Skip to main content

Svevia kraftsamlar i ny organisation

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 09:00 CEST

Svevia kraftsamlar inför kommande infrastruktursatsningar och driftuppdrag och övergick den 1 april till en ny, geografiskt indelad, organisation.

- Det här är ytterligare ett led i vår strävan att sätta kunden i centrum samt erbjuda marknaden ett tydligare och mer effektivt Svevia. Vi är redan idag det företag som är mest fokuserat på vägar och infrastruktur. Den nya organisationen syftar också till att stärka vår position på den lokala marknaden, säger PO Wedin, VD.

Bolagets nya regioner har namn efter geografisk hemvist - Nord, Mitt, Väst och Syd - och kommer att erbjuda tjänster inom såväl drift som anläggning. De nya regioncheferna presenteras nedan.

För mer information kontakta:

PO Wedin, VD Svevia, telefon 08-404 10 01
Olle Öberg, regionchef Nord, telefon 090-17 26 93
Anna-Lena Rodebjer, regionchef Mitt, telefon 08-764 23 88
Anders Asp, regionchef Väst, telefon 031-65 65 27
Pär-Olof Dahlberg, regionchef Syd, telefon 08-764 23 82


Svevias regionchefer

REGION NORD

Namn: Olle Öberg
Ålder: 47
Bor: Umeå
Anställd sedan: 1986 (Vägverket)
Utbildning: Tekniskt gymnasium
Yrkeskarriär: Vägverket - Bitr. vägmästare, projektledare. Vägverket Produktion - Entreprenadingenjör, platschef, arbetschef, avdelningschef, affärsområdeschef.Svevia - Regionchef

Min roll som regionchef: Arbeta för regionen som helhet genom att förbättra samarbetet mellan drift och anläggning samt jobba med produktionsstyrning, marknadsfrågor och affärsmässighet.

REGION MITT

Namn: Anna-Lena Rodebjer
Ålder: 53
Bor: Hässelby
Anställd sedan: 2005
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten
Yrkeskarriär: NCC - Inköpschef, projektledare, teknikområdeschef, biträdande arbetschef. Vägverket Produktion - Inköpschef, avdelningschef.Svevia - Avdelningschef, regionchef

Min roll som regionchef: Att driva frågor som sätter kunden och arbetsplatsen i centrum och säkerställa ett optimalt utnyttjande av den kompetens och erfarenhet som vi har inom regionen.

REGION VÄST

Namn: Anders Asp
Ålder: 40
Bor: Mölndal
Anställd sedan: 1999
Utbildning: Civilingenjör väg och vatten, masterutbildning i ledarskap
Yrkeskarriär: Chalmers Tekniska Högskola - Undervisning, fastighetsförvaltning. PEAB Entreprenad Väst AB - Arbetsledning, kalkylering. Vägverket Region Väst - Verksamhetsplanering, systemutveckling. Vägverket Produktion - Controller, stf avdelningschef, avdelningschef. Svevia - Avdelningschef, regionchef

Min roll som regionchef: Tillsammans med övrig ledning fortsätta att arbeta med fokus på kunden och arbetsplatsen i centrum samt leda den egna regionen med detta fokus. Även jobba med Svevias positionering, bland annat genom att vara delaktig vid de stora anbuden.

REGION SYD

Namn: Pär-Olof Dahlberg
Ålder: 50
Bor: Eksjö
Anställd sedan: 1986 (Vägverket)
Utbildning: Gymnasieingenjör tekniskt gymnasium, Officershögskola, Krigshögskola.
Yrkeskarriär: Eksjöhus - Byggnadsritare. Göta Ingenjörregemente - Yrkesofficer. Vägverket - Arbetsledare. Vägverket Produktion - Platschef bro och beläggning, arbetschef, avdelningschef, affärsområdeschef. Svevia - Affärsområdeschef, regionchef

Min roll som regionchef: Att skapa bättre kundrelationer genom att sträva efter en närmare dialog och ett tätare samarbete med kund både inför, under och efter utfört uppdrag. På så vis ges kunden större möjlighet att påverka och vi får bättre möjligheter att erbjuda kunden alternativ och helhetslösningar.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy