Skip to main content

Svevia publicerar bokslutskommuniké för 2012

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 11:02 CET

Bokslutskommuniké, januari-december 2012

 • Orderingången minskade med 23 % och uppgick till 6 599 MSEK
  (8 574) och orderstocken minskade till 6 404 MSEK (6 963)
 • Nettoomsättningen minskade med 5 % till 7158 MSEK (7 5Rörelseresultatet försämrades med 291 MSEK till -461 MSEK (-170).
 • Resultatet efter skatt minskade med 219 MSEK och uppgick till -320 MSEK (-101)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 SEK (-0,25)
 • Räntebärande medel ökade med 227 MSEK och uppgick till 821 MSEK (594)

Oktober – december 2012

 • Orderingången minskade med 18 % och uppgick till 1 387 MSEK
  (1 695) 
 • Nettoomsättningen är oförändrad jämfört med föregående år, MSEK 2 005
 • Rörelseresultatet försämrades med 92 MSEK till -303 MSEK (-211)
 • Resultatet efter skatt minskade med 77 MSEK och uppgick till -226 MSEK (-149)

Vd Torbjörn Torell kommenterar året:

- Verksamhetsåret 2012 blev ett år med mycket stora förluster. Ett batteri av åtgärder har startat under året och kommer att prägla Svevia de närmaste åren. Successivt ser vi nu ett resultatorienterat, specialiserat och konkurrenskraftigt Svevia ta form. Målet är ett lönsamt bolag och en affärsmässig kultur i hela organisationen.

- Det negativa resultatet är främst hänförbart till Division Anläggning. De projektprognoser som upprättades inför 2012 har inte kunnat infrias och Svevia har, efter genomlysning av projektportföljen, tvingats till ytterligare projektnedskrivningar under året. För att skapa förutsättningar för en lönsam bas och anpassa organisationen till en sjunkande omsättningsnivå har resultatet även belastats med kostnader för övertalighet.

- Ett stort och omfattande åtgärdsprogram påbörjades i början av 2012 och kommer att pågå under de närmaste åren. Utvecklingsprogrammet omfattar åtgärder för att öka specialiseringen, sänka kostnadsnivån, effektivisera produktionen, förbättra projektstyrningen och riskhanteringen, stärka ledarskapet på varje nivå samt att korta och snabba upp beslutsvägarna.

- De fyra regionkontoren har under året avvecklats och verksamheten organiserats i fyra specialiserade divisioner med säte på huvudkontoret i Solna. Ett antal ledande befattningshavare har nyrekryterats och ett traineeprogram har etablerats.

- Vi har en utmanande tid framför oss. Enligt Sveriges Byggindustrier föll efterfrågan inom anläggningsmarknaden 2012 med 30 % jämfört med 2011. Regeringens infrastrukturproposition om 522 miljarder fram till 2025 innebär på sikt goda marknadsförutsättningar för Svevia. Med de åtgärder vi vidtar och med en marknad som tar fart inom de närmaste åren finns förutsättningar för att göra Svevia lönsamt.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Torell, Vd och koncernchef.   Tfn +46 8 404 10 00

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef.   Tfn +46 8 404 10 00

Rapporten i sin helhet finns som word och pdf-fil bifogat till pressmeddelandet.

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera