Skip to main content

Fri väg för fisk-och djurliv när Svevia byter rörbro

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 14:56 CET

Vattendraget Krycklan som rinner genom Vindelns naturreservat ska få fria vandringsvägar för fiskar och vattenlevande djur. Foto: Annika Enström

En vägtrumma som hindrar att fiskar och djur naturligt kan röra sig i ett vattendrag ska byggas om. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket ersätta trumman med en ny rörbro.

– Vi kommer att ta bort den befintliga lösningen som är en vägtrumma i betong och ersätta den med en rörbro som gör att vattendragets djurliv kan röra sig naturligt och att fiskarna kan vandra obehindrat till sina lekplatser. Vattendragets botten ska också återställas med naturgrus och stenar i olika storlekar, berättar Per Fahlman, Svevia.

Vattendraget som heter Krycklan ligger i Vindelns kommun utanför Umeå och är en del av Vindelns naturreservat som också är ett Natura 2000 område.

- Planeringsarbetet pågår och själva ombyggnaden kommer att ske under april. I maj får vi inte störa djurlivet genom att grumla vattnet så då kommer vi att arbeta med att bygga erosionsskydd, justera slänterna och sätta upp vägräcken.

Mellan 30 och 50 % av alla vägtrummor och rörbroar utgör idag vandringshinder för fisk och vattenlevande organismer. För att åtgärda det problemet pågår en löpande ombyggnation av sådana vägtrummor.

- Vi utför på uppdrag av Trafikverket ett par sådana här jobb per år. I de nationella miljömålen finns mål för att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras varia­tionsrika livsmiljöer ska bevaras. Det är bra att det rättas till så djurlivet kan leva sitt liv så naturligt som möjligt även om vi människor byggt en väg över deras vattendrag.

Rörbron ska vara klar i mitten på augusti.

För ytterligare information kontakta

Per Fahlman, Arbetschef, Svevia, tfn; 070 – 535 11 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy