Skip to main content

Svevia sanerar i Ramnäs

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2013 10:29 CET

Sveriges geologiska undersökning har initierat sanering av en fastighet i Ramnäs med arsenikföroreningar. Svevia utför uppdraget.

På tomten har Televerket under 50- och 60-talet impregnerat telestolpar. Det är 15 000 kubikmeter jord som ska schaktas upp och sorteras. Sorteringen görs för att det grövsta materialet skall kunna återanvändas som fyllnadsmaterial. Det finare materialet där föroreningarna finns koncentrerade transporteras bort för att tvättas rent i Svevias jordtvätt. Kontraktsumman är 10,4 miljoner kronor.

Arsenik ingick i de impregneringssalter som användes för telestolparna.

– Att arsenik är ett gift, det vet alla som läst eller sett vilken klassisk deckare som helst. När det ligger på en tomt i närheten av bebyggelse är det naturligtvis väldigt viktigt att ta bort det, säger Agneta Milton, Svevia.

Hon jobbar på den enhet inom Svevia som är specialister på att sanera jord och vatten från föroreningar.

– Arseniken är bunden till jordpartiklarna. Därför är det bra att utföra det här jobbet under en tid på året då det inte dammar. När det förorenade materialet grävs upp vill vi undvika att det sprids utanför området. För att göra det arbetar vi med rena och kontaminerade zoner för lastbilarna och för personalen. Det betyder att vi skapar en sluss, en övergång, mellan det förorenade och det rena. Lastbilarna behöver aldrig köra in på området och personalen går först igenom en saneringsbarack innan de går in i nästa barack för att äta lunch. Rutinerna är detaljerade.

Hon betonar också att saneringsarbetet inte innebär någon fara för de närboende. Det är SGU, Sveriges geologiska undersökning som på uppdrag av staten har initierat saneringen.

– I sin upphandling har SGU verkligen varit mån om att få en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt, med ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt till uppdraget. Det har gett oss möjlighet att komma med en lösning som är bra för de närboende, för personalen och för miljön.

Uppdraget som precis satt igång beräknas vara avslutat under våren 2013.

För mer information kontakta
Agneta Milton, Svevia, 090-17 26 76

Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Våra 2 800 medarbetare finns på 130 platser i Sverige och vi omsätter 7,6 miljarder kronor. Sedan 2011 finns Svevia även i Norge. Vi är alltid på väg mot framtidens sätt att bygga och sköta om broar, flygplatser, hamnar, järnvägar, parker, vägar och annan infrastruktur. Men vi är också på väg här och nu, dygnet runt, från norr till söder och från öst till väst, för att sopa, ploga och sköta om vägar, gator, parker och torg. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy