Skip to main content

Svevia fortsätter förändringsarbetet

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2012 12:17 CEST

— Resultatet är fortfarande otillfredsställande och det pågående åtgärdsprogrammet för att höja lönsamheten fortsätter. Vi ser nu positiva effekter i form av ett förbättrat kassaflöde och lägre administrativa kostnader, säger Torbjörn Torell, vd och koncernchef i Svevia. 
  
Delårsrapport, januari-juni 2012

- Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes med 209 MSEK till 335 MSEK (126) 
- Orderstocken minskade med 2 % till 7 266 MSEK (7 433) och orderingången minskade med 29 % och uppgick till 3 529 MSEK (4 972) 
- Nettoomsättningen minskade med 8 % till 3 226 MSEK (3 492) 
- Rörelseresultatet försämrades med 212 MSEK till -209 MSEK (3)
- Periodens resultat minskade med 154 MSEK och uppgick till -140 MSEK (14) 
- Resultat per aktie uppgick till -0,35 SEK (0,04)

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 500 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,3 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.