Skip to main content

Första kvartalet präglas av stark orderstock och en projektnedskrivning

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2017 13:31 CEST

Svevias rörelseresultat för årets första kvartal blev -6 miljoner kronor (92,6). Resultatet är präglat av en betydande nedskrivning i ett projekt inom anläggningsverksamheten. Orderstocken ökade med tolv procent och uppgick till
8 493 miljoner kronor (7 714).

– Att tvingas göra en projektnedskrivning är naturligtvis en besvikelse eftersom vi generellt arbetar hårt med projektstyrning. Samtidigt konstaterar jag att merparten av pågående projekt inom division Anläggning har en sund underliggande intjäning och att avslutade projekt ligger med en högre marginal än tidigare. Övriga divisioner och specialenheter förbättrar sina resultat jämfört med året innan vilket är glädjande, säger Anders Elfner, vd och koncernchef.

Svevias finansiella ställning är fortsatt stark med ett stabilt kassaflöde, förbättrat rörelsekapital och hög soliditet. Såväl orderingång som omsättning ökar jämfört med samma period föregående år, där orderingången blev 2 700 miljoner kronor (2 543) och omsättningen uppgick till 1 371 miljoner kronor (1 291).

– Den förbättrade orderingången och omsättningsökningen visar att Svevia är konkurrenskraftigt och vi är redo att satsa på tillväxt. Vår strategi är hållbar lönsam tillväxt och en avgörande framgångsfaktor är att arbeta med vår attraktivitet som arbetsgivare för att knyta till oss rätt människor. En viktig del i detta är våra traineeprogram där vi nu förbereder uppstarten av höstens program för civilingenjörer, avslutar Anders Elfner.

För ytterligare information kontakta:

Anders Elfner, vd och koncernchef, Svevia, 073-337 10 09 Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef, Svevia,
070-529 64 87

För hela delårsrapporten, kvartal 1: www.svevia.se/finansiellarapporter

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.