolledarförbund visa med vår lönestatistik att det så kallade ansvarsavståndet – löneskillnaden mellan chef och medarbetare som ska spegla den faktiska skillnaden i ansvar i chefsbefattning, respektive mellan olika chefsnivåer – i princip utraderats. Incitamenten att söka sig till skolledaryrket har minskat drastiskt.

Du och din lön 2017

Du och din lön 2017

Dokument   •   2017-02-07 10:15 CET

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik

Brev till regeringen om löneutfall för skolledare

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik visar tyvärr att Sveriges skolledare inte fått del av den mycket välkomna satsning som regeringen har gjort på skolan, Ett högre utfall 2016 jämfört med tidigare år hade varit önskvärt för att behålla yrkets attraktivitet.

Underlag till uppvaktning av SKL och Friskolornas Riksförbund

Det måste vara attraktivt för skickliga lärare med ledaregenskaper att välja att bli skolledare. Men med vår senaste lönestatisk kan vi tyvärr konstatera att det så kallade ansvarsavståndet mellan lärare och deras chefer, skolledarna, har minskat drastiskt. Vi ser att medlemmar i Sveriges Skolledarförbund kan ha lägre månadslön som chefer än sina underställda lärare.

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik 2017

När Sveriges Skolledarförbund nu presenterar den fjärde upplagan av Du och din lön, kan vi konstatera att löneutvecklingen för Sveriges viktigaste chefer, skolledarna, har varit bra de senaste åren. Men samtidigt är skillnaderna i landet stora. Därför fortsätter vi oförtröttligt att arbeta för att skolledare ska ha en lön som motsvarar det komplexa ansvar som skolledare har.

Skrivelse till regeringen om skolledares löner

Brevet med rubriken "Skolledares löner måste prioriteras 2016" har skickats till statsminister Stefan Löfven, och de tre ministrarna på Utbildningsdepartementet.

Remissvar över Rektorn och styrkedjan U 2015:22

Sveriges Skolledarförbund efterlyser ett tydligare ledarperspektiv inom skolpolitiken och föreslår att regeringen låter utvärdera vilka effekter skrivningen i Skollagen om en rektor per skolenhet har fått på rektors ansvarsområden och arbetsbelastning. En utveckling mot allt större enheter för varje rektor/förskolechef torde knappast bidra till en större förekomst av direkt pedagogiskt ledarskap

Öppen inbjudan att diskutera strategisk kompetensförsörjning

På årets Skolledarnas dag lyfter vi särskilt frågan om ledarförsörjningen. Medelåldern bland våra skolledare är hög. Sveriges Skolledarförbunds medlemssiffror visar att mer än var tionde skolledare kommer att gå i pension under de närmaste tre åren. Det innebär att det ska rekryteras ett stort antal nya chefer. På de flesta förskolor och skolor riskerar ledarförsörjningen bli ett växande problem.

Öppet brev om lönesatsningen i skolan

Öppet brev om lönesatsningen i skolan

Dokument   •   2015-06-26 10:40 CEST

Brev till Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin och Aida Hadzialic om vikten av att inkludera skolledarna i alla satsningar riktade mot skolan.

Sveriges Skolledarförbund har genomfört en medlemsenkät med frågor bl.a. kring hur skolledarna uppfattar dagens styrsystem ur en generell utgångspunkt men också hur det fungerar lokalt hos dem. Ur undersökningen framgår även vilka förutsättningar skolledarna har för att vara de pedagogiska ledare de både vill och förväntas vara.

Våra viktigaste frågor - Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Lön. Arbetstid. Pedagogiskt ledarskap. Tillit, ansvar och befogenhet. Det är fyra pelare som Sveriges Skolledarförbunds valmanifest vilar på. Tillsammans ska det utgöra förutsättningarna för ett hållbart ledarskap och ett gott resultat. Nu börjar valrörelsen för Sveriges Skolledarförbund.

Brev till Maria Arnholm

Dokument   •   2014-04-25 14:38 CEST

Program för Ansvarskonferensen

Program för Ansvarskonferensen

Dokument   •   2013-12-18 16:05 CET

Mer frihet och mindre kontroll!

Mer frihet och mindre kontroll!

Dokument   •   2013-12-05 11:37 CET

Förbundsordförande Matz Nilsson presenterar i sin ledare till Skolledaren nr 10/13 det valmanifest som förbundsstyrelsen tillsammans med förbundets distriktsordförande tagit fram för alla landets skolledare i förskola och skola. Det består av fyra hörnpelare: lön, arbetstid, tillit och förtroende samt pedagogiskt ledarskap.

"Sådan rektor sådan skola"

Dokument   •   2008-06-24 12:00 CEST

Seminarium om framgångsrika skolor