Skip to main content

Minska inte lärares professionella ansvar

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 16:12 CET

- Jag tycker det är tråkigt att man förminskar lärares professionella ansvar genom att kalla det byråkrati. Det är egentligen mycket märkligt att det är regeringen som ska tala om för en välutbildad lärarkår hur de ska sköta sitt kvalitetssäkringsarbete.

Så kommenterar Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson utbildningsminister Jan Björklunds utspel om IUP och skriftliga omdömen.

Jan Björklund har förklarat att regeringen tänker föreslå att kravet på IUP och skriftliga omdömen tas bort ur lagstiftningen för årskurserna 6-9 i grundskolan. I de tidigare skolåren ska lagen ändras så att IUP och skriftliga omdömen bara behöver ges en gång varje termin. Regleringen kring utvecklingssamtalen ändras inte, de ska fortfarande hållas varje termin. 

Genom detta förslag föregår Utbildningsministern den utredning kring lärares administrativa arbete som han nyligen själv tillsatt.

- Det är bra att man tar bort de här detaljerade anvisningarna ur lagen, säger Matz Nilsson. Ansvaret för hur utvärdering och bedömning ska kommuniceras och dokumenteras bör ligga hos de professionella själva. Behovet av att ständigt följa elevernas utveckling mot målen och kunna kommunicera såväl den som lärarnas bedömning av relevanta insatser kvarstår dock oförändrat.

- Även skolledare och skolhuvudman har ett legitimit behov av att kunna följa upp och styra resultatutveckling och kvalitetssäkringsarbete, menar Matz Nilsson. Och för att kunna göra det behövs
underlag för att kunna fatta välgrundade beslut.

- Jag skulle vilja att man såg lärares reflekterande över sin egen praktik som en väg mot en professionalisering av yrket och inte som byråkrati. Branschens ansvarstagande för sin egen utveckling måste öka. Men det är bra om kraven kommer från verksamheterna själva och inte från regeringen, avslutar Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy