Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Risk för granskningsträngsel i den svenska skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2013 11:00 CET

Riksrevisionens iakttagelser förstärker min uppfattning om att det inte är möjligt att inspektera fram en bra skola. Laglighetsgranskningen behövs, men i övrigt vore det bättre om resurserna satsades på att förbättra verksamheten. Så kommenterar Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund, Riksrevisionens granskning av Skolinspektionens tillsyn.

Rätt att ge Lundsberg verksamhetsförbud

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2013 14:57 CEST

Sveriges Skolledarförbund stöder Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud i avvaktan på den vidare utredningen. Med utgångspunkt i vår yrkesetiska kod vill jag starkt betona vikten av att all personal ständigt arbetar med värdegrundsfrågorna så att ingen elev behöver känna rädsla eller otrygghet under sin studietid, säger förbundsordförande Matz Nilsson.

Tid att visa mod och ansvarskänsla

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2013 11:55 CEST

Det är dags för politiker på alla nivåer att ta ett partipolitiskt gränsöverskridande ansvar för vår skola. Vi kan inte låta tusentals elever få betala priset för en instabil reformpolitik. Och vi i professionen måste bidra med vår del. Skolan måste återvinna medborgarnas förtroende. Politikerna måste föregå med gott exempel och visa i praktisk handling att skolan är livsnödvändig.

Dags att se över skolinspektionens uppdrag tycker Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2012 13:21 CET

-Ge Skolverket ett starkare utvecklingsuppdrag, och renodla Skolinspektions uppdrag till att svara för laglighetsprövning. Det förslår Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson i en debattartikel. - Vi behöver en dialog för att Sveriges skola ska utvecklas, inte bara kritik och skam. Allt lärande handlar om förtroende och bra relationer.

Nyheter 1 träff

Dags att se över skolinspektionens uppdrag.

Nyheter   •   Nov 15, 2012 13:19 CET

Skolinspektionen lever inte som de lär. Avvikelserapportering utan förbättringsorienterad feedback leder inte till utveckling enligt deras egen analys. Det blir viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Det finns ett massivt forskarstöd för att det inte är någon bra strategi.