Skip to main content

Akut kris om det inte lönar sig att bli skolledare

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 09:00 CET

Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik: Du och din lön 2017

- Ansvarsavståndet måste öka. Löneutvecklingen för Sveriges skolledare är bra men arbetsgivarna måste slå vakt om att det fortfarande finns incitament för lärare att välja en skolledarkarriär.

- Ska vi lyckas behålla skickliga skolledare och kunna rekrytera nya måste våra farhågor tas på allvar. Annars kommer vi att stå inför en ledarkris i svensk förskola och skola.

Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson Sveriges Skolledarförbunds lönestatistik som publiceras idag. De färska uppgifterna visar att löneutvecklingen för skolledarna har varit bra de senaste åren, 4,7 procent i genomsnitt 2016.

- Det är ett bra resultat, säger Matz Nilsson. Tyvärr är det inte alls tillräckligt. Regeringens stora satsningar på lärarnas löner har inte följts upp i tillräckligt hög utsträckning vilket innebär att många chefer nu har samma eller till och med lägre lön än sina underställda.

Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat regeringen på det bristande helhetsperspektivet i statens lönesatsningar. Regeringen har avvisat oron och hävdat att problemen kommer att lösa sig av sig självt.

- Vår unika statistik visar att skolledarna inte fått ta del av statens lönesatsning och att arbetsgivarna inte heller förmått kompensera i tillräcklig utsträckning, säger Matz Nilsson.

- För att trygga ledarrekryteringen till förskola och skola krävs nu att såväl arbetsgivarna som regeringen ser över sina prioriteringar och säkrar medel för att återställa de raserade lönestrukturerna. Vi kan se i vår löneenkät att skolledare börjar ifrågasätta sitt yrkesval. Sverige har inte råd att förlora fler skickliga skolledare.

Statistiken visar också att löneskillnaderna över landet fortsätter vara stora, trots att uppdraget är detsamma. Arbetsbördan fortsätter också att vara tung, många skolledare rapporterar långa arbetsveckor.

- Skolledarna är Sveriges viktigaste chefer. Uppdraget är komplext och utmanande och det är viktigt att villkoren är tillräckligt bra för att locka de bästa till yrket. Regeringens lönesatsning var ett steg i rätt riktning men den behöver kompletteras med en översyn av chefslönerna. Här har staten och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy