Skip to main content

Starkare och bredare väg för gruvtransporter

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 08:00 CEST

Svevia ska bredda och förstärka väg 395, söder om Kiruna. Etappen ingår i Trafikverkets projekt för att anpassa vägarna för gruvtransporter.

Nya gruvetableringar ställer nya krav på vägarna i Norrbotten. De tunga transporterna behöver bredare och mer hållfasta vägar.

Svevias uppdrag på väg 395 är värt 38 miljoner kronor och är en del i ett projekt som Trafikverket driver för de nya förutsättningar som gruvetableringarna medför för vägarna i området.

- När kolonner av 90 ton tunga transporter drar fram så blir omgivningen påverkad. Vägarna måste vara hållfasta och breda, både för ökad trafiksäkerhet men också för långsiktig hållbarhet av en infrastruktur som binder ihop gruvindustrin med marknaden i Europa och världen, säger Patrik Berglund, arbetschef, Svevia.

Svevia har precis startat sitt arbete som kommer att vara intensivt under hösten.

- All schaktning och återfyllnad ska vara klar till vintern så att transporterna kan köra på hållfasta och tillräckligt breda vägar i vintern. Till våren färdigställer vi slänter och lägger på det sista lagret asfalt.

Förutom hållfasthet och breddning på den 6 km långa sträckan kommer snäva kurvor med dålig sikt också att åtgärdas på vägen mellan Merasjärvi och Vittangi.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Berglund, Svevia, tfn 090-17 26 91

 Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy