Skip to main content

Nytt Gubbindex visar på få kvinnor i byggtoppen

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 10:39 CET

Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I till exempel börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22 procent, mot endast 14 procent i byggbolagens, visar en granskning som Svevias tidning På Väg har gjort. Tidningen lanserar nu ett nytt Gubbindex för byggbranschen.

De långsiktiga avgörandena om infrastrukturen tas i stor utsträckning av både kvinnor och män. I dag är det till exempel ungefär lika många kvinnor som män som fattar de stora besluten om framtidens vägar och järnvägar i riksdag, kommuner och landsting. Men när det kommer till själva byggandet är det männen som har makten. Och ju närmare man kommer asfalten och rälsen, desto mer dominerar männen.

På Vägs Gubbindex redovisar bland annat andelen män i bygg- och anläggningsbranschens ledningar. Några exempel (hela sammanställningen återfinns nedan):

  • Andel män i Sveabs ledning 100 procent, i Veidekkes 86 procent, i NCC:s 83 procent, i Skanskas 78 procent och i Svevias 69 procent.
  • Andel män i Sveriges Byggindustriers styrelse: 100 procent.
  • Andel män i fackförbundet Byggnads styrelse: 100 procent.

– Gubbindex visar tydligt att byggbranschen är dålig på att rekrytera och behålla duktiga kvinnor. Med 31 procent kvinnor i ledningen ligger Svevia bättre till än många av våra konkurrenter, men vi har ingen anledning att slå oss för bröstet. Vi måste helt enkelt bli bättre, annars går vi miste om viktig kompetens, säger Charlotte Sandström, kommunikationschef på Svevia.

Svevia har under 2011 satt som mål att minst 30 procent av de som rekryteras ska vara kvinnor, ett mål som redan har uppnåtts.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Sandström, kommunikationschef, Svevia: 070-577 37 18

 

GUBBINDEX/Andel män i procent

Staten
Ordinarie ledamöter i riksdagens trafikutskott: 53.
Politiskt tillsatta tjänstemän i näringsdepartementet: 53.
Trafikverkets styrelse: 63.
Trafikverkets ledning: 50.
Transportstyrelsens styrelse: 50.
Transportstyrelsens ledning: 50.
Statens väg- och transportforskningsinstituts styrelse: 43.
Statens väg- och transportforskningsinstituts ledning: 57.
Staten totalt: 53.

Kommuner
Stockholm, kommunstyrelse: 46.
Stockholm, ledande tjänstemän : 60.
Göteborg, kommunstyrelse: 56.
Göteborg, ledande tjänstemän: 46.
Malmö, kommunstyrelse: 70.
Malmö, ledande tjänstemän: 61.
Uppsala, kommunstyrelse: 47.
Uppsala, ledande tjänstemän: 83.
Västerås, kommunstyrelse: 46.
Västerås, ledande tjänstemän: 60.
Örebro, kommunstyrelse: 73.
Örebro, ledande tjänstemän: 33.
Linköping, kommunstyrelse: 54.
Linköping, ledande tjänstemän: 56.
Helsingborg, kommunstyrelse: 54.
Helsingborg, ledande tjänstemän: 68.
Jönköping, kommunstyrelse: 53.
Jönköping, ledande tjänstemän: 67.
Norrköping, kommunstyrelse: 62.
Norrköping, ledande tjänstemän: 100.
Storstockholms lokaltrafik (SL) styrelse: 71.
Storstockholms lokaltrafik (SL) ledning: 67.
Göteborgs spårvägars styrelse: 89.
Göteborgs spåvägar ledning: 57.
Stockholms hamnar styrelse: 33.
Stockholms hamnar ledning: 75.
Göteborgs hamn styrelse: 73.
Göteborgs hamn ledning: 71.
Kommuner totalt: 61.
*Med ledande tjänstemän avses chefer för trafik, gatu eller stadsbyggnad.

Intresse- och branschorganisationer
Sveriges Byggindustriers styrelse: 100.
Sveriges Byggindustrier, chefer o experter: 71.
Svenska Byggnadsarbetareförbundets styrelse: 100.
Svenska Byggnadsarbetareförbundets enhetschefer mm: 100.
Maskinentreprenörernas styrelse: 88.
Svensk betong, styrelse: 78.
Svensk betong, personal: 50.
Byggingenjörerna, styrelse: 78.
SVR Samhällsbyggarna, styrelse: 67.
Intresse- och branschorganisationer, totalt: 82.

Entreprenadföretag
NCC, styrelse: 73.
NCC, koncernledning: 83.
Skanska, styrelse: 80.
Skanska, koncernledning: 78.
Peab, styrelse: 77.
Peab, ledningsfunktioner: 89.
Veidekke, styrelse: 67.
Veidekke, koncernledning: 86.
Svevia, styrelse: 73.
Svevia, ledning: 69.
Infranord, styrelse: 67.
Infranord, ledning: 71.
Strukton Rail, styrelse: 86.
Strukton Rail, ledning: 91.
Balfour Beatty Rail AB, styrelse: 88.
Balfour Beatty Rail AB, ledning: 73.
Sveab, styrelse: 100.
Sveab, ledning: 100.
Rekab entreprenad, styrelse: 100.
Rekab entreprenad, ledning: 100.
Entreprenadföretag totalt: 81.

Teknikkonsulter
Ramböll Sverige, styrelse: 83.
Ramböll Sverige, ledning: 82.
WSP Sverige, styrelse: 67.
WSP Sverige, ledning: 91.
Tyréns, styrelse: 75.
Tyréns, ledning: 56.
Vectura, styrelse: 56.
Vectura, ledning: 67.
Sweco, styrelse: 55.
Sweco, ledning: 55.
Cowi, styrelse: 67.
Cowi, ledning: 100.
Teknikkonsulter totalt: 68.

Professorer
KTH: 96.
Chalmers (professorer o bitr prof): 88.
Luleå Tekniska Universitet: 86.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 8,1 miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy