Skip to main content

Taggar

skolans ledning

pedagogiskt ledarskap

ansvar

rektor

Ministern överens med Sveriges Skolledarförbund om studentmedarbetaravtalen

Nyheter   •   Jan 21, 2016 13:51 CET

I morgon ska regeringens utredare lämna sina förslag kring hur landets skolhuvudmän kan säkra alla nyanlända elevers behov av utbildning.Man har också sett över om det finns behov av ytterligare insatser för att lärarstudenter ska kunna arbeta i skolan vid sidan av sin utbildning för att stötta lärarna i undervisningssituationen. Sveriges Skolledarförbund har länge argumenterat för lösningen.

Delseger för Sveriges skolledare – nu ställer vi nya krav

Nyheter   •   Nov 06, 2015 09:37 CET

Matz Nilsson kommenterar i ledaren till Skolledaren nr 9 nyheten om att regeringen även vill satsa på skolledares löner. ​Det är mycket glädjande att regeringen har tagit till sig delar av våra synpunkter att också skolledarna inkluderas i lönesatsningen på tre miljarder. Men vi är kritiska till att satsningen kopplas till innehavet av en lärarlegitimation.

Matz Nilsson debatterar framtidens välfärd på Kvalitetsmässan i Göteborg

Nyheter   •   Nov 04, 2015 13:06 CET

Frågan om de privata företagens vara eller inte vara som välfärdsproducenter fortsätter att vara omdebatterad. I en debatt på Kvalitetsmässan i Göteborg idag diskuterar Matz Nilsson vilka regleringar som behövs och vilken roll de privata företagen spelar. Det är dock viktigt att alla aktörer som driver förskola och skola lever under offentlighetsprincipen.

Nu är det dags! Nu kan du anmäla dig till Nordiska Skolledarkongressen 15-16 mars 2016!

Nu är det dags! Nu kan du anmäla dig till Nordiska Skolledarkongressen 15-16 mars 2016!

Nyheter   •   Okt 27, 2015 09:53 CET

​Från och med den 26 oktober öppnar anmälningssidan till Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg den 15-16/3 2016. På Nordiska Skolledarkongressen inleder också Sveriges Skolledarförbund sitt 50-årsjubileum. Och på kongressen delar förbundet ut för första gången sitt stora Skolledarpris – Sveriges största pris till en verksam skolledare.

Matz Nilsson föreslår Institut för skolledarnas professionella utveckling

Nyheter   •   Okt 01, 2015 15:59 CEST

​I en replik på Utbildningsminister Gustav Fridolins debattartikel i Dagens Nyheter säger Matz Nilsson att staten behöver ta ett större ansvar för skolledares och lärares professionella utveckling i yrket under hela den verksamma karriären.

Matz Nilsson tar plats i Skolkommission

Nyheter   •   Apr 09, 2015 14:31 CEST

​Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson kommer att ingå i den Skolkommission som regeringen beslutade att tillsätta idag. Skolkommissionens uppdrag omfattar att analysera orsakerna till de fallande kunskapsresultaten och lämna förslag till en långsiktig utvecklingsplan. Första avrapporteringen ska lämnas i november 2015 och slutrapporten i januari 2017.

Sveriges skolledare om hållbarheten i dagens styrkedja

Nyheter   •   Dec 27, 2014 09:12 CET

​-För första gången säger nu landets skolledare att de inte längre tror på det decentraliserade ansvaret för finansieringen av den svenska grund- och gymnasieskolan. Det är en signal som alla politiska partier måste ta på allvar. Detta baserar sig på en medlemsundersökning som Sveriges Skolledarförbund genomfört.

Skolledarnas betyg på vallöftena

Nyheter   •   Aug 27, 2014 09:50 CEST

Bra med fler karriärtjänster och obligatorisk och fortlöpande kompetensutbildning för skolledare. Men klart nej till att ge arbetslösa jobb i skolan. Det är tre svar som partierna i valspurten får av Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson.

Fokus på att granska leder inte skolan rätt

Nyheter   •   Feb 10, 2014 08:40 CET

Ansvarskonferens 2014

Nyheter   •   Dec 18, 2013 16:04 CET

Vilken roll kan skolledarna spela för att resultaten i svensk skola ska bli bättre? Vilket ansvar har vi som skolledare och vilket ansvar har övriga aktörer i skolvärlden? Det är två brännande frågor efter de nya Pisa-resultaten. Men nu är det vårt gemensamma ansvar att se framåt – och formulera en handlingsplan för framtiden. Sveriges Skolledarförbund anordnar därför ”Ansvarskonferens 2014”.

Valmanifest 2014 - Sveriges Skolledarförbund satsar på lön, arbetstid, ledarskap och tillit

Valmanifest 2014 - Sveriges Skolledarförbund satsar på lön, arbetstid, ledarskap och tillit

Nyheter   •   Dec 11, 2013 12:38 CET

Lön. Arbetstid. Pedagogiskt ledarskap. Tillit, ansvar och befogenhet. Det är fyra pelare som Sveriges Skolledarförbunds valmanifest vilar på. Tillsammans ska det utgöra förutsättningarna för ett hållbart ledarskap och ett gott resultat. Nu börjar valrörelsen för Sveriges Skolledarförbund.

Årets möjliggörare 2013

Nyheter   •   Nov 26, 2013 11:13 CET

Sveriges Skolledarförbund utsågs igår till en av pristagarna som "Årets möjliggörare". Årets möjliggörare koras varje år av Teach for Sweden.

Jag är skolledare - en av Sveriges viktigaste chefer

Jag är skolledare - en av Sveriges viktigaste chefer

Nyheter   •   Sep 02, 2013 16:00 CEST

Jag är skolledare – en av Sveriges viktigaste chefer! är Sveriges Skolledarförbund höstkampanj. Startskottet sker den 3 september klockan 16, runt om i hela landet. Då samlar vi Sveriges skolledare, både medlemmar och ännu icke medlemmar, i en gemensam manifestation om Sveriges skolledares betydelse. Inför kampanjupptakten har vi också arbetat vidare med att utöka medlemsnyttan.

Elever har rätt att få gå klart utbildningar

Elever har rätt att få gå klart utbildningar

Nyheter   •   Aug 23, 2013 08:36 CEST

Det är ett svek mot landets elever att politikerna inte lyckats ena sig om en utbildningsgaranti. Ansvaret för att välja en skola med en ägare som tänker tillräckligt långsiktigt, vilar fortfarande tungt på ungdomarna själva och deras föräldrar. Det skriver Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund i Svenska Dagbladets Brännpunkt

Sexdömda jobbar kvar på skolorna

Nyheter   •   Jun 12, 2013 09:35 CEST

Minst 97 personer som är dömda för sexualbrott arbetar med barn på svenska skolor visar en undersökning som publicerats i Dagens Nyheter. Förbundsordförande Matz Nilsson kommenterar.

Skolledarhandboken - en unik medlemsförmån

Skolledarhandboken - en unik medlemsförmån

Nyheter   •   Mar 27, 2013 09:23 CET

Skolledarhandboken är en digital handbok för ledare inom förskola och skola. Skolledarhandboken är en medlemsförmån för både nya och befintliga medlemmar i Sveriges Skolledarförbund.

Arbetsmiljön för rektorer kan förbättras

Nyheter   •   Feb 21, 2013 15:00 CET

Sveriges skolledare är så pressade av sin situation på jobbet att de får svårt att sova. Det visar den enkät till rektorer som UR har gjort. Fyra av fem skolledare arbetar över en vanlig vecka. Nästan var femte arbetar mer än 50 timmar i veckan. Det största hotet mot våra medlemmars arbetsmiljö är när skolledaren inte har tydligt mandat att skaffa sig den avlastning som han eller hon behöver.

Höj förskolechefens status

Nyheter   •   Feb 05, 2013 14:54 CET

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund en satsning på förskolecheferna.

Matz Nilsson debatterar adventsfirande med Anna Ekström

Nyheter   •   Nov 29, 2012 08:28 CET

Med anledning av att en rektor i Värmland blivit hotat efter att ha ställt in adventsfirandet i kyrkan kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson riktlinjerna tillsammans med Skolverkets Anna Ekström.