Skip to main content

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Umeå.

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2017 08:22 CEST

Driftområde Umeå blir ett av landets största. Svevia fortsätter sköta vägunderhållet på uppdrag av Trafikverket. Foto: Patrick Trägårdh

På uppdrag av Trafikverket kommer Svevia att fortsätta att sköta om det statliga vägnätet i Umeå.

Trafikverkets nya driftområde Umeå består totalt av 1740 kilometer väg varav, 330 kilometer är grusvägar. Tidigare fanns två driftområden, Umeå Norra och Umeå Södra. Dessa två blir från och med 1 september 2017 ett område som då blir Trafikverkets näst största driftområde i hela landet.

Svevias uppdrag är att vintertid snöröja, halkbekämpa och göra vägarna säkra och framkomliga. Sommartid utförs löpande vägunderhåll. Det kan till exempel vara att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om vägmärken, vägräcken, kantstolpar, viltstängsel och underhålla diken och trummor så att vatten kan rinna undan.

– Den stora pulsådern för pendlare och transporter är E4 som binder samman orterna längs norrlandskusten och E12 som går från kusten och över till Norge, säger Per Fahlman, Svevia.

Svevia sköter E4 även söder om Umeå hela vägen ner till Älandsbro samt E12 från kusten och fram till norska gränsen.

– Geografin i Umeå är expansiv med många kommande större väg- och järnvägsprojekt, men det finns även en intressant övrig marknad i Västerbottens inland där vi också ansvarar för vägarna inom driftområdena Vännäs, Norsjö, Lycksele, Åsele och Storuman.

Det förnyade kontraktet börjar gälla från den 1 september i år och sträcker sig över fyra år med möjlighet till två års option och är värt cirka 30 miljoner kronor per år.

– Vi har stor rutin på hela området som vi historiskt har skött om under flera kontraktsperioder. Det är en styrka att väl känna till geografin och de lokala förutsättningarna och vi ser framemot ytterligare fina år i Umeå.

För ytterligare information kontakta: Per Fahlman, arbetschef, Svevia, tfn: 070 – 535 11 15

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra drygt 2000 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera