Skip to main content

Svevia gör vägen trygg genom Hammarstrand

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2019 08:22 CEST

Väg 323 genom Hammarstarnd ska göras mer trafiksäker för gång-och cykeltrafikanter. Foto: Markus Marcetic

Bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, ny asfalt och uppdaterad VA-nät när vägen genom Hammarstrand i Jämtland ska byggas om.

Väg 323 som går genom Hammarstrand ska byggas om för att skapa en bättre och mer säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Svevia ska på uppdrag av Trafikverket göra vägen smalare samtidigt som den befintliga gång- och cykelvägen breddas, trottoarer och kantstenar ska uppdateras. I uppdraget ingår även att förbättra vägens standard genom att byta bärlager.

– En naturlig följd av att vi gräver upp och bygger om vägen är att vi också byter ut vägens bärlager. Det betyder att vi lägger ett nytt lager av det stenmaterial som utgör den översta delen av vägkonstruktionen. Sedan lägger vi ny asfalt på.

Samtidigt som grävningsarbetet sker ska Svevia också uppdatera det befintliga VA-nätet som ligger nedgrävd under vägen.

– Det är mycket vanligt att VA-ledningar ses över och uppdateras när vi utför grävarbeten på vägar och gator. Det är ett effektivt sätt att göra allt på en gång och undvika att vägen behöver grävas upp flera gånger.

Arbetet kommer att påbörjas i slutet av sommaren och ska vara färdigt i augusti 2020.

– Den här typen av arbeten innebär tyvärr alltid en viss påverkan på framkomligheten. Våra medarbetare och arbetsmaskiner försöker ta så stor hänsyn som möjligt till den passerande trafiken och vi hoppas att trafikanterna också visar oss hänsyn.

För ytterligare information kontakta:

 Magnus Skoglund, arbetschef, Svevia, tfn; 0611 – 442 24

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2100 medarbetare finns på drygt 100 platser i Sverige och Norge och vi omsätter 8,3 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.