Skip to main content

Sveriges Skolledarförbunds ordförande: Nu måste regeringen satsa på rektorerna!

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:19 CEST

INFORMATION FRÅN SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND
VASAGATAN 48 i BOX 3266 i 103 65 STOCKHOLM i TEL: 08-567 062 00 i FAX: 08-567 062 99
INFO@SKOLLEDARNA.SE i WWW.SKOLLEDARNA.SE


Att det yttersta ansvaret för skolarbetet och skolmiljön vilar på Sveriges rektorer märks inte alls i debatten Om regeringen menar allvar med sin satsning på skolan krävs betydligt större och tydligare insatser för att stärka skolledarrollen.


- Både statsministern och skolministern har hävdat att rektorerna är Sveriges viktigaste chefer. Men finns också viljan att satsa på rektorerna? Verkligheten svarar nej och vad värre är - diskussionen om ledarskapet i skolan för elevernas bästa lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten.

- Bristen på kunskap och vilja bland ansvariga huvudmän att diskutera skolans ledarskap är direkt anmärkningsvärd, säger Sveriges Skolledarförbunds ordförande Lars Flodin med anledning av sin artikel på GP:s debattsida som publicerades idag fredag.

- Det görs inte från något politiskt håll ett försök till analys av skolledarskapets betydelse och vilka förutsättningar som krävs för ledaren av en välfungerande skola. Varken från regeringen, landets högsta skolledning eller socialdemokratin hörs någon debatt om Sveriges viktigaste chefer.

- Alla debatter och diskussioner om skolfrågor tar sin utgångspunkt i lärarprofessionen och lärares betydelse i skolan. Visst är lärare viktiga, men skolan är inte summan av sina lärare. Skolan är det pedagogiska rum där eleverna vistas och där huvudansvaret att nå uppsatta mål vilar på ledare och chefer precis som inom all annan verksamhet, menar Lars Flodin.

Tre miljarder kronor satsas nu på lärarfortbildning. Men för skolledare - Sveriges viktigaste chefer - görs en otillräcklig ökning med 50 miljoner kronor årligen inom ramen för den statliga rektorsutbildningen - som hälften av landets skolledare saknar redan i utgångsläget! Om regeringen menar allvar med det man tidigare sagt sig vilja åstadkomma krävs betydligt större insatser än så.

- Sveriges Skolledarförbund inbjuder ansvariga politiker till en allsidig diskussion om ledarskapets betydelse för den svenska skolan och för elevernas studieresultat, slutar Lars Flodin.

Lars Flodin, Förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, nås idag fredag på mobiltelefon 0709-67 62 03.

Bakgrund:


Den enskilt viktigaste faktorn för en välfungerande skola är ett starkt ledarskap.

Rektor ska vara visionär, leda och utmana personalen, förstå pedagogik, vara ekonom, jurist, administratör, marknadschef, förebild, ha god människokännedom, kunna arbetsrätt, vara avtalskunnig, ansvara för medarbetarsamtal, lönesättning, samverkan m.m. Det är ett gränslöst yrke, men med begränsad arbetstid och ytterligt begränsade resurser.

Sverige har generellt sett en låg chefstäthet och skolan har exceptionellt få ledare. Rektorer ansvarar ofta för personalgrupper med 35-40 personer, ibland betydligt fler, och ofta i olika verksamhetsformer med olika regelverk och med hela ansvaret. Hur ska vi hinna med? Hur ska vi skapa den goda skolan för eleverna? Det behövs fler skolledare - både rektorer och biträdande rektorer. Det behövs en sammanhållen, statlig rektorsutbildning för nya skolledare.

Antalet mål för skolan måste bli färre och det är bra att det är på gång. Verksamheten idag är alltför splittrad med hundratals mål att arbeta med. Skolan behöver få en tydligare styrning mot kunskapsmålen och elever vägledas bättre i sitt kunskapssökande och inte i så stor utsträckning vara hänvisade till eget arbete.

För mer information, kontakta förbundsordförande Lars Flodin, 0709-67 62 03.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till SACO. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren. Mer information om Sveriges Skolledarförbund finns på www.skolledarna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.