Skip to main content

Skaraborgs broar rustas

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 13:00 CEST

Svevia har vunnit ett femårigt brokontrakt med Trafikverket, gällande reparationer, drift och underhåll av broar i Västra Götalands län, Skaraborgsområdet.

Brokontraktet är en totalentreprenad som omfattar totalt 582 objekt, där 467 är broar och resterande bullerskärmar, kulvertar, trummor och stödmurar.  I uppdraget ingår utryckning vid akuta händelser som påkörningar, sättningar och hål i beläggningen respektive underhållsåtgärder som att spola och rengöra alla broar i området.

– Vi kommer också att reparera en 25-30 broar, säger Curt Larsson, entreprenadingenjör, Svevia.

Uppdraget är upphandlat som en totalentreprenad, vilket ger entreprenören ett större utrymme att fatta egna beslut och ta ett större ansvar för åtgärderna.


För mer information, kontakta Curt Larsson, entreprenadingenjör, mobil 073-046 99 00

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,9 miljarder kronor. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder, för att sopa, ploga och sköta om landets vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera