Skip to main content

Sanering av deponi vid Ivösjön utförs av Svevia

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2013 13:09 CET

Svevia har fått i uppdrag av Bromölla kommun att sanera kommunens gamla fabriksområde. Kontraktsumma är 8,5 miljoner kronor.

I kontraktet finns också en option med möjlighet att få utföra sanerings och markarbete söder om Skräbeån.

I Bromölla ligger ett fabriksområde mellan samhället och Ivösjön. Där tillverkades tidigare Ifö toalettstolar och annat toalettporslin.

Området har i dag karaktären av en otillgänglig baksida, något som kommunen vill ändra på genom att ge Bromölla tätort möjlighet att växa och utvecklas mot Ivösjön. Bostadsområde, idrottsområde och evenemangshall planeras.

– Deponin består av lite alltmöjligt. Det är restprodukter i form av lerslam, aska och porslinskross. I marken finns bland annat föroreningar av metall som använts i färgämnen vid porslinstillverkningen, säger Svevias platschef Jonny Palmberg.

Han jobbar i Svevias specialistgrupp för marksanering som erbjuder olika typer av saneringsmetoder. Antingen kan jorden renas på plats eller så körs den iväg för deponi.

– Här i Bromölla kommer vi att utföra en klassisk schaktentreprenad. Det betyder helt enkelt att vi schaktar bort den förorenade jorden, kör den på deponi och ersätter med rena massor. Det är det vanligaste sättet att sanera idag.

Saneringsprojektet påbörjas efter påsk och avslutas under hösten 2013.

För mer information
Jonny Palmberg, Svevia, tfn; 010 – 458 11 03

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy