Skip to main content

Snart går startskottet för de årliga hyresförhandlingarna

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 13:00 CEST

I dag publiceras Sveriges Allmännyttas vägledning inför förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling år 2020. För att motsvara den samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller nyttjandevärdet av en bostad och för att uppnå kostnadstäckning, behöver den allmänna hyresnivån höjas med cirka 2,5–3,5 procent utifrån de nationella förutsättningarna.

Det är en 0,5 procent lägre nivå jämfört med 2018 års rekommendation inför 2019, vilket är motiverat av att tillväxten i svensk ekonomi avmattas något. Utvecklingen bedöms ändå ge stigande kostnader och räntor som följd.

- Jag hoppas att vår vägledning kan bidra till bättre förhandlingsprocesser där underlag och resultat upplevs som mer likvärdiga och begripliga för både hyresvärdar och hyresgäster, säger Susanna Höglund chefsekonom på Sveriges Allmännytta.

Tillämpning av den nationella vägledningen på orten
De nationella faktorerna ska bara användas som referens för att ge en indikation för förhandlingarna på den enskilda orten. De utgör bakgrundsfakta som exempelvis kan användas i simuleringar och känslighetsanalyser för att påvisa långsiktiga effekter av olika skeenden som exempelvis högre ränteläge etc.

Den samhällsekonomiska utvecklingen skiljer sig dock mycket åt på olika orter. I förhandlingarna på respektive ort måste hänsyn tas till de förutsättningar som gäller där. De yrkanden som presenteras av hyresvärdar på respektive ort ska och bör därför skilja sig från den nationella samhällsekonomiska utvecklingen.

Detta är Sveriges Allmännytta:

Vi är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna drygt 800 000 bostäder. Företagen är lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.

Bifogade filer

PDF-dokument