Skip to main content

Ett bra första år för Svevia

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 08:00 CET

 • Nettoomsättningen ökade till 7 941 MSEK (7 585)
 • Rörelseresultatet uppgick till 148 MSEK (82) inklusive bolagiseringskostnader
  om 58 MSEK (58)
 • Årets resultat uppgick till 118 MSEK (88)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,30 SEK (0,22)
 • Orderingången minskade med 17 % och uppgick till 7 428 MSEK (8 979)
  och orderstocken till 6 502 MSEK (7 015)
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 59 MSEK. Utdelningen motsvarar 
  0,15 kronor per aktie.

– Svevia gör ett bra resultat efter det första året som bolag. Vår finansiella ställning är stabil och vi har försvarat vår marknadsandel av Vägverkets skötselområden. Vi har genomfört en lyckad bolagisering där lanseringen av Svevia har varit mycket framgångsrik.

Med dagens konjunkturläge är utsikterna för 2010 fortfarande osäkra. Men regeringens aviserade satsningar på infrastruktur ger Svevia potential för fortsatt utveckling. Konkurrensen kommer att bestå, men jag tror på våra konkurrensfördelar. Vi är fokuserade på vägar och infrastruktur, vi är lokala och rikstäckande, och har hög kompetens som driftentreprenör samt som väg- och infrastrukturbyggare, säger Svevias vd P-O Wedin.

Alla jämförelsetal i bokslutskommunikén är pro forma baserad på verksamheten som tidigare bedrevs inom Vägverket Produktion.

Bokslutskommunikén publiceras på svevia.se\rapporter den 15 februari kl. 08.00

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör P-O Wedin, tfn +46 8 404 10 00
Ekonomi- och finanschef Catarina Bredbo, tfn + 46 8 404 10 00

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.