Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 86 träffar

Skolledarna välkomnar förslag om ökat statligt ansvar för skolan

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2019 16:24 CET

​- Det är bra att det finns ett förslag att förstatliga skolan, att staten tar ett större ansvar för finansieringen för skolan och att man fortsätter att arbeta för ett professionsprogram för skolledare och lärare. Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, kommenterar det förslag till överenskommelse mellan C, L, MP och Socialdemokraterna som presenterades idag.

Regeringens satsningar saknar helhetstänk

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2015 11:20 CEST

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson varnar för ledarskapskris i skolan.

Tid att visa mod och ansvarskänsla

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2013 11:55 CEST

Det är dags för politiker på alla nivåer att ta ett partipolitiskt gränsöverskridande ansvar för vår skola. Vi kan inte låta tusentals elever få betala priset för en instabil reformpolitik. Och vi i professionen måste bidra med vår del. Skolan måste återvinna medborgarnas förtroende. Politikerna måste föregå med gott exempel och visa i praktisk handling att skolan är livsnödvändig.

Moderaterna saknar en vision för skolans styrning

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2013 08:59 CET

Hur tänker sig moderaterna att visionerna ska bli verkliget om det saknas en hållbar ledarstruktur för att genomföra förändringarna? undrar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, i sin kommentar till Moderaternas förslag till ny skolpolitik för den kommande perioden. Men avsaknaden av en vision för hur man vill utveckla skolans ledning och styrning är det mest anmärkningsvärda.

Nyheter Visa alla 10 träffar

Dags att se över skolinspektionens uppdrag.

Nyheter   •   Nov 15, 2012 13:19 CET

Skolinspektionen lever inte som de lär. Avvikelserapportering utan förbättringsorienterad feedback leder inte till utveckling enligt deras egen analys. Det blir viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Det finns ett massivt forskarstöd för att det inte är någon bra strategi.

Resultat från medlemsenkät 2011

Nyheter   •   Maj 31, 2011 16:10 CEST

Medlemsenkäten ger en bild av vad medlemmarna tycker om förbundet och hur de upplever sin yrkesvardag. Här kan du läsa en kort analys kring några av de perspektiv och frågor som medlemsenkäten innehåller. Medlemsenkäten kommer att utgöra ett av de viktigaste underlagen för planeringen av förbundets verksamhet under kommande kongressperiod.

Remiss om samordning får beröm

Nyheter   •   Maj 16, 2011 16:33 CEST

Dokumentationen i skolan tar mycket tid. Det är därför ett utmärkt förslag att Skolverket föreslås fä ett samordningsansvar för de statliga insatserna mot förskola, skola och annan pedagogisk verksamhet. Det skriver Sveriges Skolledarförbund i sitt remissvar på utredningen Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning.

Hur mycket ska rektor styras?

Nyheter   •   Maj 04, 2011 12:01 CEST

Förbundet har svarat på en remiss från Skolverket som handlar om förslag till föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Förbundet hade invändningar mot att Skolverket skriver i förslaget att ”Rektorn och förskolechefen inte får uppdra åt någon annan att ansvara för de uppgifter som framgår av föreskrifterna”.

Evenemang Visa alla 9 träffar

Vi bygger en skola med mångfald – tillsammans, eller hur?

Evenemang   •   Jul 02, 2012 15:36 CEST

För andra gången deltar Sveriges Skolledarförbund i Stockholm Pride och arrangerar ett seminarium samt deltar i paraden. I skolan möts alla. Det är samhällets viktigaste mötesplats och tillsammans skapar elever, lärare och skolledare framtiden. Skolledarna är garanten för elevernas rätt till utbildning. I den uppgiften ingår också att skapa en skola fri från diskriminering, kränkningar och...

2012-08-02, 17:15 - 18:00 CEST

Plattanbibblan, Kulturhuset, Stockholm

Hur lockar vi nya ledare till skolan?

Hur lockar vi nya ledare till skolan?

Evenemang   •   Maj 24, 2012 15:55 CEST

Hur viktigt är det att lyckas attrahera unga duktiga ledare till skolan och skolledaryrket? Kan Rektorsakademins initiativ "Tända nya ledare", med syfte att inspirera fler att bli en av Sveriges viktigaste chefer, bidra till rekrytering av nya unga skolledare? Läs mer på http://www.skolledarna.se/Sidor/almedalen.aspx

2012-07-04, 10:30 - 11:30 CEST

Kårhuset Rindi, Visby

Långsiktigt och hållbart ledarskap i skolan – hur når vi dit?

Långsiktigt och hållbart ledarskap i skolan – hur når vi dit?

Evenemang   •   Maj 24, 2012 15:53 CEST

Sveriges Skolledarförbund presenterar en färsk undersökning av hur ofta skolledare byter arbete. Skolledare har en nyckelroll för att säkra såväl kvaliteten i skolan som varje enskild elevs rätt till utbildning. Vad händer när chefen byts ut? Veckans viktigaste debatt mellan ledande skolföreträdare. Läs mer på http://www.skolledarna.se/Sidor/almedalen.aspx

2012-07-03, 15:00 - 16:00 CEST

Kårhuset Rindi, Visby

Sveriges Skolledarförbund deltar i Stockholm Pride

Evenemang   •   Jun 23, 2011 08:57 CEST

För första gången deltar förbundet i Stockholm Pride. Panelsamtal: Skolans värdegrund gäller alla - det pedagogiska ledarskapet är garanten. Sveriges skolledare tar ansvar för att skolans arbetsmiljö är god och att alla elever ges möjlighet att nå målen. Elevernas skolgång ska vara öppen och inkluderande. Skolans värdegrund gäller för alla i förskolan och skolan – det pedagogiska ledars...

2011-08-04, 16:00 - 16:45 CEST

Kulturhuset, Stockholm

Dokument 1 träff

"Sådan rektor sådan skola"

Dokument   •   2008-06-24 12:00 CEST

Seminarium om framgångsrika skolor

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Informatör
  • Evuta.poAhwwlbpberndg@hgskmiolqxleyddafxrnoba.knseji
  • 08-567 062 08
  • 0709-676208