Skip to main content

Svevia bygger om olycksdrabbade väg 155 för 340 miljoner

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 07:00 CET

Nu byggs den farligaste vägen i Göteborgsområdet om. Svevia har fått i uppdrag av Vägverket att utföra ombyggnationen av väg 155 Torslandavägen, delen Syrhålamotet-Vädermotet. Kontraktsumman är cirka 340 miljoner kronor.

Väg 155 pekas ut som en av de statliga vägar i Göteborgsområdet med högst olycksrisk. På sträckan finns ett flertal signalreglerade korsningar med stora kapacitetsproblem under högtrafik. Problemen ger långa restider för genomfartstrafiken och dålig tillgänglighet till de lokala målen.

– Vi är mycket glada över att få det här uppdraget av Vägverket, det är ett projekt som berör många människor och som kommer att förenkla deras vardag, det är också ett projekt som stärker hela Svevias verksamhet i Västsverige, säger Per-Olof Wedin, VD, Svevia.

Uppdraget omfattar ombyggnation av väg 155 med tre nya körfält i varje riktning mellan två nya trafikplatser. Längs hela sträckan ska omfattande ledningsarbeten göras för både vatten och gas. En ny gång- och cykelväg byggs över ledningsstråket och nio broar ska uppföras.

Projektet startar i mars 2010 och beräknas vara klart till slutet av 2012.

– Projektet är utmanande både till genomförandet och med tanke på trafikintensiteten, men det är ett projekt som stämmer väl med vår kompetens och en stor andel av projektet kommer att utföras med egna resurser, säger Anders Asp, regionchef.

Tio dagars överklagandetid gäller.

För ytterligare information kontakta arbetschef Peter Svenningsson, 031-65 65 15.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy