Skip to main content

Arbetsmiljön för rektorer kan förbättras

Nyhet   •   Feb 21, 2013 15:00 CET

Sveriges skolledare sover inte gott. Många är så pressade av sin situation på jobbet att de får
svårt att sova.

Det visar den enkät till rektorer som UR har gjort.
Sveriges Skolledarförbund vet genom sin unika yrkesstatistik att fyra av fem skolledare arbetar över en vanlig vecka. Nästan var femte arbetar mer än 50 timmar i veckan.

Detta är alarmerande. Det riktigt viktiga är att det går att göra något åt situationen.

Som fack- och yrkesförbund för Sveriges Skolledare har vi många gånger lyft frågan om rektorernas arbetssituation. I likhet med de flesta andra chefsuppdrag är skolledarjobbet krävande. Och det kan vara ett problem i sig.

Men det riktigt påfrestande för hälsan och möjligheterna att göra ett bra jobb är när ansvar och befogenheter inte går hand i hand.

Det som vi upplever som det största hotet mot våra medlemmars arbetsmiljö är när skolledaren inte
har tydligt mandat att skaffa sig den avlastning som han eller hon behöver för att kunna få en långsiktigt hållbar arbetssituation.

Rektorsfunktionen medför ett i stort sett obegränsat ansvar. Det finns inget tak för hur goda resultat eleverna kan nå och ingen nedre gräns för vilka konflikter som kan anses vara acceptabla i skolan. En undersökning som Utbildningsradion nyligen genomförde visade att svenska folket tycker att rektorsfunktionen är mycket viktig och ansvarsfull och att man ser att skolledarna har ett komplext och
svårt arbete.

Vi menar att skolledaren har ett av de roligaste chefsuppdrag man kan ha samtidigt som det är ett av de mest komplexa Vi tycker dock att landets skolhuvudmän borde ta ökad hänsyn till detta när man bygger sina ledarorganisationer. Det finns många åtgärder man kan vidta för att arbetssituationen ska bli mer långsiktigt hållbar för rektor.

Det viktigaste av allt är att ge rektor fullt mandat att bygga sin egen ledningsgrupp och skapa sig det administrativa stöd som han/hon behöver. Skollagen är tydlig på att detta ska vara möjligt men vi vet att det inte är så enkelt. Vi ser att många försöker lösa frågan genom att helt lyfta vissa frågor från
rektors bord. Resultatet blir inte sällan ytterligare en kravställare som rektor ska rapportera till. Det är bättre att rektor har resurserna och istället får beställa det underlag och stöd som han eller hon behöver. Först då får rektor verklig makt över sin arbetssituation.

Det är också viktigt att se över bemanningen. Vår färska löneenkät visar att 65 procent av våra
medlemmar har mellan 21 och 50 personer i sin personalgrupp. 13 procent har över 50 direkt underställda. Det säger sig självt att så stora personalgrupper ger ett omfattande personaladministrativt ansvar. När vi frågar våra medlemmar vilken av deras uppgifter som upptar störst del av deras tid svarar de flesta personalfrågor, dvs. att anställa, lönesätta, informera och stödja medarbetarna. Menar man allvar med att rektor ska ta ett aktivt ansvar för och vara delaktig i den pedagogiska utvecklingen ställer det krav på huvudmännen att skapa förutsättningar för att det ska vara faktiskt möjligt.

Skolledarjobbet är ett av Sveriges roligaste jobb. Vi skulle gärna se att fler får chansen att prova på! Vi behöver fler bra ledare till skolan. Att satsa på skolans ledarskap lägger grunden för en hållbar
skolutveckling!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy