Skip to main content

Delårsrapport, januari-september 2012

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 11:17 CET

Pressmeddelande 2012-10-31

Vd Torbjörn Torell kommenterar perioden

Årets resultat är fortsatt otillfredsställande. Under våren 2012 påbörjade vi ett utvecklingsprogram som kommer att pågå under de närmaste åren. Viktiga delar i utvecklingsprogrammet är att stärka vår konkurrenskraft genom att sänka kostnaderna, effektivisera produktionen samt att förbättra successionen i företaget. Vi kan redan nu se några positiva effekter av vårt utvecklingsarbete. Samtidigt vet vi att denna typ av utvecklingsarbete tar betydlig tid för att få fullt genomslag.

Viktiga delar i vårt utvecklingsprogram är att rekrytera viktiga specialistkompetenser samt att förbättra den interna successionen. Ett betydande steg i detta arbete har varit att starta den första årskullen traineer, T1, i Svevias nya traineeprogram. Detta bidrar till att successivt förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av Svevia.

Regeringens infrastrukturproposition om 522 miljarder kronor fram till år 2025 med betydande satsningar på bland annat drift och underhåll, järnväg och vägar innebär bra marknadsförut- sättningar för Svevia

Delårsrapport, juli-september 2012

  • Orderstocken minskade med 3 % till 7 022 MSEK (7 273) och orderingången minskade med 12 % och uppgick till 1 683 MSEK (1 907)
  • Nettoomsättningen minskade med 7 % till 1 927 MSEK (2 068)
  • Rörelseresultatet förbättrades med 13 MSEK till 51 MSEK (38)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 25 MSEK till -170 MSEK (-145)

Januari-september 2012

  • Orderstocken minskade med 3 % till 7 022 MSEK (7 273) och orderingången minskade med 24 % och uppgick till 5 212 MSEK (6 879)
  • Nettoomsättningen minskade med 7 % till 5 153 MSEK (5 559)
  • Rörelseresultatet försämrades med 199 MSEK till -158 MSEK (41)
  • Periodens resultat minskade med 142 MSEK och uppgick till -94 MSEK (48)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes med 184 MSEK till 165 MSEK (-19)

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy