Skip to main content

Öppet brev till ansvariga ministrar: "Exkludera inte rektorerna när lönerna höjs"

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2015 16:25 CEST

Sveriges Skolledarförbund kan inte acceptera att skolledarna exkluderas i den planerade satsningen på höjda löner i skolan. Skolledarna, som har det övergripande ansvaret för verksamheten, måste omfattas av satsningen om den ska fungera, skriver förbundsordföranden i ett öppet brev till ansvariga ministrar:

Bästa Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin och Aida Hadzialic

Den 1 april lämnade Sveriges Skolledarförbund samtalen kring den planerade satsningen på höjda löner i skolan. De övriga parterna, Sveriges Kommuner och landsting, Almega, Friskolornas Riksförbund, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, överlämnade då, på regeringens initiativ, ett förslag på utformning av den kommande satsningen som exkluderar skolans chefer - skolledarna. Sveriges Skolledarförbund kan inte ställa sig bakom ett förslag som riskerar att ge negativa effekter på förutsättningarna för skolans ledning och styrning.

Att en accelererande rekryteringskris inom skolan väntar runt hörnet är de flesta överens om. Inom en snar framtid kommer det att saknas många lärare, men framförallt skolledare. Skolledarnas löner måste höjas avsevärt de kommande åren för att nå en nivå som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som uppdraget innebär. Sveriges Skolledarförbund anser därför att det behövs en statlig satsning på skolan, även om den riskerar att störa den lokala lönebildningen och den svenska modellen för förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Att satsa på lärarna är bra och viktigt men satsningarna haltar om inte regeringen tar ett helhetsgrepp om förskola och skola. Detta har Sveriges Skolledarförbund tydligt framfört i de samtal som förts.

Staten har tidigare intervenerat i lönebildningen genom att inrätta ett system med förstelärare. Det är en viktig reform som Sveriges Skolledarförbund står bakom trots att den ställer till en viss obalans i de lokala lönestrukturerna. Vi ser dock tydligt att reformen på många håll påskyndar huvudmännens problem att rekrytera nya skolledare. Skickliga lärare som tidigare siktat på en skolledarkarriär väljer istället att söka förstelärartjänster. Sannolikt kommer flera av deras kolleger att följa deras exempel.

Skolledarna som har det övergripande ansvaret för verksamheten måste omfattas av satsningen om den ska fungera fullt ut. Vi anser också att det saknas ekonomiska argument för att utestänga skolledarna. Skolledarna är få till antalet i jämförelse med lärarna och tar därmed endast en liten del av det ekonomiska utrymmet i satsningen. Attraktiva skolledarlöner är en investering med liten påverkan på budget, men med stor betydelse för kvalitet och kontinuitet.

Den nu planerade statliga satsningen på skolan, som i nuläget tycks exkludera skolledare, i kombination med de stora pensionsavgångarna de kommande åren och attraktiva förstelärartjänster, kommer att få allvarliga konsekvenser för resultatet i förskola och skola.

Vi är mycket angelägna om att utvecklingen för svensk skola vänder och anser därför att ett helhetsgrepp är det enda som ger ett önskvärt resultat. Därför är det självklart att Sveriges skolledare bör omfattas i den kommande satsningen på svensk skola.

Med vänlig hälsning

Sveriges Skolledarförbund

Matz Nilsson, förbundsordförande

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.