Skip to main content

Taggar

skolans ledning

pedagogiskt ledarskap

ansvar

rektor

skolans ledning 117 rektor 96 sveriges skolledarförbund 49 ansvar 41 ledarskap 36 lön 22 pedagogiska arbetet 22 pedagogiskt ledarskap 19 elever 19 arbetsvillkor 14 pedagogisk utveckling 12 regeringen 12 anställningsvillkor 10 skolinspektionen 7 lärare 5 förskolechef 5 betyg 4 Skolkommissionen 4 Skolledarpris 3 Skolledarpriset 3 vuxenutbildning 3 läsning 3 arbetsmiljö 3 budgetpropositionen 3 lönande ledarskap 3 skolledare 3 nyanlända 2 rektorslyftet 2 statlig styrning 2 arbetstid 2 karlskrona 2 läsgaranti 2 pisa 2 pisa-rapporten 2 OECD 2 flyktingbarn 2 lärarlönelyftet 2 digitalisering 2 likvärdighet 2 förskola 2 förutsättningar 1 skuggbudget 1 kränkningar 1 arbetssituation 1 Yrkes-SM 1 tårta 1 chefsfrågor 1 överklagande 1 yara 1 val 2014 1 utbildningsplatser 1 vårdnadshavare 1 rättssäkerhetsskäl 1 vuxenutbildningen 1 lärarkompetens 1 akademikeralliansen 1 tomas tobé 1 rektorsutbildning 1 yrkesprogram 1 samverkansavtal 1 biträdande rektorer 1 huvudmannaskapet 1 lärarstudenter 1 elevresultat 1 betygssättningen 1 riksrevisionsverket 1 skolans läsår 1 elevers intressen 1 sett2013 1 maria andrén bergström 1 förstelärare 1 skolledarhandbok 1 eleven 1 budgetpropositionen 2014 1 etik i skolan 1 förskolechefer 1 arbetsmiljlö 1 Skolkommission 1 elevers resultat 1 kommek 2014 1 befattningsutbildning 1 skola utbildning 1 arbetsmiljö arbetsliv 1 lärande utbildning 1 extraval 1 lönesatsning 1 skolledarnas dag 1 budget 2017 1 skolans arbetsmiljö 1 #metoo 1 medellön 1 skolledares kompetensutveckling 1 professonsprogram 1 skolledartårta 1 rekrytering 1 mobil 1 Saco 1 göteborg 1 gymnasium 1 medlemmar 1 lärarlegitimation 1 yttrandefrihet 1 malmö 1 språk 1 hemsida 1 skoldebatt 1 friskolor 1 karriär 1 asyl 1 invandrare 1 undervisning 1 kongress 1 integration 1 moderaterna 1 yrkesutbildning 1 karlstad 1 almedalen 1 utredning 1 granskning 1 skolverket 1 Nordiska Skolledarkongressen 1 kunskapsutveckling 1 nationella prov 1 medlemsskap 1 resurser 1 elevhälsa 1 skollagen 1 skolplikt 1 utvecklingsfrågor 1 långtidsarbetslösa 1 förbundsordförande 1 uppdrag granskning 1 utbildningspolitik 1 Visa alla taggar
Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

Nu tar rektorer och elever tag i Backa – skolans svar efter #metoo

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 08:32 CEST

- Att arbeta med att förebygga sexuella trakasserier är en oerhört viktig fråga för mig och jag är mycket glad för att vi nu kan dra igång en skolturné, från norr till söder, där elever och rektorer börjar tala om de här sakerna tillsammans. På måndagsmorgonen lanserade han tillsammans med Lina Hultqvist, Sveriges elevkårer kampanjen i ett inslag i Sveriges Television.

Matz Nilsson omvald till tre nya år med Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson omvald till tre nya år med Sveriges Skolledarförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:52 CEST

Matz Nilsson omvaldes enhälligt och med varma applåder till förbundsordförande för en tredje period när Sveriges Skolledarförbunds 21a kongress avslutades på söndagen. - Jag kommer att fortsätta mitt arbete med stor kraft, och det här stärker mig ännu mer, sa han i sitt tacktal. Skolledarnas framtidsfrågor är de som kommer att utgöra grunden för arbetet de kommande tre åren.

I Nybro ökar skolledarlönerna mest

I Nybro ökar skolledarlönerna mest

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 12:51 CEST

I fjol ökade lönerna för skolledarna i Nybro med i genomsnitt 13,5 procent. Bäst i Sverige. Idag delar därför Sveriges Skolledarförbund ut årets skolledartårta till kommunen. Medlemmarna i Sveriges Skolledarförbund i Nybro fick en genomsnittlig löneökning på 13,5 procent, mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i Sverige, 5,2 procent. Viktigt också är att löneprocessen i kommunen är bra.

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

Västeråsrektor får Stora Skolledarpriset

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 10:55 CET

Hans Jakobsson, rektor på ABB:s Industrigymnasium i Västerås är mottagare av Sveriges främsta pris för skolledare, Stora Skolledarpriset. Det delades ut när Nordiska Skolledarkongressen inleddes i Göteborg på tisdagen.

Professionsprogram viktig reform för skolledarna

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 13:30 CET

- Förslaget om ett nationellt ramverk för att säkra skolledares och lärares kompetensutveckling och yrkesskicklighet är till stora delar mycket bra. Sveriges Skolledarförbund har drivit dessa frågor länge och jag är mycket glad över det gehör vi har fått. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, förslaget från regeringens utredare Björn Åstrand.

Korrigering: Kandidaterna till Stora Skolledarpriset utsedda
Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Bra löneökning men ansvarsavståndet krymper

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 09:00 CET

Lönerna för skolledare ökade med 5,4 procent i genomsnitt 2017. Högst löner har skolledarna i Stockholm, i genomsnitt 57 400. I botten ligger Västerbotten, 47 200 kronor. Bäst löneutveckling har skolledarna i Blekinge haft, med 6,8 procent. Lägst ökning fick kollegerna på Gotland, med 3,8 procent. Många av förstelärarna har löner som överstiger lönerna för biträdande rektorer.

Styrkebesked från skolan

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 11:34 CET

Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund, kommenterar de senaste positiva signalerna om svenska elevers förbättrade läsförmåga. Skolan har hittat tillbaka till kunskapsfokus och arbetssätt som stärker baskunskaperna. Ett styrkebesked, säger han.

Matz Nilsson invald i Sacostyrelsen

Matz Nilsson invald i Sacostyrelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 16:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson blev på fredagen invald som ordinarie ledamot i Sacos styrelse. - Jag kommer att driva chefsfrågor hårt i styrelsen. Där måste Saco bli mycket skarpare, säger Matz Nilsson.

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Nu inleder Sveriges Skolledarförbund valrörelsen 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 09:00 CET

Sveriges skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson presenterar idag skolledarnas viktigaste framtidsfrågor för bra arbetsmiljö och höga elevresultat. Skolledarnas framtidsfrågor har tagits fram genom en medlemsenkät till förbundets yrkesverksamma skolledare. Förbättringsförslagen syftar ytterst till att förbättra förutsättningarna att ge alla barn och elever en bra utbildning.

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:10 CET

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Sveriges största pris för skolledare delas ut igen

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:00 CEST

Nu börjar arbetet med att utse nästa pristagare till Sveriges Stora Skolledarpris. Priset på 100 000 kronor är instiftat av Sveriges Skolledarförbund och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen vartannat år., nu närmast i mars 2018. På söndag firas Skolledarnas dag för femte gången och arbetet med att utse nästa vinnare börjar.

Skolkommissionens förslag är inget smörgåsbord

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2017 14:35 CEST

Matz Nilsson uppmanar regeringen att lyssna på landets skolledare och söka majoritet för helheten i Skolkommissionens förslag.

Rektorer i förskola och skola – ett välkommet likställande

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:56 CEST

- Sveriges Skolledarförbund har länge ifrågasatt varför ledarna i förskolan ska kallas något annat än rektorer. Jag är glad att utredaren har lyssnat på våra argument. Så kommenterar Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, ett av förslagen i ett delbetänkande från utredaren Björn Åstrand som offentliggjordes idag.

Skolkommissionens förslag stärker svensk skola

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 21:25 CEST

Som skolledare är jag mycket nöjd med Skolkommissionens slutrapport. Jag ser med tillfredsställelse på att förslagen tydligt lyfter fram skolledarnas roll och betydelse för ett starkt och framgångsrikt skolsystem. Ett ökat statligt ansvar för att alla skolor ska vara bra skolor och stärkta insatser för en trygg lärmiljö är insatser som gynnar alla, säger Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.

Sök en politisk överenskommelse om skolan

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 13:53 CEST

Det svenska utbildningssystemet är för svagt för att den marknadslösning som nu finns ska kunna fungera. Resultatet blir ökande resultatskillnader mellan skolor vilket hotar likvärdigheten och kvaliteten. Det konstaterar Andreas Schleicher, OECD. Matz Nilsson påminner om att Skolkommissionen har just de identifierade systembristerna i fokus för sina förslag.

Elevers arbetsmiljö lika viktig som vuxnas

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 11:29 CET

- Standarden på många av våra grundskolor är för låg, framförallt när det gäller luftkvaliteten. Det stora trycket på många skolor att ta emot ett ökat antal elever gör inte situationen bättre. Skolledarna behöver kanske i ökad utsträckning sätta hårt mot hårt och returnera sitt arbetsmiljöansvar om förutsättningar saknas att kunna följa arbetsmiljöregleringarna fullt ut, säger Matz Nilsson.