Skip to main content

Skolledarna vill ha öronmärkta pengar till skolan

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 11:01 CEST

- Skolledarna vill ha ett ökat statligt ansvar för finansieringen av skolan. Vill Skolkommissionen göra riktig skillnad bör den arbeta fram ett förslag om ett sektorsbidrag för skolan. Stabila ekonomiska förutsättningar skulle betyda mycket för skolledarnas möjligheter att garantera eleverna en likvärdig utbildning.

Så kommenterar Lena Linnerborg utredare vid Sveriges Skolledarförbund det delbetänkande från Skolkommissionen som presenterades idag.

Skolkommissionens första delrapport inleds med en analys av den svenska skolans utmaningar.

- Vi delar Skolkommissionens bild av läget för svensk skola. Det är allvarligt,säger Lena Linnerborg.

Även Skolkommissionens förslag till nationella målsättningar för ett sammanhållet skolsystem får godkänt av Sveriges Skolledarförbund. Det kan bli ett användbart verktyg för uppföljning av skolans verksamhet på nationell nivå.

- Vi hade hoppats på att Skolkommissionen hade vågat skriva fram förslag med tydligare inriktning på rektorernas och övriga skolledares förutsättningar och förmåga att driva kvalitetsfrågorna. Lärare och skolledare är olika professioner med olika uppdrag och det blir alltför generella skrivningar om man inte tar hänsyn till det, säger Lena Linnerborg.

- Den reformstrategi som Skolkommissionen föreslagit är dock till stora delar bra och många förslag ligger väl i linje med de åsikter Sveriges Skolledare framför i våra medlemsenkäter.

Det allt överskuggande målet måste vara att ge landets alla elever en riktigt bra utbildning och då måste vi våga ifrågasätta det som inte verkar fungera. Förslagen i Skolkommissionens delrapport leder i rätt riktning.

Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund är ledamot av Skolkommissionen.

Mer info: Lena Linnerborg 0706-17 62 09.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.