Skip to main content

Bra resultat men fortsatt press på lönsamhet i kärnaffären

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:37 CET

 

Bokslutskommuniké, januari-december 2010

  • Orderingången ökade med 2 % och uppgick till 7 544 MSEK (7 428)
  • Nettoomsättningen ökade med 2 % till 8 093 MSEK (7 941)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 38 % till 204 MSEK (148)
  • Periodens resultat ökade med 43 % och uppgick till 169 MSEK (118)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,42 SEK (0,30)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 108 MSEK. Utdelningen motsvarar
    0,27 kronor per aktie

– Det är tillfredställande att se att de strukturella åtgärder vi vidtagit inom vår beläggningsverksamhet, gett önskad effekt på årets resultat. Däremot har lönsamheten i vår kärnaffär inte nått acceptabel nivå och lågkonjunkturen återspeglas i våra regioners resultat. Arbetet med att stärka vår konkurrenskraft samt öka lönsamheten fortsätter, säger P-O Wedin, VD Svevia AB.

Hela bokslutskommuniken finns att hämta på svevia.se/rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör P-O Wedin, tfn +46 8 404 10 00
Ekonomi- och finanschef Catarina Bredbo, tfn + 46 8 404 10 00

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy