Skip to main content

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 14:52 CET

Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast 18 procent i de stora entreprenadbolagens. Det visar en granskning som Svevias tidning På Väg har gjort. Tidningen följer i dagarna upp Gubbindex från 2011 med ett index för 2012 och det har inte blivit bättre, snarare tvärtom.

De långsiktiga avgörandena om infrastrukturen tas i stor utsträckning av både kvinnor och män. I dag är det till exempel ungefär lika många kvinnor som män som fattar de stora besluten om framtidens vägar och järnvägar i riksdag, kommuner och landsting. Men när det kommer till själva byggandet är det männen som har makten. I ledningarna för de stora byggbolagen har andelen män ökat sedan mätningen 2011.

– Gubbindex visar tydligt att byggbranschen är dålig på att rekrytera och behålla duktiga kvinnor. För att vara ett framgångsrikt företag måste vi förstå våra kunder och vara insatta i vad de som använder våra vägar och infrastruktur vill och värdesätter. Då kan vi inte ha en sådan ensidig rekrytering, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia.

– Vi måste värna mångfalden och få en jämnare fördelning mellan män och kvinnor på ledande befattningar, det är inte bara en fråga om att ge alla medarbetare liknande möjligheter och chanser, det handlar om att ta tillvara allas kompetens.

På Vägs Gubbindex redovisar bland annat andelen män i bygg- och anläggningsbranschens ledningar. Några exempel (hela sammanställningen återfinns nedan):

  • Andel män i Sveabs ledning 100 procent, i Veidekkes 86 procent, i NCC:s 82 procent, i Skanskas 78 procent och i Svevias 75 procent.
  • Andel män i Sveriges Byggindustriers styrelse: 100 procent.
  • Andel män i fackförbundet Byggnads styrelse: 100 procent.

För ytterligare information kontakta

Charlotte Sandström, chef kommunikation och varumärke, Svevia, tfn 070-577 37 18

 

GUBBINDEX/Andel män i procent

Organisation/företag/myndigh

Gubbindex i procent 2011

Gubbindex i procent 2012

Politisk ledning staten

Trafikutskott

53

59

Politiskt tillsatta tjänstemän, näringsdep

53

52

Totalt

53

55

Statliga verk

Trafikverket, styrelse

63

83

Trafikverket, ledning

50

62

Transportstyrelsen, styrelse

50

57

Transportstyrelsen, ledning

60

42

VTI, styrelse

43

44

VTI, ledning

57

57

Totalt

54

56

 Politisk ledning kommuner

Stockholm, kommunstyrelse

46

46

Göteborg, kommunstyrelse

56

56

Malmö, kommunstyrelse

70

64

Uppsala, kommunstyrelse

47

42

Västerås, kommunstyrelse

46

46

Örebro, kommunstyrelse

73

65

Linköping, kommunstyrelse

54

39

Helsingborg, kommunstyrelse

54

55

Jönköping, kommunstyrelse

53

62

Norrköping, kommunstyrelse

62

56

Totalt

57

54

Kommunala bolag styrelse

SL, styrelse

71

70

Göteborgs spårvägar, styrelse

89

60

Göteborgs hamn, styrelse

73

67

Stockholms hamn, styrelse

33

47

Totalt

67

59

Kommunala bolag

SL, ledning

67

70

Stockholms hamn, ledn

75

80

Göteborgs hamn, ledn

71

60

Göteborgs spårvägar, ledn

**

50

Totalt

71

68

Ledning entreprenadföretag

NCC, koncernledning

83

82

Skanska, koncernledning

78

78

Peab, ledningsfunktioner

89

88

Veidekke, koncernledning

86

86

Svevia, ledning

69

75

Infranord, ledning

71

67

Balfour Beatty Rail AB, ledning

73

83

Sveab, ledning

100

100

Rekab entreprenad, ledning

100

100

Totalt

83

85

Vd el Vice vd, anläggn alla AB

94

94

Styrelseled, anläggning alla AB

86

86

Vd el Vice vd, teknikkonsult alla AB

92

90

Styrelseled, teknikkons alla AB

86

86

Styrelse entreprenadföretag

NCC, styrelse

73

82

NCC Construction, styrelse

89

89

Skanska, styrelse

80

87

Skanska Asfalt o Betong, styrelse

100

100

Peab, styrelse

77

77

Veidekke, styrelse

67

67

Svevia, styrelse

73

73

Infranord, styrelse

67

73

Strukton Rail, styrelse

86

86

Balfour Beatty Rail AB, styrelse

88

88

Sveab, styrelse

100

80

Totalt

82

82

Anställda entreprenadföretag

NCC, anställda

90

89

Skanska, anställda

88

88

Peab, anställda

92

92

Svevia, anställda

91

90

Totalt

89

89

Styrelse konsultföretag

ELU konsult, styrelse

71

71

Ramböll Sverige, styrelse

83

100

WSP Sverige, styrelse

67

67

Tyréns, styrelse

75

70

Vectura, styrelse

56

56

Sweco, styrelse

55

50

Cowi, styrelse

67

75

Grontmij, styrelse

100

100

Totalt

68

72

Ledning konsultföretag

Ramböll Sverige, ledning

82

87

WSP Sverige, ledning

91

82

Tyréns, ledning

56

63

Vectura, ledning

67

60

Sweco, ledning

55

100

Cowi, ledning

100

Totalt

70

77

Intresse- och branschorganisationer

Sv Byggindustrier, styrelse

100

100

Sv Byggind, chefer o experter

71

78

Byggnads, styrelse

100

100

Byggnads, enhetschefer mm

100

100

Maskinentreprenörerna, styrelse

88

88

Svensk betong, styrelse

78

75

svensk betong, personal

50

40

Byggingenjörerna, styrelse

78

78

Samhällsbyggarna, styrelse

67

75

Totalt

82

85

**Ingen uppgift

 

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy