Skip to main content

Rävebergsvägen i Angered blir lummig stadsgata

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2012 08:08 CEST

Den idag fyrfiliga Rävebergsgatan i Angered, Göteborg, ska förvandlas till en lummig stadgata. Ombyggnationen kommer att utföras av Svevia. Anbudet är värt 27,7 miljoner kronor. Under hösten 2013 beräknas arbetet vara klart.

Rävebergsgatan genom Angered är idag en väg med en hastighetsgräns på 70 km/h och med två körfält i varje riktning, en så kallad 2+2 väg. Nu ska vägen helt byggas om och bli mer lik en mindre stadsgata. Vägen kommer att bli smalare, få ett körfält i varje riktning, hastigheten sänks till 50 km/h och en gång och cykelbana byggs för de oskyddade trafikanterna. Träd och grönyta kommer också att planteras.

Ny rondell

Svevias uppdrag är att bygga om den 1 kilometer långa vägsträckan, anlägga en gång- och cykelbana längs nya Rävebergsvägen och längs anslutande Rannebergsvägen. I korsningen Rävebergsgatan och Rannebergsvägen byggs en rondell. I uppdraget ingår även två anslutande gator. Det är Trädgårdsgärdet som ska förlängas och ansluta till kommunens nya hus för lokalförvaltning samt en ny lokalgata till ett planerat exploateringsområde.

Ny VA och fjärrvärme

I samband med de omfattande schaktningsarbetena vid ombyggantionen av vägen har Svevia även i uppdrag att förnya VA-nätet på sträckan och komplettera med nya fjärrvärmeledningar.
– Den här typen av uppdrag där det blir en tydlig förvandling av hela områdets karaktär är alltid roligt att vara en del av. Det kommer att bli fint med en mer stadlik och småskalig trafikmiljö och ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter, säger Susanne Viberg, Svevia.

För mer information, kontakta:
Susanne Viberg, arbetschef, Svevia, tfn; 031-56 56 19
Linda Leman, Trafikkontoret i Göteborg, tfn; 031-368 26 02

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.