Skip to main content

Taggar

Rapport Sveriges dolda miljöbomber 2011

Rapport Sveriges dolda miljöbomber 2011

Dokument   •   2013-04-22 12:02 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. En ny undersöknng har gjorts för 2013.

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Dokument   •   2013-04-22 12:02 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. Undersökningen gjordes även 2011.

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Sveriges dolda miljöbomber 2013 - lista

Dokument   •   2013-04-22 12:00 CEST

Svevias tidning På Väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de mest prioriterade förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 210 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning. Undersökningen gjordes även 2011.

Gubbindex i siffror som excelfil

Dokument   •   2013-02-19 14:52 CET

Den totala sammanfattningen av Gubbindex, som excelfil. Även 2011 års Gubbindex är med som jämförelse.

Delårsrapport, januari-september 2012

Delårsrapport, januari-september 2012

Dokument   •   2012-10-31 11:17 CET

Årets resultat är fortsatt otillfredsställande. Under våren 2012 påbörjade vi ett utvecklingsprogram som kommer att pågå under de närmaste åren. Viktiga delar i utvecklingsprogrammet är att stärka vår konkurrenskraft genom att sänka kostnaderna, effektivisera produktionen samt att förbättra successionen i företaget.

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012

Dokument   •   2012-10-31 11:12 CET

Vd Torbjörn Torell kommenterar perioden Årets resultat är fortsatt otillfredsställande. Under våren 2012 påbörjade vi ett utvecklingsprogram som kommer att pågå under de närmaste åren.

Tabellen visar hur många meter icke mötesseparerad 90-väg – med en trafikintensitet på fler än 4 000 fordon per dygn – som det finns i respektive kommun.

Rapport Kommunernas infrastrukturinvesteringar

87 procent av Sveriges kommuner anser att vägnätet i kommunen är eftersatt men bara 28 procent planerar att öka sina satsningar på infrastruktur under 2011. Det visar en ny undersökning om infrastruktur och trafiksäkerhet i kommunerna som Svevia låtit göra.

Stora skillnader i kommunernas vägunderhållsbudget

Svevias tidning På Väg har granskat hur mycket kommunerna under de senaste fyra åren satsat på drift och underhåll av gator och vägar. Jämförelsen visar på mycket stora skillnader. Malmö är den kommun i Sverige som satsar mest på drift och underhåll av gator och vägar, följt av Vetlanda, Karlstad och Stockholm. Här är den fullständiga listan.

Svevias tidning På Väg har granskat hur mycket kommunerna under de senaste fyra åren satsat på drift och underhåll av gator och vägar. Jämförelsen visar på mycket stora skillnader. Malmö är den kommun i Sverige som satsar mest på drift och underhåll av gator och vägar, följt av Vetlanda, Karlstad och Stockholm. Här är den fullständiga listan i excel-format.

Svevias tidning På Väg har granskat hur mycket kommunerna under de senaste fyra åren satsat på drift och underhåll av gator och vägar. Jämförelsen visar på mycket stora skillnader. Malmö är den kommun i Sverige som satsar mest på drift och underhåll av gator och vägar, följt av Vetlanda, Karlstad och Stockholm. Här är den fullständiga listan i excel-format.

Rapport Kommunernas infrastrukturinvesteringar

87 procent av Sveriges kommuner anser att vägnätet i kommunen är eftersatt men bara 28 procent planerar att öka sina satsningar på infrastruktur under 2011. Det visar en ny undersökning om infrastruktur och trafiksäkerhet i kommunerna som Svevia låtit göra.

Stora skillnader i kommunernas vägunderhållsbudget

Svevias tidning På Väg har granskat hur mycket kommunerna under de senaste fyra åren satsat på drift och underhåll av gator och vägar. Jämförelsen visar på mycket stora skillnader. Malmö är den kommun i Sverige som satsar mest på drift och underhåll av gator och vägar, följt av Vetlanda, Karlstad och Stockholm. Här är den fullständiga listan.

Sveriges dolda miljöbomber - lista

Sveriges dolda miljöbomber - lista

Dokument   •   2012-06-18 07:02 CEST

Svevias tidning På väg har frågat Sveriges länsstyrelser vilka de tio mest förorenade områdena i respektive län är. Här är svaren från samtliga län: Sveriges 220 dolda miljöbomber. Länen anges i bokstavsordning.

Sifoundersökning Hårdare straff för fartdårar

21-24 maj 2012 frågade Sifo på uppdrag av På Väg/Svevia per telefon ett representativt urval av svenskar i åldern 15 år eller äldre om de anser att straffen/böterna vid fortkörning vid vägarbeten bör skärpas. 1000 personer deltog i undersökningen.

Rapport Sveriges dolda miljöbomber

Rapport Sveriges dolda miljöbomber

Dokument   •   2011-10-10 12:49 CEST

Det finns cirka 1 300 områden i Sverige som är så kraftigt förorenade att de kan innebära mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön. Svevia har sammanställt 220 av de mest nedsmutsade områdena i Sverige, tio i varje län. Områdena presenteras i rapporten ”Sveriges dolda miljöbomber”.

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning, rapport

Statistiken visar att tre av fyra döda i trafiken är män och att män råkar ut för betydligt fler trafikolyckor än kvinnor. Trots detta har män hög tilltro till sin egen bilkörning. 37 procent av männen tycker att de kör mycket bra medan bara 25 procent av kvinnorna tycker att de kör mycket bra. Men enligt svenska bilister är kvinnor de bästa bilförarna. Det visar Svevias Trafikbarometer.

Rapport Kommunernas infrastrukturinvesteringar

87 procent av Sveriges kommuner anser att vägnätet i kommunen är eftersatt men bara 28 procent planerar att öka sina satsningar på infrastruktur under 2011. Det visar en ny undersökning om infrastruktur och trafiksäkerhet i kommunerna som Svevia låtit göra.

Delårsrapport jan-sep 2010

Delårsrapport jan-sep 2010

Dokument   •   2010-10-22 09:13 CEST

Delårsrapport jan–mar 2010

Delårsrapport jan–mar 2010

Dokument   •   2010-04-26 15:36 CEST