Skip to main content

”Regeringen saknar ledarperspektiv”

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 10:10 CET

- Jag kan konstatera att regeringen saknar ledarskapsperspektiv i sin skolpolitik. Genom att inte se till helheten missar man möjligheten att förebygga en kommande ledarkris i svensk skola.

Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund, regeringens beslut om lärarlönelyftssatsningen.

Sveriges Skolledarförbund är positiva till satsningar som höjer lönenivåerna i skolan. Skickliga lärare ska kunna premieras lönemässigt. Såväl läraryrket som skolledaryrket ska vara attraktiva professioner för unga som står i begrepp att välja yrkesbana. Ensidiga satsningar på en av yrkesgrupperna riskerar dock att leda till snedvridningar av lönerna. Det är viktigt att skickliga lärare fortfarande vill gå vidare i karriären och bli skolledare.

- Jag ser ett ökande behov av en satsning på skolledarnas löner och arbetsvillkor. Många nya ledare behöver rekryteras de kommande åren eftersom pensionsavgångarna är stora. Utan en kompletterande strategisk satsning på skolledarna riskerar vi ett försvagat ledarskap. Det är inte vad svensk skola behöver, säger Matz Nilsson.

För mer info kontakta Matz Nilsson, 0703-32 53 99. 

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy