Skip to main content

Svevia förbättrar säkerheten vid Dabbsjö kraftverk

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 09:05 CEST

Svevia har fått i uppdrag av Statkraft att utföra dammsäkerhetshöjande åtgärder. Uppdraget är värt 80 – 85 miljoner kronor.

Dabbsjö är ett av nio kraftverk som Statkraft driver vid Ångermanälven och ligger på gränsen mellan Jämtlands- och Västerbottens län. Efter sommaren påbörjar Svevia projektet med att rusta kraftverket för ökad säkerhet. Det beräknas vara klart i december 2014. De åtgärder som ska utföras är att utöka avbördningsförmågan med en 75 meter bred tröskeldamm som förses med en utloppskanal och energiomvandlare. Svevia ska också anlägga en tåbank på nedströmslänten samt förbättra erosionsskyddet. Vid ytutskoven förbättras kanal och energiomvandlare och en ledmur av betong på höger kanalkant ska gjutas. Dammens tätkärna kommer att höjas och vågskydd ska gjutas längs betongdammen.

Arbetet innebär omfattande sprängning, bergschakter och dränering samt de kompletteringar som behövs i form av vägräcken, grindar och stängsel. Cirka 80 000 kubikmeter fyllnadsmassor kommer att användas för tåbank och erosionsskydd. Svevia kommer även att bygga en bro över den nya utloppskanalen.

 – Den fokus på dammsäkerhet som varit under de senaste åren har skapat jobb i vår bransch och gett oss på Svevia en gedigen erfarenhet av att utföra säkerhetshöjande åtgärder vid kraftverk. Det här uppdraget innebär att vi fyller på vår orderbok och ger bra sysselsättning för Svevias anläggningsresurser i norra Sverige, säger Patrik Berglund, Svevia.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Berglund, arbetschef Svevia, tfn; 090 – 17 26 91
Jan Lif, projektledare Statkraft tfn; 070 – 316 12 41

Fakta om Dabbsjö
Byggår: 1969
Effekt: 26 MW
Normalårsproduktion: 97 GWh
Fallhöjd: 50 m
Ägs av Statskraft

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy