Skip to main content

Ökad trafiksäkerhet genom Hemavan

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2017 08:39 CEST

Under sommaren kommer E12 genom Hemavan att bygas om.

Europavägen går rakt genom det turistattraktiva Hemavan. Nu bygger Svevia en mer trafiksäker lösning med fartdämpande åtgärder samt en gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna.

E12 genom Hemavan kommer att byggas om under sommaren. Trafikverket har gett Svevia uppdraget som är värt 37 miljoner kronor. Projektet sträcker sig mellan restaurang Solkatten och strax söder om Lassovägen.

– Ombyggnationen görs för att skapa en vettig och trafiksäker lösning för människorna som bor i Hemavan. Samtidigt är E12 regionens viktigaste transportled med många tunga transporter och säsongsvis belastas den av intensiv tillströmning av turister. Det är många som ska samsas på den här sträckan. Vintertid kommer det stora mängder av snö, som också tar plats, säger Per Fahlman, Svevia.

Uppdraget omfattar avsmalning av vägsektioner, trottoar på båda sidor av vägen och bussfickor. Svevia ska även bygga en gång- och cykelväg för de oskyddade trafikanterna samt anlägga och lägga stenplattor på en 4000 kvadratmeter stor yta vid Ica och Systembolaget.

– I samband med ombyggnationen kommer vi även att anlägga ny belysning och nya VA-ledningar.

Arbetet planeras att starta igång efter midsommar och ska vara avslutat under hösten 2018.

– Ska vi ha möjlighet att starta efter midsommar måste dock våren sätta fart. Den kyliga väderlek som varit i år gör att det fortfarande är flera minusgrader bara två meter ner i backen.

Trafikmängden på sträckan är uppmätt till 860 fordon/dygn varav 130 tung trafik. Under turistsäsong kan dygnsmedeltrafiken uppgå till ca 4 000 fordon i de centrala delarna.

För ytterligare information kontakta:

Per Fahlman, arbetschef, Svevia, tfn; 070 – 535 11 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy