Skip to main content

Rinkeby Allé byggs om av Svevia

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 08:25 CET

Rinkeby Allé och Hjulstavägen ska få en mer stadsliknande karaktär. Exploateringskontoret, Stockholm stad, har gett Svevia uppdraget för ombyggnationen.

Projektet kommer helt att omforma gatorna Rinkeby Allé och Hjulstavägen. Två gång- och cykelbroar ska rivas. Den befintliga vägen ska sänkas till samma nivå som gång- och cykelstråken som också kommer att byggas om. Under det omfattande schaktningsarbetet passar man även på att byta ut VA-ledningar och lägga ner nya kablar som bland annat el- och optokablar.

– Hela miljön ska förändras. När schaktningen och ombyggnationen är klar kommer det att se helt annorlunda ut. Vägen som idag är byggd för biltrafik kommer att bli smalare, med bredare trottoarer, vackrare grönytor och ny belysning. Mer som en stadsgata, säger Håkan Nyman, Svevia.

Projektet är en satsning som Stockholm stad gör för att utveckla Rinkeby Allé till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Det planeras även nya bostäder i området. En bro håller på att byggas som binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

Projektet startar omgående och är planerat att vara färdigställt i juni 2018. Kontraktsumman är cirka 47 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta

Håkan Nyman, arbetschef, Svevia, tfn; 08 – 404 10 60

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy