Skip to main content

Europaväg ingen garanti för säkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 07:47 CET

Nu drar sportlovstrafiken igång och många människor kommer att trafikera Europavägarna på väg mot fjällen.  Begreppet Europaväg uppfattas som en kvalitetsbenämning, att det är frågan om en säker väg. Så är det inte.

Mindre än hälften av de svenska Europavägarna är mötesseparerade. I Norrland är andelen ännu lägre. I Sverige är Europavägnätet sammanlagt 666 mil långt, varav 350 mil inte är mötesseparerat och bara 168 mil är motorväg.

E45, E10 och E12 är exempel på vägar som nästan helt saknar mötesseparering. Hårt trafikerade vägavsnitt är i allmänhet mötesseparerade, men det finns undantag. E20 genom gamla Skaraborgs län är ett sådant. Sedan 2005 har minst 35 personer mist livet på ”Dödens väg”, som den kallas. Flera hundra har skadats, varav många mycket allvarligt.

Givetvis borde Sveriges Europavägar åtminstone följa kraven i den internationella överenskommelsen, det är en fråga om både säkerhet och framkomlighet, säger Erik Lundman, chef Produktionssystem, Svevia.

För ytterligare information kontakta:

Erik Lundman, chef Produktionssystem, Svevia, tfn 070-684 10 45

 

Fakta Europavägar

För att en väg ska får klassas som Europaväg ska den, enligt en internationell överenskommelse från 1975, bland annat vara belagd med asfalt eller betong, vara minst 8,4 meter bred, inte ha för skarpa kurvor, vara huvudled, gå runt tätbebyggda områden, ha tillräcklig kapacitet för att undvika köbildning samt helst vara motorväg eller motortrafikled.
Det är dock krav som inte alltid följs.
Sveriges senaste Europaväg är E16, vars svenska del går mellan riksgränsen vid Hejdröset till Gävle, ”invigdes” förra året. 

 

Faktaruta/Europaväg i Sverige

Antal mil Europaväg i Sverige: 666.

Antal mil Europaväg i Sverige som är motorväg: 168.

Antal mil Europaväg i Sverige som är 2+1: 109.

Antal mil Europaväg i Sverige som är mötesfri: 316.

Antal mil Europaväg i Sverige som inte är mötesfri: 350.

 

Fördelning av högsta tillåtna hastighet på de svenska Europavägarna:

50 kilometer i timmen eller lägre: 12,5 mil.

60 kilometer i timmen: 4,4 mil.

70 kilometer i timmen: 42 mil.

80 kilometer i timmen: 37 mil.

90 kilometer i timmen: 191 mil.

100 kilometer i timmen: 181 mil.

110 kilometer i timmen: 163 mil.

120 kilometer i timmen: 34 mil.

Källa: Trafikverket

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare, finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy