Skip to main content

Fastighetsägarna går med i Prisdialogen

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2019 09:00 CEST

Fastighetsägarna träder in som ordinarie medlem i Prisdialogen. Sedan tidigare är grundarna SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige ordinarie medlemmar i Prisdialogen. Dessutom är ett 50-tal fjärrvärmeleverantörer så kallade associerade medlemmar. De associerade medlemmarna bedriver en lokal prisdialog och ansöker årligen om medlemskap i Prisdialogen.

– Det är väldigt positivt att Fastighetsägarna nu går med i Prisdialogen. För även om lokala representanter för organisationen har varit med i vissa enskilda dialoger kommer nu ännu fler kunder att inkluderas nu när riksorganisationen blir medlem, konstaterar Anders Nordstrand, ordförande för Prisdialogen och VD för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO.

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeleverantörer har funnits sedan 2013. Det är en modell för lokal dialog med central prövning, med syftet att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. Sedan starten har SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige varit de ordinarie medlemmarna och bildat styrelse. Nu har även Fastighetsägarna valts in som ordinarie medlem och i styrelsen.

– Prisdialogen har skapat ökad förståelse mellan kunder och leverantörer och samtidigt bidragit till en förutsägbar prisutveckling. Genom att träda in i Prisdialogen vill vi uppmana våra 15 000 medlemmar att medverka vid lokala prisdialoger. På sikt hoppas vi att dialogerna i högre grad ska kunna påverka priskonstruktionerna. Klimatdialogen blir också värdefull så att vi tillsammans uppnår målen om fossilfri uppvärmning, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna Sverige.

Nytt för i år är att Prisdialogen kan utökas till att även omfatta miljö- och klimatfrågor, inom ramen för Klimatdialogen. Detta har efterfrågats av både fjärrvärmekunder och leverantörer och efter en testperiod med positivt resultat är det nu alltså möjligt att genomföra lokala klimatdialoger utifrån Klimatdialogens modell.

Om Prisdialogen
År 2019 omfattar Prisdialogen 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står sedan starten SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige och nu är alltså även Fastighetsägarna med. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se .

Mer information:
Henrik Gåverud, kanslichef, Prisdialogens kansli, 072-915 5475, kansliet@prisdialogen.se
Rikard Silverfur, chef Utveckling & Hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige, 070-22 87 167, rikard.silverfur@fastighetsagarna.se

Detta är SABO:

SABO är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.